Forskning och konst

Aalto-universitetets doktorandprogram inom teknikvetenskaper

Målet för programmet är att förbereda doktorer inom fysik, matematik, biomedicinsk teknik, datateknik och produktionsteknik för arbete inom såväl den akademiska sfären som den offentliga sektorn och näringslivet.
Materials Science

Doktorer som utexamineras från Aalto-universitetets doktorandprogram inom teknikvetenskaper har utmärkta förutsättningar att arbeta med utmanande vetenskapliga forsknings- och undervisningsuppgifter samt med expert-, utvecklings- och ledarskapsuppgifter i vårt informationssamhälle. Institutionerna som ansvarar för doktorandprogrammet vid Högskolan för teknikvetenskaper erbjuder forskningsområden som grundar sig på starka forskningstraditioner och internationell toppforskning. Det finns spetsforskningsenheter vid institutionerna på Högskolan för teknikvetenskaper som utsetts av Finlands Akademi. Högskolan för teknikvetenskaper är också mycket aktiv i nationella nätverk för doktorandutbildningar.

Vid Aalto-universitetets doktorandprogram för teknikvetenskaper kan du avlägga teknologie doktorsexamen inom följande forskningsområden vid någon av följande institutioner: institutionen för teknisk fysik, institutionen för datateknik, institutionen för produktionsekonomi, institutionen för matematik och systemanalys och institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik.

Ta en doktorsexamen på fyra år

Doktorandutbildningen bygger på kärnfull grundforskning som skapar en stark grund för undervisning samt för utvecklings- och innovationsverksamhet. Den viktigaste delen av utbildningen är doktorsavhandlingen, som görs i en stark forskningsmiljö. Som stöd för avhandlingsarbetet erbjuds teoretiska studier som skräddarsys individuellt enligt doktorandens behov. Doktorsavhandlingarna vid Högskolan för teknikvetenskaper håller en mycket hög nivå och innehåller ofta artiklar från internationellt erkända publikationer.

Doktorsexamen kan avläggas efter fyra års heltidsstudier. De mest begåvade forskarstudenterna har möjlighet att ansöka om finansiering för studierna från institutionen eller om projektfinansiering. 

Internationell studiemiljö

Ett internationellt synsätt är en viktig del av högskolans doktorandutbildning, både vid rekrytering och utbildning av doktorander. Högskolan för teknikvetenskaper har goda kontakter med flera toppuniversitet och forskningsinstitut inom området.

Aalto-universitetet uppmuntrar sina doktorander att tillbringa minst sex månader av sin studietid utomlands. Internationell rörlighet förbättrar doktorandernas karriärmöjligheter. Ett besök på ett utländskt universitet innebär ofta att man utbyter kunskap och färdigheter, formar nya idéer, utökar sitt internationella nätverk och utvecklar sina yrkeskunskaper.

Arbetsliv och doktorsexamen

De som har utexaminerats från doktorandprogrammet arbetar inom den akademiska sfären, den offentliga sektorn och näringslivet.

Structure of degree

The Doctor of Science (Tech) degree consists of theoretical studies (40 ECTS), scientific principles and practices studies (5-20 ECTS), research field studies (20-35 ECTS) and a doctoral dissertation which means four years of full-time studies.

Content of studies

Doctoral education at the School of Science is based on vigorous basic research that forms a strong basis for teaching and both development and innovation activities. The most important part of the education is research work conducted in a robust and dynamic research environment. Theoretical studies that support the research work are tailored individually to suit the different needs of each doctoral candidate. The dissertations of the School of Science are of very high quality and often contain articles published in journals of the highest international level. Full-time doctoral candidates can complete the doctoral degree in four years.

Aalto Doctoral Programme in Science offers the degree of Doctor of Science (Technology) in one of the following departments and their research fields: Department of Applied Physics, Department of Computer Science, Department of Industrial Engineering and Management, Department of Mathematics and Systems Analysis and Department of Neuroscience and Biomedical Engineering.

Contact us

In case of programme-specific questions, please contact the Learning Services of the Doctoral Programme in Science.

For any inquiries about admissions and application instructions, you can contact [email protected]

Anna Cichonska uses data science to develop better healthcare

Dr. Cichonska has received two awards for her dissertation and now she helps develop preventive medicine using data science

Read an alumni story
Anna Cichonska by the sea photo Matti Ahlgren Aalto University

Departments of School of Science

Department of Applied Physics

The Department of Applied Physics pursues vigorous research in physical sciences and creates important industrial applications that hold great technological potential.

Low Temperature Laboratory

Department of Computer Science

World-class research and education in modern computer science to foster future science and society.

PML Research Group in Department of Computer Science

Department of Industrial Engineering and Management

We conduct world-class research and education focusing on the creation and transformation of technology-based business.

Kuva: Unto Rautio

Department of Neuroscience and Biomedical Engineering

We study system-level dynamic functions of the human brain, mind and body.

Illustration of combined TMS and EEG methods

Department of Mathematics and Systems Analysis

Our main research areas are algebra and discrete mathematics, analysis, applied mathematics and mechanics, stochastics and statistics, and systems analysis and operations research.

Green plastic triangle on a white board,
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat