Services

PUPA – Aalto-universitetets samarbetsplattform i Björneborg

Pori Urban Platform of Aalto University PUPA är en flexibel, experimentell projektplattform vid Björneborgs universitetskonsortium. Den gör det möjligt för enheter och personer vid Aalto-universitetet att genomföra en mängd olika studie-, forskar-, konstnärliga eller designprojekt i Björneborg och landskapet Satakunta.
Porin puuvilla -rakennus

Plattformen erbjuder resurser för aktiviteterna vid enheterna, forskargrupperna, på magisterprogrammen samt för forskare och konstnärer i en ny miljö. Den skapar möjligheter att ta undervisning, forskning samt konstnärliga och andra produktioner ut ur huvudstadsregionen och dess campus. Björneborg och landskapet Satakunta fungerar som ett levande laboratorium där universitetets samhällspåverkan synliggörs och konkretiseras. Projektplattformen gör det möjligt att förverkliga intressanta kurser, samproduktioner, platsspecifik forskning och konst, och att ta akademisk undervisning och forskning ut ur akademin och in i verkliga livet.

PUPA projektplattform skapar kontakter mellan landskapet Satakunta, staden Björneborg och den tvärvetenskapliga forskningen och produktionerna vid Aalto-universitetet och introducerar nya perspektiv, tillvägagångssätt och lösningar.

Resurser och aktiviteter

Alla högskolor, institutioner, enheter, program och anställda vid Aalto-universitetet kan ansöka om stöd för projekt i Björneborg/Satakunta. Projekten kan bestå av kurser, seminarier, konstnärlig eller annan produktion, etc. De kan vara självständigt utförda av en enhet vid Aalto-universitetet eller i samarbete med en lokal partner. Vid behov finns personal vid PUPA tillgänglig för att hjälpa er hitta en lokal partner.

Ett regionalt organ kan också kontakta PUPA med en egen samarbetsidé, för att få hjälp att hitta kontakter vid Aalto-universitetet. Finansiering ska dock alltid sökas av, och ges alltid till, personal eller studerande vid Aalto-universitetet.

PUPA har lokaler vid universitetskonsortiet i Björneborg: ateljéklassrummet som rymmer upp till 50 personer samt ett mötesrum och kontor för permanent personal och gäster. Björneborgs konstskolas lokaler och videoredigeringssupport finns också tillgängliga. Lokalerna har grundläggande utrustning. Det är också möjligt att ansöka om att få tillgång till Elävä Pori project’s experimental “Office” i Björneborgs centrum och den flyttbara Kontti-containern. Personalen vid PUPA är redo att hjälpa er att hitta andra typer av lokaler om nödvändigt.

Ni kan även be personalen vid PUPA om hjälp med att hitta och boka boende.

Långsiktiga forsknings- och utvecklingsprojekt kan också utföras i Björneborg och Satakunta inom ramverket för PUPA.

Ansökan

Alla högskolor, institutioner, enheter, program och anställda vid Aalto-universitetet kan ansöka om stöd för projekt i Björneborg/Satakunta. Projekten kan bestå av kurser, seminarier, konstnärlig eller annan produktion, etc.  De kan vara självständigt utförda av en enhet vid Aalto-universitetet eller i samarbete med en lokal partner.

PUPA ger stöd till rörlighet, främst studerandes rörlighet såsom kostnader för att ta aktiviteter till en annan region. I grund och botten stöder vi resor och boendekostnader, och dessutom rimliga materialkostnader. Vi täcker inte löner. Ansökningar kan lämnas in utan tidsfrist. Fyll i formuläret, som innehåller följande information:

·     det ansvariga organet och den ansvariga personen vid Aalto

·     vad projektet handlar om

·     om nödvändigt, anledningen till varför projektet sker i Björneborg / Satakunta

·     budgeten och kostnaderna som ska täckas av stödet

Hitta vidare med din ansökan och läs om tidigare års projekt på engelska och finska!

PUPA Ateljee
This service is provided by:

School of Arts, Design and Architecture

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat