Virpi Sorsa

Virpi Sorsa

Postdoctoral Researcher
Postdoctoral Researcher
E702 Dept. Marketing
Tutkijatohtori
Markkinoinnin laitos

Toimin tutkimusjohtajana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Executive Education as Strategy Practice. Tutkimusalueeni on diskursiivinen organisaatiotutkimus. Tutkimukseni lisää ymmärrystä organisaatioiden sosiaalisista ja diskursiivisista käytännöistä sekä nostaa esille, millaisia toimijuuteen ja valtasuhteisiin kytkeytyviä ilmiöitä muun muassa strategiakieli pitää sisällään. Olen johtanut tutkimushankkeita, joissa olen kerännyt etnografisia aineistoja tutkimustani varten suomalaisten kaupunkien strategiatyöskentelystä. Olen myös kerännyt laadullisen tutkimusaineiston musiikillisista interventioista organisaatioissa. Olen julkaissut näistä tutkimushankkeista kansainvälisten vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi myös suomenkielisiä tutkimusraportteja sekä artikkeleja tieteellisissä ja työelämälle kohdennetuissa kirjoissa. Viimeisimmän tutkimushankkeeni tuloksista raportoitiin Helsingin Sanomissa.

Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Postadress
Ekonominaukio 1 02150 Espoo Finland

Kompetensområde

512 Liiketaloustiede, Liiketaloustiede

Publikationer

Metaphors in co-designing a digital healthcare platform : the case of the Brain House for the Health Village

Tricia Cleland Silva, Virpi Sorsa, Salla Hyytiäinen, Mea Ylä-Soininmäki-Pyöriä 2023

Executive Education as Business Elite Reinforcement: Training, Indoctrination, and Socialization of Top Management in Finland

Virpi Sorsa, Pasi Nevalainen, Juha Kansikas, Aleksi Korhonen 2022 EGOS Colloquium

Diskurssianalyysi johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa

Marjo Elisa Siltaoja, Virpi Sorsa 2020 Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät

Etnografia organisaatiomuutoksen arvioinnin apuna

Jouni Virtaharju, Virpi Sorsa 2020

Merging cities

Janne Tienari, Kari Jalonen, Virpi Sorsa 2019 Advances in Mergers and Acquisitions