23 resultat för Article, Palvelut
Tjänsteenheter
Abstract image with several small square pieces in blue, aubergine and red. Photo by Aalto University / Mikko Raskinen

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Tjänsteenheter
Aalto University, Aalto-1 satellite, photo Mikko Raskinen

Lärandetjänster vid Högskolan för elektroteknik

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för elektronik.

Tjänsteenheter
Aalto University, photo Mikko Raskinen

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper.

Tjänsteenheter
Orange liquid on the surface of a microscope slide / photo by Aalto University, Mikko Raskinen

Lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik.

Tjänsteenheter
Photo: Aalto University / Aino Huovio

Lärandetjänster vid Handelshögskolan

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Handelshögskolan.

Tjänsteenheter
Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

Lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper.

Tjänsteenheter
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Tjänsteenheter
Aalto University / People cycling in front of A Block / photo: Unto Rautio

Tjänster för externa kunder

Tjänster för externa kunder är en del av Aalto-universitetets lärandetjänster.

Tjänsteenheter
Looking at course information on MyCourses

Lärartjänster

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd.

Tjänsteenheter
Aalto Conferment 2018, Photo: Matti Rajala

Lärandetjänster för doktorander

Lärandetjänster för doktorander är en del av lärandetjänster vid Aalto-universitetet.

Tjänsteenheter
Students on Otaniemi campus. Open red umbrellas attached to trees, students sitting on a bench under the green-leaved trees. Photo by Aalto University /Unto Rautio

Servicepunkter

Servicepunkter är del av Aalto-universitetets lärandetjänster.

Tjänsteenheter
Aalto University: Learning Centre Café

Administration av lärandetjänster

Kontaktuppgifter för administrationen för Aalto-universitetets lärandetjänster.

Tjänsteenheter
Aulapalvelut

Entrétjänster

Aalto-universitetets entrépersonal betjänar och råder både personal och gäster och försäkrar utrymmenas allmänna ordning och säkerhet. Entrépersonalen bär röda arbetsskjortor eller munkjackor med Aalto-universitetets logga eller kostymer med Securitas-logga. De är anträffbara vid huvudentréns servicepunkt eller tillfälligt per telefon vid numret som anvisats vid servicepunkten.

Tjänsteenheter
Aalto University, Learning Services, photo Unto Rautio

Programledningstjänster

Programledningstjänster är en del av lärandetjänster vid Aalto-universitetet.

Tjänsteenheter
Two people laughing

Resetjänster

Resetjänster erbjuder digitala, mobila och professionella tjänster för arbetsresor för Aalto-universitetets personal, gäster och studeranden.

Tjänsteenheter
Linko

Ledningens stödtjänster

Ledningens stödtjänster stöder Aaltos ledning i ledandet av universitetet och i verkställandet av strategin.

Tjänsteenheter
Viestintäpalvelut

Aalto-universitetets kommunikation

Aalto-universitetets kommunikationsavdelning erbjuder resultatdriven målinriktad marknadsföring.

Tjänsteenheter
Linko

UniSport

UniSport fungerar som en mötesplats för universitetsstuderande vid Helsingfors universitet samt Aalto-universitetets campus.

Tjänsteenheter
Linko

Unigrafia

Unigrafia är en tjänsteenhet gemensamt ägd av Aalto-universitetet, Haaga-Helia, Konstuniversitetet och Helsingfors universitet.

Tjänsteenheter
Linko

Samarbete och partners

Aalto-universitetet bedriver forskningssamarbete med ledande forskningsinstitutioner och företag i Finland och utomlands.