Teaching and learning

Resultat av AllWell?-enkäten i Power BI

Numeriska data från AllWell?-enkäten är tillgängliga i Power BI. Logga in med ditt Aalto Staff -användarkonto för att se resultaten.

AllWell?-enkäten genomförs varje år och skickas till alla första årets magisterstuderande och andra årets kandidatstuderande vid Aalto-universitetet.  Resultaten av enkäten är tillgängliga i Power BI -rapporten för programledare.


Se resultaten via denna länk: AllWell report – Power BI (logga in med ditt Aalto-användarnamn).

Hur läser man resultaten?

Med hjälp av verktyget kan du se resultaten för ett specifikt program i en valfri vy. Du kan också filtrera vyn för att se till exempel resultaten för olika år. Resultaten delas in i tre kategorier: Wellbeing, Teaching and peer support och Study skills.


Resultaten presenteras i två olika flikar: 'Normalised scores' visar resultaten i förhållande till det normerade medelvärdet för Aalto-universitetet år 2017, medan 'Distributions' beskriver hur stor procentandel av de som svarat på enkäten som hör till respektive svarskategori (1–4). Rapporten innehåller också fliken 'Instructions', där du hittar närmare anvisningar om hur du läser resultaten. De olika delområden som mäts i enkäten förklaras närmare under 'Terms explained'.


Se filen "How to read a Power BI report” för närmare anvisningar om hur du tolkar rapporten. I bilagan "How to develop teaching” hittar du tips på hur undervisningen kan utvecklas utgående från resultaten av AllWell?-enkäten. 

Vem kan se resultaten?

Rättigheterna att se resultaten beror på användarens roll. Hela personalen vid Aalto har möjlighet att se resultaten med vissa begränsningar. För att se resultat för program med färre än fem respondenter krävs tilläggsrättigheter, och resultat som baserar sig på svar från färre än fem studerande syns inte i rapporten. Enskilda studerande kan inte identifieras.


Om du upptäcker problem med resultaten eller verktyget kan du kontakta [email protected] och [email protected].

AllWell?

AllWell?-studentenkäten

AllWell?-studentenkäten skickas ut varje år till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.

Tjänster
Henkilö luennoi luokan edessä henkilöstön jäsenille

AllWell?-studentenkäten och utveckling av undervisningen vid Aalto

Genom den årliga AllWell?-studentenkäten får vi information som stöder planeringen av pedagogiska utvecklingsåtgärder. En sammanfattning av enkätresultaten skickas till ledarna för utbildningsprogrammen och till respektive högskolas ledning.

Teaching and learning
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat