Forskning och konst

Finansiering via Consolidator Grant från ERC

Finansiering från Europeiska forskningsrådet (ERC) beviljas framstående forskare för banbrytande arbete inom vetenskapen. ERC Consolidator Grant riktar sig till forskare 7-12 år efter avlagd doktorsexamen som nyligen har startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare.
  • Professor Paula Hohti: Re-fashioning the Renaissance: Popular Groups, Fashion and the Material and Cultural Significance of Clothing in Europe, 1550–1650.
  • Professor Matti Kummu: Respecting safe operating spaces: opportunities to meet future food demand with sustainable use of water and land resources
  • Gästprofessor Emma Master: Bio-derived HIgh Value polymers through novel Enzyme function
  • Seniorforskare Mikko Möttönen: Quantum Environment Engineering for Steered Systems
  • Professor Robin Ras: Superslippery Liquid-Repellent Surfaces: Towards Orders of Magnitude Redusction in Droplet Friction
  • Professor Miina Rautiainen: From needles to landscapes: a novel approach to scaling forest spectra
  • Professor Mika Sillanpää: Cavity quantum phonon dynamics
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat