Tenure track

Tenure track för professorer

Aalto-universitetetets karriärsystem Tenure track erbjuder akademiker på professorsnivå en tydlig och välgrundad karriärväg fram till en permanent professur.
Harald Herlin

Vårt tenure track-system är jämförbart med standarderna vid andra universitet av världsklass. Det baserar sig på principen om att både universitetet och den enskilda personen ska engagera sig i den akademiska karriären. Systemet har klart definierade förväntningar och incitament samt stöd för personlig utveckling.

Allmänna principer

  1. Klara och tydliga regler och processer – Klara och tydliga kriterier och processer vid rekrytering, utvärdering och befordran.
  2. Kompensation för framgång – Lämplig lön och kompensation för att motivera människor att sträva efter att uppnå Aaltos vision och mål.
  3. Lika möjlighet till framgång – Motivationen och samarbetet ökar när personerna i Tenure Track-systemet enbart konkurrerar med sig själva, inte med varandra.

Sedan tenure track-systemet introducerades 2010 har nästan 300 professorer rekryterats fram till slutet av 2017 och över  30 procent av våra tenure track-professorer har en internationell bakgrund.

Karriärväg

Tenure track består av tre nivåer: assisterande professor (Assistant Professor), biträdande professor (Associate Professor) och professor (Full Professor).

tenure track - professorit

Kandidater kan rekryteras till vilken som helst av dessa nivåer i enlighet med den aktuella jobbutlysningen. Vår rekrytering baseras på öppen, internationell konkurrens och vi fattar beslut med primärt fokus på den sökandes vetenskapliga och konstnärliga potential och meriter.

Befordran inom tenure track sker i enlighet med övergångsgranskningar som baseras på meriter. Det innebär att våra professorer enbart konkurrerar med sig själva, inte med sina kollegor. Prestationerna utvärderas ur tre aspekter: forskning och/eller konstnärligt och professionellt arbete, undervisning och tjänstgöring. Utvärderingskriterierna är baserade på principer om förutsägbarhet, transparens och jämförbarhet med internationella standarder. Mer information om utvärderingskriterierna finns här på engelska. 

Professorns arbetsuppgifter

En professors arbete består av forskning eller konstnärligt och professionellt arbete, undervisning, verksamhet i det vetenskapliga eller konstlärliga samfundet samt av medverkan i samhällsinteraktion och internationellt samarbete på det aktuella området. Varje tenure track-professor har ett årligt samtal med sin direkta överordnade gällande arbetsuppgifterna.

Time allocation - professors

Allmänna regelverk

De viktigaste principerna och processerna hos Aaltos Tenure Track-system beskrivs på engelska i Aalto Tenure Track Policies and Procedures-dokumentet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat