FIF-programmet

placeholder

För vem lämpar sig FIF?

Vill du kombinera teknik studier med ekonomi studier samt ett utbyte i ett nordiskt land? Vill du ta del av utmanande och intressanta samt internationella kurser? Då är Framtidens Industriföretag programmet för dig!

FIF lämpar sig för teknologer som personligen är beredda att sätta ner tid och arbete och dessutom kan ta andra gruppmedlemmar (som inte nödvändigtvis har samma bakgrund som en själv) i beaktande. Genom FIF programmet skapr du unika kontaktnät både genom själva utbytet men också genom programmets breda alumni nätverk.

FIF kan avläggas inom de tekniska högre examensprogrammen, programmets totala omfattning är 60 sp. Utbytet sker under vårterminen. Kolla din studieguid för närmare information om FIF. Tilläggsinformation fås av Pia Rydestedt.

Finansiering, stipendium och bostad

För att täcka normala levnadskostnader beviljas studenten normalt studiestöd och bostadstillägg. Dessutom kan stipendier (Nordplus-stipendium, Nordtek-stipendium eller ett Aalto-stipendium för utbytesstudier) sökas. Dessa stipendier ansökes i samband med att studenten söker till FIF-programmet. Förutom dessa stipendier är det vanligt för FIF:are att söka stipendier från Teknologföreningen, Svenska studiefonden och Tekniskaföreningen i Finland. Ytterligare kan ännu fler stipendier sökas, på sidan fyrk.fi kan du hitta flera goda alternativ. Den mottagande högskolan hjälper till med ordnandet av bostad.

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat