Forskning och konst

Aalto-universitetets doktorandprogram inom teknikvetenskaper

Målet för programmet är att förbereda doktorer inom fysik, matematik, biomedicinsk teknik, datateknik och produktionsteknik för arbete inom såväl den akademiska sfären som den offentliga sektorn och näringslivet.
Materials Science

Doktorer som utexamineras från Aalto-universitetets doktorandprogram inom teknikvetenskaper har utmärkta förutsättningar att arbeta med utmanande vetenskapliga forsknings- och undervisningsuppgifter samt med expert-, utvecklings- och ledarskapsuppgifter i vårt informationssamhälle. Institutionerna som ansvarar för doktorandprogrammet vid Högskolan för teknikvetenskaper erbjuder forskningsområden som grundar sig på starka forskningstraditioner och internationell toppforskning. Det finns spetsforskningsenheter vid institutionerna på Högskolan för teknikvetenskaper som utsetts av Finlands Akademi. Högskolan för teknikvetenskaper är också mycket aktiv i nationella nätverk för doktorandutbildningar.

Vid Aalto-universitetets doktorandprogram för teknikvetenskaper kan du avlägga teknologie doktorsexamen inom följande forskningsområden vid någon av följande institutioner: institutionen för teknisk fysik, institutionen för datateknik, institutionen för produktionsekonomi, institutionen för matematik och systemanalys och institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik.

Ta en doktorsexamen på fyra år

Doktorandutbildningen bygger på kärnfull grundforskning som skapar en stark grund för undervisning samt för utvecklings- och innovationsverksamhet. Den viktigaste delen av utbildningen är doktorsavhandlingen, som görs i en stark forskningsmiljö. Som stöd för avhandlingsarbetet erbjuds teoretiska studier som skräddarsys individuellt enligt doktorandens behov. Doktorsavhandlingarna vid Högskolan för teknikvetenskaper håller en mycket hög nivå och innehåller ofta artiklar från internationellt erkända publikationer.

Doktorsexamen kan avläggas efter fyra års heltidsstudier. De mest begåvade forskarstudenterna har möjlighet att ansöka om finansiering för studierna från institutionen eller om projektfinansiering. 

Internationell studiemiljö

Ett internationellt synsätt är en viktig del av högskolans doktorandutbildning, både vid rekrytering och utbildning av doktorander. Högskolan för teknikvetenskaper har goda kontakter med flera toppuniversitet och forskningsinstitut inom området.

Aalto-universitetet uppmuntrar sina doktorander att tillbringa minst sex månader av sin studietid utomlands. Internationell rörlighet förbättrar doktorandernas karriärmöjligheter. Ett besök på ett utländskt universitet innebär ofta att man utbyter kunskap och färdigheter, formar nya idéer, utökar sitt internationella nätverk och utvecklar sina yrkeskunskaper.

Arbetsliv och doktorsexamen

De som har utexaminerats från doktorandprogrammet arbetar inom den akademiska sfären, den offentliga sektorn och näringslivet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat