Högskolan för konst, design och arkitektur

Sysselsättningen bland utexaminerade från högskolan för konst, design och arkitektur

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.
Photo: Unto Rautio

Enkät för karriäruppföjning

Enkäten ingår i en riksomfattande karriäruppföljning som genomförs i samarbete med Aarresaari, som är ett nätverk för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster. I nätverket ingår 13 finländska universitet. Enkätundersökningen genomförs samtidigt vid alla universitet under samordning av nätverkets karriäruppföljningsgrupp. Resultaten på denna sida baserar sig på data från enkäten.

Utexaminerade i arbetslivet

Sysselsättningen bland de som utexaminerats år 2015 från Högskolan för konst, design och arkitektur på basis av karriäruppföljningsenkäten. Nedan följer exempel på tjänstebeteckningar, arbetsgivare och sektorer fem år efter examen. 

Titel fem år efter examen

En fjärdedel av de utexaminerade arbetar i litet eller medelstort företag. 17% arbetar för en kommun eller samkommun och 15 % som företagare. Vidare arbetar 15 % av de utexaminerade i stora företag och organisationer.  

Arbetsgivare fem år efter examen
Anställning och lön

Fem år efter examen är 91 % av de utexaminerade i arbetslivet eller arbetar som företagare. 6 % av de alla får bidrag.

Nedan anges de viktigaste färdigheterna i dagens arbetsliv på basis av karriäruppföljningen fem år efter examen.

De viktigaste färdigheterna i dagens arbetsliv är självstyrande, förmåga att lära sig nytt, samarbetsförmåga, stresstålighet, kreativitet och problemlösningsfärdigheter.

Det viktigaste kunskaper och färdigheter i nuvarande arbete

Mer information:
Riikka Heinonen
Manager, Data Driven Development
Career Services and Alumni Engagement
Aalto University Advancement and Corporate Engagement
[email protected] 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat