Aalto-käsikirja

Aalto Handbook

Universitetets årsklocka

Universitetets årsklocka
Annual clock

Planeringen och utvecklingen av Aalto-universitetets aktiviteter beskrivs i årsklockan.

För att stöda universitetsledningen och förberedelser för beslutsfattande samlas stora händelser för ledning och strategisk planering i årsklockorna för 2019 och 2020 nedan. De kompletterar högskolornas, institutionernas och tjänsternas årsklockor.

Ledningens stödtjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat