Studera vid Aalto

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökning till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 16.-30.3.2022 (Högskolornas andra gemensamma ansökan).
Costume Design

Urvalskriterier och närmare instruktioner om hur man söker till de finsk- och svenskspråkig  kandidatutbildning har publicerats i Studieinfo -service. 

Länkar till utbildningar i Aalto.fi och Studieinfo.fi hittas lägre ner.

OBS! Den sökande kan inte få en ny studierätt vid Aalto-universitetet till ett ansökningsalternativ som hen redan har utexaminerats från eller har en giltig studierätt till.

Mera information om det ekonomiska områdets gemensamma antagning
Mera information om diplomingenjörs- och arkitektutbildningems gemensamma antagning

Förhandsuppgifter för det konstnärliga området i Aalto.fi

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat