Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Sysselsättningen bland utexaminerade från Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.
Unto Rautio

Enkät för karriäruppföljning

Enkäten ingår i en riksomfattande karriäruppföljning som genomförs i samarbete med Aarresaari, som är ett nätverk för universitetens arbetslivs- och karriärtjänster. I nätverket ingår 14 finländska universitet. Enkätundersökningen genomförs samtidigt vid alla universitet under samordning av nätverkets karriäruppföljningsgrupp. Resultaten på denna sida baserar sig på data från enkäten.

Utexaminerade i arbetslivet

Sysselsättningen bland de som utexaminerats år 2014 från Högskolan för ingenjörsvetenskaper på basis av karriäruppföljningsenkäten. Nedan följer exempel på tjänstebeteckningar, arbetsgivare och sektorer fem år efter examen.  

Titel eller tjänstebetecking fem år efter examen

Över hälften av de utexaminerade arbetar i stora företag. Utexaminerade får också jobb i små och medelstora företag. Därtill arbetar 3% som företagare.

Arbetsgivare fem år efter examen

Fem år efter examen är 95 % av de utexaminerade i arbetslivet eller arbetar som företagare.

Nedan anges de tio viktigaste färdigheterna i dagens arbetsliv på basis av karriäruppföljningen fem år efter examen.

De viktigaste färdigheterna i dagens arbetsliv inom ingenjörsvetenskaperna är förmåga att lära sig nytt, förmåga till självständighet samt färdigheter i informationsökning.

Anställning och lön
Det viktigaste kunskaper och färdigheter i nuvarande arbete

Mer information:
Riikka Heinonen
Manager, Career Services and Alumni Engagement
Aalto University Advancement and Corporate Engagement
[email protected] 

Katso myös

Researcher at School of Engineering

Doctoral graduates of the School of Engineering in working life

Doctoral graduates of the School of Engineering are satisfied with their careers and degree. We follow our doctors' careers in a survey that is conducted 3 years after graduation.

School of Engineering
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat