Nyheter

Teknologie hedersdoktorer 2020

Aalto-universitetets tekniska högskolor utnämnde fem betydande aktörer inom vetenskap och teknik till hedersdoktorer.
TechPromootio2019_tohtorinhatut

Aalto-universitetets tekniska högskolor beviljar hedersdoktors titlar till fem betydande aktörer inom vetenskap och teknik, fast själva ceremoniella promotionen är uppskjuten till juni 2021 på grund av den rådande coronavirusepidemin. Hedersdoktor är den högsta utmärkelse som universitetet kan bevilja, och promotionen är universitets högtidligaste fest.  

De blivande teknologie hedersdoktorerna är 

Professor Maria Luísa Coutinho Gomes de Almeida, Lissabons universitet 
Professor Anjana Devi, Ruhruniversitetet i Bochum 
Professor Antti-Pekka Jauho, Danmarks Tekniska Universitet 
Professor emeritus Juan R. Mosig, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
Vd Tuula Teeri, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 

Luísa Coutinho

Professor Maria Luísa Coutinho Gomes de Almeida, maskinteknik, Lissabons universitet, Portugal 

Professor Luísa Coutinho arbetar på institutionen för maskinteknik vid Lissabons universitet. Hon har varit VD för samarbetsorganisationen European Welding Federation sedan 1992. Hon har tilldelats flera internationella hedersomnämnanden och förtroendeuppdrag. Därtill har hon grundat fyra industriföretag och koordinerat samt deltagit i över 90 nationella och internationella vetenskapliga projekt, varav i 74 projekt överfördes teknologin till industrin. Vidare har hon publicerat över 140 artiklar i internationella publikationer och skrivit artiklar i nationella journaler samt pressmeddelanden. Hon har också intervjuats av flera nationella journaler. Coutinho har varit handledare för 18 doktorsavhandlingar och för över 100 slutarbeten på magisternivå. Med Europakommissionen har hon samarbetat sedan 1980-talet, till en början som bedömare av förslag till vetenskapliga projekt och senare som extern expert. Hon har hållit tal och föreläsningar, inklusive över 50 huvudanföranden, runt om i världen. 

Professor Luísa Coutinho har varit medlem i den vetenskapliga stödgruppen vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper. Tillsammans med forskare vid Aalto-universitetet har hon publicerat en bok och flera vetenskapliga artiklar. Hon har aktivt främjat samarbetet och rörligheten mellan Aalto-universitetet och institutionen för maskinteknik vid Lissabons universitetet sedan 2013.  

Anjana Devi

Professor Anjana Devi, oorganisk materialkemi, Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland 

Professor Anjana Devi är en framstående forskare inom atomskiktsdeponering (ALD) för tunn film, i synnerhet vad gäller att utveckla teknologin genom nya källmaterial. Hon har också aktivt fört samman forskare inom ALD och CVD (kemisk gasfasdeponering), till exempel genom att organisera gemensamma konferenser. Därtill har hon lett omfattande samarbetsprojekt som har sammanfört forskningsgrupper och företag inom ALD och CVD i EU och Tyskland.  

Professor Devi är en av Aalto-universitetets viktigaste internationella samarbetspartner vad gäller funktionella material och i synnerhet ALD. Aalto-universitetet och Ruhruniversitetet i Bochum har bedrivit aktivt samarbete vad gäller forskarutbyte sedan 2014 och samhandledning av doktorander sedan 2015. Tillsammans med forskare vid Aalto-universitetet har professor Devi publicerat flera artiklar i internationellt erkända publikationer. ALD-forskningen är ytterst aktuell och viktig för både Aalto-universitetet och Finland. Till exempel år 2018 tilldelades ALD-utvecklaren Tuomo Suntola Millennium-teknologipriset.  

Antti-Pekka Jauho

Professor Antti-Pekka Jauho, teoretisk nanoteknologi, Danmarks Tekniska Universitet, Danmark 

Professor Antti-Pekka Jauho är internationellt erkänd för sin forskning i kvantmekaniska transportfenomen och beräkningsfysik med inriktning på teoretisk modellering av elektroniska, optiska, mekaniska och transportmässiga egenskaper hos strukturer på nanonivå. Han har publicerat över 200 artiklar och en lärobok som används i stor omfattning. Sedan 2012 har han också lett det danska forskningscentret Center for Nanostructured Graphene.   

I över trettio år ha professor Jauho samarbetat aktivt med flera forskningsgrupper vid Tekniska högskolan och Aalto-universitetet. Åren 2007–2010 var han FiDiPro-professor (Finland Distinguished Professor) och deltog i synnerhet i forskningen vid toppenheten COMP (Centre of Excellence in Computational Nanoscience). Han har varit opponent eller förhandsgranskare för flera doktorsavhandlingar och medverkat som bedömare vid flera professorsrekryteringar vid Aalto-universitetet. Professor Jauho har medverkat i Finska Vetenskapsakademien som utländsk medlem sedan 2003. 

Juan R. Mosig

Professor emeritus Juan R. Mosig, institutet för elektroteknik, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Schweiz 

Professor emeritus Juan R. Mosig ledde laboratoriet för elektromagnetik och akustik vid EPFL åren 1999–2016. Genom hans förtjänst blev laboratoriet en av världens främsta enheter för elektromagnetik samt antenn- och rymdteknik. Därtill har han varit ordförande för EPFL Science Center och innehaft många andra uppdrag inom EPFL. Han har också varit med och grundat European Association on Antennas and Propagation (EurAAP). Professor Mosig har bedrivit teknikvetenskaplig forskning i flera årtionden och står bakom hundratals publikationer inom elektromagnetik, beräkningsmetoder, planarantenner, terahertztillämpningar och nya antennteknologier. 

Han har samarbetat med forskare inom radiovetenskap och elektromagnetik vid Aalto-universitetet sedan 1980-talet genom att vara opponent, ordna besök och delta i skapandet av internationella samarbetsnätverk.  

Tuula Teeri

Vd Tuula Teeri, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Sverige

Tuula Teeri är vd för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Sverige. Hon var Aalto-universitetets första rektor 2009–2017. Teeri visade vägen för det nygrundade Aalto-universitetet och ställde som ett av universitetets främsta mål att höja nivån på forskningen. Under hennes ledning tog Aalto-universitetet som första universitet i Finland i bruk karriärsystemet tenure track, samtidigt som satsningar gjordes på strategiskt samarbete med näringslivet, bland annat genom att universitetets forsknings- och innovationstjänster förnyades. 

Tuula Teeri disputerade inom enzymteknik vid Helsingfors universitet 1987 och har därefter innehaft forsknings- och ledningsuppdrag vid VTT och arbetat som professor och vicerektor vid Kungliga Tekniska högskolan i Sverige i 12 år. Hennes breda internationella samarbetsnätverk och hennes betydande roll för att främja utbildning, forskning och innovationer syns i de många förtroendeuppdrag och utmärkelser som hon fått. Bland annat tilldelades hon priset CASE Europe Leadership Award i Bryssel 2016. Teeri ledde European network of Leading Universities of Science and Technology 2016–2018. Hon har utvärderat flera universitet och medverkat i styrelsen för vetenskapliga råd vid flera universitet och i flera länder såväl som i ETLA, EVA och Vinnova. Därtill medverkade hon i styrelsen för det ansedda Marcus Wallenbergpriset 2011–2017.  

Doctoral hats, 2016

Hedersdoktorer 1934-2019

Alla hedersdoktorer vid Aalto-universitetet

Ceremoniveckan
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Kuvassa näkyy Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu talvella dronella kuvattuna. Kuvan otti Roope Kiviranta Aalto-yliopistosta.
Pressmeddelanden Publicerat:

Vid Aalto-universitetet inrättas en unik professur i ägarskap

Professuren som inrättas med gåvomedel främjar akademisk forskning och undervisning på hög nivå och förstärker finländsk ägarskapskompetens och ägarskapskultur.
putretti-lannoite
Pressmeddelanden, Vetenskap & konst Publicerat:

Forskarna utvecklade precisionsgödsel för skogen av aska och kompost

Gödselmedlet som döpts till Putretti innehåller kväve som frigörs långsamt, fosfor, kalium samt kol, vilka främjar trädens tillväxt. Dess tillverkning förbrukar klart mindre energi än konstgödsel och minskar också behovet av brytning.
Aikalava
Pressmeddelanden Publicerat:

Trästäder kan ta upp nästan hälften av cementindustrins koldioxidutsläpp

Finländska forskare utredde hur mycket kol nya träbyggnader i Europa kunde lagra under de kommande 20 åren.
Aalto-yliopiston alumni Ulla Heikkilä on ohjannut ja käsikirjoittanut lyhytelokuvan Let her speak. Se on osa Yksittäistapaus-elokuvasarjaa, joka tuo esiin naisiin kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnassa. Kuvassa näyttelijä Iida-MariaHeinonen. Kuva: JohannaOnnismaa/TuffiFilms2019
Pressmeddelanden Publicerat:

Nya utredningar bekräftar: kvinnor fortfarande i underläge inom den finländska film- och tv-branschen

Brist på nätverk försvårar sysselsättningen för kvinnor. Kvinnor bemöts också ofta av könsrelaterade negativa attityder under finansieringsförhandlingarna och utvecklingsarbetet för filmprojekt.