Lärcentret

Aalto-Finna byts till nya söktjänsten Primo i december 2020

Bibliotekssystemets serviceavbrott påverkar förnyandet av boklån, reserveringar av litteratur och betalandet av förseningsavgifter.
ihmisiä lukemassa ja opiskelemassa kirjastossa

Lärcentrets litteratursöktjänst Aalto-Finna byts ut i december 2020 till den nya söktjänsten Aalto-Primo. Samtidigt tas i bruk nya bibliotekssystemet Alma. Primo och Alma är moderna system som är allmänt i bruk både i Finland och internationellt. Det nya bibliotekssystemets fördel är en bättre integration med andra system. Det möjliggör en smidigare överföring av data mellan olika system, förbättrar sökningarnas täckning och möjliggör en smidigare användning av bibliotekssystemet.

 

Serviceavbrott i december 2020

Byte av bibliotekssystem förorsakar ett avbrott i användningen under december. Avbrottet börjar den 14.12. Den nya söktjänsten Aalto-Primo tas i bruk i början av januari. Under uppehållet är det inte möjligt att förnya boklån, göra reserveringar av litteratur eller betala förseningsavgifter. Utlåning och returnering av litteratur kommer att vara möjligt också under uppehållet genom undantagsarrangemang.

Sökningen och användningen av elektroniska material, till exempel e-böcker eller e-tidningar, kommer att kunna göras hela tiden.

Boklån förfaller inte mellan slutet av november och medlet av januari 2021. Förfallodatum för alla boklån förflyttas automatiskt till den 18.1.2021 eller senare.

 

Vad bör användare av Aalto-Finna veta?

Ifall du har sparade sökningar eller favoriter i Aalto-Finna, överflyttas de inte automatiskt till Primo då bibliotekssystemet byts ut. Du bör alltså spara dina egna sökningar och favoriter åt dig själv före utgången av november.

Kunduppgifter och uppgifter om boklån överflyttas automatiskt till det nya systemet.

Vänligen notera, att de litteraturreserveringar du har gjort inte automatiskt följer med till det nya bibliotekssystemet, ifall du inte redan har fått meddelande om att den reserverade boken finns tillgänglig för avhämtning. Spara informationen om din reservering och gör då en ny reservering efter att det nya bibliotekssystemet (Primo) har tagits i bruk.

Särskilt Finna för arkivets material

Aalto-universitetets arkivs material finns för närvarande att söka i Aalto-Finna. Arkivets material finns i fortsättningen i en egen Finna-tjänst som offentliggörs före utgången av detta år. Arkivets material kan fortfarande efter detta sökas i den nationella Finna.fi- tjänsten

 

Fjärrlåneservice

För privatkunder: Aalto-universitetets fjärrservice beställer inga boklån från utlandet fr o m 5.12.2020, eftersom Lärcentret är stängt under jultiden, då sådana lån skulle förväntas anlända. Alla fjärrbeställningar är på paus 23.12.2020–3.1.2021, varefter beställningar (även boklån från utlandet) återupptas. Beställningarna ackumulerade under avbrottstiden behandlas fr o m 4.1.2021. 

För bibliotek: Fjärrlån från Aalto-universitetet till andra bibliotek levereras inte fr o m 10.12.2020, då vårt bibliotekssystem byts från Voyager till Alma. Därtill är alla våra fjärrservicen stängda fr o m 23.12.2020. Vi öppnar fjärrservice för bibliotek 7.1.2021. 

Pga corona och bibliotekssystemsbyte kan fördröjningar och hinder inträffa vid fjärrservice. Vi beklagar möjliga levereringsproblem. 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter som rör hela lärcentret. Vårt huvudverksamhetsställe är Harald Herlin-lärcentret (Otnäsvägen 9).

Read more
Aerial photo of the campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat