Högskolan för teknikvetenskaper

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för teknikvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.
Unto Rautio

Enkät för karriäruppföljning

Enkäten ingår i en riksomfattande karriäruppföljning som genomförs i samarbete med Aarresaari, som är ett nätverk för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster. I nätverket ingår 14 finländska universitet. Enkätundersökningen genomförs samtidigt vid alla universitet under samordning av nätverkets karriäruppföljningsgrupp. Resultaten på denna sida baserar sig på data från enkäten.

Utexaminerade i arbetslivet

Sysselsättningen bland de som utexaminerats år 2014 från Högskolan för teknikvetenskaper på basis av karriäruppföljningsenkäten. Nedan följer exempel på tjänstebeteckningar, arbetsgivare och sektorer fem år efter examen.  

Titel eller tjästebeteckining fem år efter examen

Av de utexaminerade arbetar den största delen i stora samt små och medelstora företag. Vidare arbetar utexaminerade på universitet, som företagare, för staten, för organisationer eller stiftelser.

Arbetsgivare fem år efter examen

Fem år efter examen är 93 % av de utexaminerade i arbetslivet eller arbetar som företagare.

Nedan anges de tio viktigaste färdigheterna i dagens arbetsliv på basis av karriäruppföljningen fem år efter examen.

De viktigaste färdigheterna i dagens arbetsuppgifter är förmåga att lära sig nytt, problemlösningsfärdigheter samt färdigheter för analytiskt och systematiskt tänkande.

Anställning och lön
Det viktigaste kunskaper och färdigheter i nuvarande arbete

Mer information:
Riikka Heinonen
Manager, Career services and Alumni Engagement
[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat