Services

Dataskyddsmeddelanden

Aalto-universitetets meddelanden om dataskydd ger information om behandling av personuppgifter i universitetets verksamhet. I dataskyddsmeddelandena beskrivs syftet och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, och anges vilken typ av personuppgifter som måste behandlas i viss aktivitet. Dataskyddsmeddelandena informerar om personuppgifter kommer att överföras utanför Europeiska unionen. Dessutom informeras den registrerade om deras rättigheter till dataskydd.
People at Learning Centre

På grund av Aalto Universitetets många upprätthåller vi flera dataskyddsmeddelanden. Genom länkarna och bilagorna på den här sidan finner du noggrannare information om hur Aalto Universitet behandlar dina personuppgifter. I samband med universitetsaktiviteter är du registrerade, dvs. person vars data behandlas, om du till exempel är vår student, personal, alumni, partner eller kund. Observera att beroende på förhållandet mellan de registrerad och universitet, kan antingen ett eller flera dataskyddsmeddelanden tillämpas.

Observera att alla våra dataskyddsmeddelanden inte är tillgängliga på svenska!

Har du blivit inbjuden till ett universitetsevenemang eller besöker du vår webbplats?

Följande dataskyddsmeddelanden beskriver behandling och skydd av personuppgifter vid organisering av universitetshändelser och kommunikationer.

 

Dataskyddsmeddelande för Aalto-universitetets alumni, yliopiston alumneille, lahjoittajille ja sidosryhmiin kuuluville

I dataskyddsmeddelande för Aalto-universitetets partnerskapstjänster beskrivs universitetets dataskyddspraxis gällande insamling och behandling av personuppgifter inom ramen för de tjänster som produceras av Aalto-universitetets tjänster för partnerskap och företagssamarbete (ADCO) vid CRM-system.

gdpr-nn-banner-wj.jpg

Dataskyddsmeddelande för Aalto-universitetets partnerskapstjänster

Tämä tietosuojailmoitus antaa tietoja Aalto-yliopiston alumneille, lahjoittajille ja sidosryhmiin kuuluville heidän henkilötietojensa käsittelystä osana yliopiston kumppanuus- ja yritysyhteistyöpalveluja CRM-järjestelmässä.

Aalto-universitetet

Aalto-universitetets allmänna dataskyddsmeddelanden

 

IT-palvelujen tietosuojailmoitus

Someone working on a laptop typing.

IT Services Privacy Notice

This privacy notice describes the Aalto University policy on the personal data collected and processed by the Aalto University IT Services (ITS) in connection with the services it produces and the processes it executes.

Aalto University

Tietosuojailmoitukset opiskelijalle ja hakijalle

Löydät yliopiston opiskelijoille sekä opiskelijoiksi hakeville laaditut tietosuojailmoitukset omilta sivuiltaan:

Tietosuojailmoitus Aalto-yliopiston opiskelijoille 

Dataskyddsmeddelande till sökande

Detta meddelande gäller sökande till kandidat-, magister- och forskarutbildning. Detta meddelande informerar om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har till dina egna personuppgifter.

Aalto-yliopiston tutkimushankkeiden ja projektien tietosuojailmoitukset

Den registrerades rättigheter gällande personuppgifter och universitetets

Här finner du närmare information om registrerades rättigheter i Aalto-universitet. 

This service is provided by:

IT Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat