Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar vid Aalto-universitetet publiceras öppet i publiceringsarkivet Aaltodoc. Majoriteten av avhandlingarna är artikelbaserade avhandlingar med flera publikationer i kvalitetsgranskade internationella tidskrifter. Monografier antas också. Inom konst och design kan en avhandling också omfatta konstnärliga komponenter, som en konstproduktion eller en serie sammankopplade konstproduktioner.

Se doktorsavhandlingarna

Doktoranderna försvarar sina avhandlingar vid en offentlig disputation. Innan dess förhandsgranskas avhandlingen av två oberoende experter inom området som väljs ut utanför universitetet, oftast utomlands.

En ceremoniell promotion arrangeras för examinerade doktorer. Det är en akademisk högtidlighet, då doktorer och hedersdoktorer inom olika områden promoveras. Traditionen bakom den ceremoniella promotionen är att de nyligen utexaminerade studenter och doktorer presenteras och accepteras som fullvärdiga medlemmar i sina respektive vetenskapliga samfund.

Se nästa ceremoniella promotion

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat