Tjänsteenheter

Aalto-universitetets arkiv och dokumenthantering

Aalto-universitetets arkiv och dokumenthantering ansvarar för registreringen av officiella dokument som skapats och mottagits vid Aalto-universitetet samt för bevarande av material som härrör från undervisningen, forskningen och övriga aktiviteter vid universitetet.

Aalto-universitetets arkiv- och dokumenthantering ansvarar för verksamheten vid universitetets elektroniska system (SAHA), verksamheten vid arkiv- och dokumenthanteringstjänsterna, hanterar livscykelprocessen för universitetets dokument, erbjuder universitetet verktyg för hantering av dokument och data inom olika system och upprätthåller universitetets informationshanteringsplan (TOS).
Linko

Registret bär ansvaret att registrera officiella dokument som skapats och mottagits vid universitetet (diarienummer) i det elektroniska systemet SAHA samt för distribution och arkivering av inkommande dokument.

Arkivet ansvarar för det långsiktiga bevarandet, digitaliseringen, tillhandahållandet av information och riktlinjer för arkivpraxis av dokument, bild- och objektmaterial som härrör från undervisning, forskning och aktiviteter som är permanenta eller kräver långvarig arkivering.

Tutustu palveluihin ja toimintaan

Aalto University Archives image collections contain negatives

Aalto University Archives

The archives are responsible for the long-term preservation of the University's documents and audiovisual materials, digitisation, information service for reasearchers and guidance of archival practices. The archives website contains information on collections, services and activities.

Otaniemi campus aerial image

Registry

The Registry is responsible for the registration of official documents created or arriving at the University (reference number) at the Electronic Case Management System SAHA and the distribution and archiving of arriving documents.

Services
Otaniemi kampus ilmakuva

Records Management Plan TOS

The Aalto University Records Management Plan (tiedonohjaussuunnitelma) TOS is a set of guidelines for the registration, handling, and retention schedules of the University’s documents and comparable data materials. The Records Management Plan contains information on the documents and data materials that originate in the organisation and on data materials and the methods and openness linked with their registration and handling.

Services
SAHA image

Electronic document and records management system SAHA

Aalto University's electronic document and records management system processes official matters of the University as well as measures and documents generated in the handling process. At the same time, the matters are also entered into the University's records.

Services

Aalto-universitetets register

E-post: [email protected]
Tel. 050 406 1141

Aalto-universitetets arkiv

E-post: [email protected]
Tel. 050 596 9639

Besöksadress: Otakaari 1B, Espoo
Postadress: PL 11000, 00076 AALTO

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat