Framtidens industriföretag (FIF)

Framtidens industriföretag (FIF)

Framtidens Industriföretag (FIF) är ett samnordiskt, tvärvetenskapligt program för teknologer. Tanken var att industriella system utvecklas snabbt med hjälp av informations- och kommunikationsteknikens (ICT) landvinningar. Det kräver kunnande som sträcker sig utöver traditionell tillverkningsteknik, allt ifrån kvalitetsstyrning och robotik till datorstyrda system, integrerad informationshantering och globala logistiska nätverk.

Aalto University/Unto Rautio

För vem lämpar sig FIF? 
 

Vill du kombinera teknik studier med ekonomi studier samt ett utbyte i ett nordiskt land? Vill du ta del av utmanande och intressanta samt internationella kurser? Då är Framtidens Industriföretag programmet för dig!

FIF lämpar sig för teknologer som personligen är beredda att sätta ner tid och arbete och dessutom kan ta andra gruppmedlemmar (som inte nödvändigtvis har samma bakgrund som en själv) i beaktande. Genom FIF programmet skapr du unika kontaktnät både genom själva utbytet men också genom programmets breda alumni nätverk.

FIF kan avläggas inom vissa tekniska magisterprogram. Kolla din studieguid för mera information. Närmare information fås av Pia Rydestedt eller studieplaneraren på ditt program.

FIF studenter på NTNU

Finansiering, stipendium och bostad

För att täcka normala levnadskostnader beviljas studenten normalt studiestöd och bostadstillägg. Dessutom kan stipendier (Nordplus-stipendiumNordtek-stipendium eller ett Aalto-stipendium för utbytesstudier) sökas. Dessa stipendier ansökes i samband med att studenten söker till FIF-programmet. Förutom dessa stipendier är det vanligt för FIF:are att söka stipendier från TeknologföreningenSvenska studiefonden och Tekniska Föreningen i Finland. Ytterligare kan ännu fler stipendier sökas, på sidan fyrk.fi kan du hitta flera goda alternativ. Den mottagande högskolan hjälper till med ordnandet av bostad.

FIF Framtidens Industriföretag logo 2018 by Mya Rydman

 

Aalto University/Unto Rautio

Karriärhistorier från tidigare FIF:are

 

Läs om olika erfarenheter som FIF har erbjudits.

Läs mera om karriärhistorier!

Kvalitetstänket jag tog med mig från FIF-programmet är något jag än idag värdesätter högt.

Karl Kan, Manager at Hewlett Packard, Sweden
Aalto University/Unto Rautio

Diplomarbeten

Hurdana diplomarbeten har FIF:are tidigare gjort?

Läs mer om olika diplomarbetsämnen!

Three students working on laptops in the Design Factory kitchen / photo by Aalto University, Unto Rautio

Alumner

FIF-alumni finns också på LinkedIn.

Läs mer om alumner!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat