Utbildning för hållbarhet

Vårt mål är att integrera hållbarhet i all utbildning vid Aalto-universitetet. Alla våra program på kandidat- och magisternivå kommer att ha lärandemål som knyter an till hållbarhet från år 2020.
Climate KIC Summer School 2017. Photo: Aalto University/ Roee Cohen

Våra lärare får stöd av kollegor i hur de kan få in hållbarhetsaspekter i sitt kursinnehåll. Vi erbjuder också särskilda magisterprogram och kortare kurser med olika hållbarhetsteman, där våra studenter får lära sig att kombinera de senaste hållbarhetsaspekterna med en relevant, tvärvetenskaplig förståelse för kunskapen på andra områden.

 

Särskilda program med fokus på hållbarhet

Aalto Global Impact

Vi främjar och möjliggör Aalto-universitetets forskning och utbildning för en global, hållbar utveckling.

Aalto Global Impact

Aalto Sustainability Hub

Som svar på komplexa hållbarhetsutmaningar arbetar Aalto Sustainability Hub för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och för att främja hållbarhet inom undervisning, campusutveckling och annan verksamhet vid Aalto-universitetet.

Aalto Sustainability Hub
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat