Ansökning till utbildningar som leder till konstmagisterexamen (2 år)

Ansökningen till magisterprogrammen inom utbildningsområdet för konst vid Aalto-universitetet sker via magistersurvalet. Utbildningen leder till konstmagisterexamen. Ansökningstiden för magisterprogrammen ordnas en gång per år. Ansökningsperioden för studier som börjar på hösten 2019 ordnas 3.12.2018 - 11.1.2019.
Aalto-yliopisto Mikko Raskinen Lumen Väre

Tidtabell för antagningen

Ansökningen till magisterprogrammen vid Aalto-universitetet ordnas årligen. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2019 ordnas 3.12.2018 - 11.1.2019 (kl. 15:00).

3.12.2018 kl. 9.00 Ansökningstiden börjar och det elektroniska ansökningssystemet öppnas.
11.1.2019 kl. 15.00 Ansökningstiden utgår och det elektroniska ansökningssystemet stängs. Ansökningsdokumenten ska vara tillhanda Ansökningsservicen före ansökningstidens slut.
7.3.2019 Resultaten från den första delen i urvalsprovet publiceras.
Tidigast 27.3.2019 Resultaten publiceras.
31.5.2019 kl. 15.00 Sista datum för att ta emot studieplatsen.
28.6.2019 Val från reservplatser slutar senast.
31.7.2019 Sista datum att utexamineras för antagna som har ansökt på basis av en ofullständig examen.
7.8.2019 kl. 15.00 Sista datum för antagna som ansökt på basis av en ofullständig examen att lämna in en bestyrkt kopia av examensintyget till Ansökningsservicen. Sista datum att lämna in det allmänna språkintyget i finska eller svenska.
Augusti-september Studierna börjar med introduktion för nya studeranden.

Ansökningsalternativ

Nedan finns det en tabell över ansökningsalternativen i det konstnärliga utbildningsområdet.
 

Animation    engelska       8    Sök  här
Bildkonstpedagogik    finska, svenska       16    Sök  här
Collaborative and Industrial Design    engelska       25    Sök  här
Contemporary Design    engelska       14    Sök  här
Creative Sustainability    engelska       16    Sök  här
Design för scenkonst    engelska, finska, svenska       4    Sök  här
Dokumentärfilm    engelska, finska, svenska       2    Sök  här
Fashion, Clothing and Textile Design    engelska       15    Sök  här
Film- och tv-manuskript    engelska, finska, svenska       2    Sök  här
Film- och tv-scenografi    engelska, finska, svenska       2    Sök  här
Film- och tv-produktion    engelska, finska, svenska       4    Sök  här
Filmklippning    engelska, finska, svenska       3    Sök  här
Filmregi    engelska, finska, svenska       2    Sök  här
Filmning    engelska, finska, svenska       2    Sök  här
Filmljusinspelning och -ljudplanering    engelska, finska, svenska       2    Sök  här
Fotografikonst    engelska, finska, svenska       13    Sök  här
Game Design and Production    engelska       8    Sök  här
Interior Architecture    engelska       12    Sök  här
International Design Business Management    engelska       12    Sök  här
Kostymdesign    engelska, finska, svenska       2    Sök  här
New Media Design and Production    engelska       14    Sök  här
Sound in New Media    engelska       8    Sök  här
Visual Communication Design    engelska       15    Sök  här
Visual Cultures, Curating and Contemporary Art    engelska       25    Sök  här

Vem kan ansöka

Hur ansöker jag

Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2019 är 3.12.2018 - 11.1.2019 (kl. 15:00).

Elektroniska ansökningsblanketten fylls i Aalto-universitetets ansökningssystem och ansökningsdokument (pappersbilagorna) skickas in via post eller lämnas in personligt till Aalto-universitetets ansökningsservice. Bilagorna måste vara framme hos Aalto-universitetets ansökningsservice före ansökningstidens slut.

Den sökande har rätt att ansöka till högst ett ansökningsalternativ vid konstnärliga området.

I magisterurvalet kontrolleras först den sökandes behörighet för studier på magisternivå. Därefter utvärderas alla behöriga ansökningar i olika magisterprogram. Varje program har sin egen urvalskommission, vilken utvärderar de sökande. Urvalskommissionen består av universitetets undervisnings- och forskningspersonal. Alla sökande utvärderas så att portföljen, intervjun och motivationsbrevet samt eventuella extra arbetsprov och urvalsprovsuppgifter formar en helhet.

Ansökan och dess bilagor

Ansökan består av en elektronisk ansökningsblankett, ett utprintat och underskrivet följebrev, obligatoriska bilagor angivna på den här sidan samt eventuella bilagor som krävs av de specifika ansökningsalternativen.

Ansökningsblanketten kan fyllas i och skickas i Aalto-universitetets elektroniska ansökningssystem under ansökningstiden. Följebrevet kan skrivas ut sedan du har fyllt i, sparat och skickat din elektroniska ansökningsblankett i systemet. Ansökningsinformation och ansökningsalternativspecifika bedömningskriterier bör läsas noggrannt före man fyller i ansökningsblanketten och lämnar in bilagorna. 

Alla dokument som beaktas i urvalet bör lämnas in inom utsatt ansökningstid. Dokumenten som lämnas in efter ansökningstidens slut kan inte beaktas i urvalet och vi ber inte de sökande att komplettera sin ansökan med de ansökningsalternativspecifika bilagor.

Ansökningsdokument återlämnas inte till sökanden.

Språkkrav

Vid Aalto-universitetet kan du studera på finska, svenska eller engelska.

För att bli antagen, måste sökande ha språkkunskap som uppfyller språkkraven för ansökningsalternativet vilket måste vid behov bevisas med ett godkänt språktest.

Läsårsavgifter

I Finland har läsårsavgifter tagits i bruk för studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Frågor och svar

Nedan finns frågor och svar gällande urvalet och ansökningsprocessen.

Kontaktuppgifter

Ansökningsservicens personal nås bäst via e-post ([email protected]) eller per telefon (02944 29290). Tilläggsinformation och öppettider för kundtjänst hittas på Ansökningsservicens kontaktuppgifter. Ifall ditt meddelande gäller ett visst fackområde eller program, var snäll och nämn det i meddelandets rubrik. 

Ifall du har frågor som gäller studierna eller bedömningsgrunderna i ett särskilt program eller ansökningsalternativ, var snäll och ta kontakt direkt med det programmet du är intresserad av. Kontaktuppgifterna för de olika programmen hittas i slutet av varje programs webbsida.

Postadress:
Ansökningsservice vid Aalto-universitetet
PB 11110
00076 Aalto

Besöksadress:
Ansökningsservice vid Aalto-universitetet
Otsvängen 1
02150 Esbo

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat