Services

Arbetsgivartjänster

Arbetsgivare, gör dig synlig på campus och rekrytera studerande! Aalto-universitetets arbetsgivartjänster hjälper arbetsgivare att nå universitetets talangfulla studerande från områdena handel, konst och design till teknik och vetenskap.

Vi rekommenderar er att aktivt ta del av våra tjänster för att öka synligheten på campus och för att bygga arbetsgivarvarumärket. 

Läs mer om våra tjänster och kontakta oss. Vi hjälper gärna till!
Employer services can help you in reaching students in many ways. Photo: Anni Hanen

Annonsera om era tjänster på Aalto JobTeaser

Aalto-universitetets studerande söker jobb och praktikmöjligheter på vår egna arbetsportal, Aalto JobTeaser-arbetsportalen. Portalen är även extremt populär bland arbetsgivare. Cirka 9000 arbetsplatsannonser publiceras på Aalto JobTeaser varje år. Försäkra er om att våra studerande finner just er organisations jobbmöjligheter på Aalto JobTeaser! Publicering av jobbannonser, praktikplatser och examensuppdrag på Aalto JobTeaser är kostnadsfritt.

Rekryterings- och karriärmässor

Våra studerande träffar gärna arbetsgivare på mässor. Att delta i mässor är ett mycket bra tillfälle att bygga er arbetsgivarvarumärke och få synlighet på campuset. Hundratals arbetsgivare och tusentals Aalto-universitetets studerande besöker mässor varje år.

De evenemang som vi organiserar är Aalto Talent Expo på hösten, sommarjobbsdagen Summer Job Day i januari och CHEM Karriärforum för kemiteknik i december. 

Aalto Talent Expo main illustration. black and white. Designer Babi Brasileiro 10

Talent Expo

Aalto University’s contact and recruitment event brings together students and employers of arts, business, design and technology.

An image of students listening to panel discussion

CHEM Karriärforum

CHEM Karriärforum är ett årligt nätverksevenemang för Aalto-universitetets studerande inom kemiteknik och branschens företag.

Högskolan för kemiteknik
Summer Job Day 2019

Summer Job Day -event

In this event arts, design, tech and business students meet employers offering summer jobs in the middle of Aalto University's campus in Otaniemi.

Collaboration
Students with their laptops.

Ordna eget evenemang på campus

Kom till Otnäs campus och berätta om er organisation samt de karriärmöjligheter ni har att erbjuda!

Att ordna ett eget rekryteringsevenemang på campus är definitivt det bästa sättet att förmedla information om er organisation samt de karriärmöjligheter ni har att erbjuda åt studerande. Meddelandet får ett helt nytt djup ifall berättaren är alumn från Aalto-universitetet. Berätta om er rekryteringsprocess och om er företagskultur - desto skarpare information studeranden har, desto skarpare ansökningar kan de förmedla åt er.

Vi hjälper gärna till med planeringen och genomförandet av ett evenemang som är lämpligt för er. Vi sköter också marknadsföringen för den önskade målgruppen av studerande. Nedan hittar ni beskrivningen av den populäraste evenemangsbeskrivningen. 

Sending a targeted message to students is an effective way of communicating your recruiting needs

Vi förmedlar ert rekryteringsmeddelande till studerande

Karriär- och rekryteringstjänster hjälper arbetsgivare att förmedla olika karriär- och rekryteringsrelaterade meddelanden till studerande. Allmänna teman inkluderar sommarjobbsmöjligheter och praktikprogram. Ni kan till exempel bjuda in studerande genom vår karriärtjänst. Vi hjälper er att rikta ert meddelande och välja rätt av de kommunikationskanaler som vi har till vårt förfogande. De mest populära av dessa kommunikationskanaler är riktade e-postutskick, synlighet i våra sociala medier och studerandenas Aalto CareerWeb arbetsplatsportalen. 

Ta kontakt

Vi ger gärna ytterligare information och hjälper på [email protected] eller bekanta er närmare med våra kontaktuppgifter.

If you wish to connect with the School of Business students, please read more about the services here: Services for employers at the School of Business

Dataskyddsmeddelande för Aalto-universitetets partnerskapstjänster
This service is provided by:

Advancement and Corporate Engagement

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat