Högskolan för konst, design och arkitektur

Sysselsättningen bland utexaminerade från högskolan för konst, design och arkitektur

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.
Photo: Unto Rautio

Enkät för karriäruppföjning

Enkäten ingår i en riksomfattande karriäruppföljning som genomförs i samarbete med Aarresaari, som är ett nätverk för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster. I nätverket ingår 14 finländska universitet. Enkätundersökningen genomförs samtidigt vid alla universitet under samordning av nätverkets karriäruppföljningsgrupp. Resultaten på denna sida baserar sig på data från enkäten.

Utexaminerade i arbetslivet

Sysselsättningen bland de som utexaminerats år 2013 från Högskolan för konst, design och arkitektur på basis av karriäruppföljningsenkäten. Nedan följer exempel på tjänstebeteckningar, arbetsgivare och sektorer fem år efter examen. 

Titels fem år efter examen

Av de utexaminerade arbetar en tredjedel i små och medelstora företag. En fjärdedel arbetar för en kommun eller samkommun och 13 % som företagare. Vidare arbetar 10 % av de utexaminerade i stora företag och organisationer.  

Arbetsgivare fem år efter examen
Anställning och lön

Fem år efter examen är 89 % av de utexaminerade i arbetslivet eller arbetar som företagare.

Nedan anges de tio viktigaste färdigheterna i dagens arbetsliv på basis av karriäruppföljningen fem år efter examen.

De viktigaste färdigheterna i dagens arbetsliv är förmåga till självständighet, samarbetsförmåga och förmåga att lära sig nytt.

Det viktigaste kunskaper och färdigheter i nuvarande arbete

Mer information:
Riikka Heinonen
Manager, Career Services and Alumni Engagement
Aalto University Advancement and Corporate Engagement
[email protected] 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat