Stöd för studierna

Studerandeservice på svenska

Att studera på svenska.

Att studera på svenska

 • Aalto-universitet är enligt lag tvåspråkigt
 • Universitetet ansvarar för att ett tillräckligt antal diplomingenjörer och konstmagistrar med kunskaper i svenska utbildas för landets behov
 • Aalto-universitetets språkliga riktlinjer
 • Undervisning ges på svenska främst på kandidatnivå
 • en svenskspråkig professur inom kvalitetsstyrning
 • ett tiotal lärare undervisar på svenska
 • Det finns ca 1 000 svenskspråkiga studenter vid Aalto varav majoriteten studerar vid de tekniska högskolorna
 • Teknologföreningen (TF) är den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet
 • De Nordiska utbytesprogrammen ger dig goda möjligheter att avlägga en del av dina studier i ett annat nordiskt land

Kontaktpersoner i svenska ärenden

På universitetsnivå arbetar studieplaneraren Pia Rydestedt med information för sökande, studie- och yrkesvägledning samt nordiskt samarbete, En del högskolor har kontaktpersoner för svenska studieärenden samt deltidsanställda rådgivare. Du hittar kontaktuppgifterna nedan.

Studievägledning och information

Starting Point Otsvängen 1, rum Y199a

Pia Rydestedt  
Allmän studieinformation, studie- och yrkesvägledning samt hjälp med studieplanering. tfn +358 50 5608378  e-post: [email protected], @piarydestedt

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG

Ansvarslärare universitetslektor Markku Kuuva och studiekoordinator Elias Forsman (förnamn.efternamn at aalto.fi), [email protected]

Högskolan för elektroteknik ELEC

Ansvarslärare professor Patric Östergård och koordinator Piia Ylitalo (förnamn.efternamn at aalto.fi), [email protected]
Ansvarslärare för det svenskspråkiga kandidatseminariet Henrik Wallén

Högskolan för teknikvetenskaper SCI
Ansvarslärare professor N.N. Studiesekreterare Nina Ramberg (förnamn.efternamn at aalto.fi), [email protected]

Högskolan för kemiteknik CHEM
Ansvarslärare professor Mari Lundström, Planerare Kari Lehti och deltidsstudierådgivare Mikaela Kumlin (förnamn.efternamn at aalto.fi),
[email protected]

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS
Ansvarslärare professor Rasmus Vuori, studieplanerare Jaakko Kölhi (förnamn.efternamn at aalto.fi) [email protected]

Handelshögskolan BIZ
Studieplanerare Annika Schultz, [email protected]

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: