Framtidens industriföretag (FIF)

Ansökan

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Ansökningsprocessen

  • FIF INFO ordnas 6 mars kl 15.30 -16.30. Otsvängen 1, rum M102 Maininki
  • Sista ansökningsdatumet för FIF 2020 är 30.4 2019
  • Ansökningsblankett, motivationsbrev och studieprestationsutdrag lämnas personligen eller via e-post till Pia Rydestedt ([email protected]).
  • Alla intresserade intervjuas, intervjuerna ordnas 9 maj 2019. Närmare info kommer per e-post till alla som anmält intresse för FIF studier.
  • Antagningsbeslutet görs i maj efter intervjuerna. För antagningsbeslut krävs godkänd studieplan (magisterprogrammets ansvarsprofessor och planerare)
  • Sammanlagt väljs 6–10 finländska deltagare till programmet.
  • Utbytet sker under vårterminen 2020
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat