Tjänsteenheter

Aalto-universitetets arkiv och dokumenthantering

Aalto-universitetets arkiv och dokumenthantering ansvarar för registreringen av officiella dokument som skapats och mottagits vid Aalto-universitetet samt för bevarande av material som härrör från undervisningen, forskningen och övriga aktiviteter vid universitetet.

Aalto-universitetets arkiv- och dokumenthantering ansvarar för verksamheten vid universitetets elektroniska system (SAHA), verksamheten vid arkiv- och dokumenthanteringstjänsterna, hanterar livscykelprocessen för universitetets dokument, erbjuder universitetet verktyg för hantering av dokument och data inom olika system och upprätthåller universitetets informationshanteringsplan (TOS).
Linko

Registret bär ansvaret att registrera officiella dokument som skapats och mottagits vid universitetet (diarienummer) i det elektroniska systemet SAHA samt för distribution och arkivering av inkommande dokument.

Arkivet ansvarar för det långsiktiga bevarandet, digitaliseringen, tillhandahållandet av information och riktlinjer för arkivpraxis av dokument, bild- och objektmaterial som härrör från undervisning, forskning och aktiviteter som är permanenta eller kräver långvarig arkivering.

Aalto-universitetets register

E-post: [email protected]
Tel. 050 406 1141

Aalto-universitetets arkiv

E-post: [email protected]
Tel. 050 596 9639

Besöksadress: Otakaari 1B, Espoo
Postadress: PL 11000, 00076 AALTO

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat