Forskning och konst

Aalto-universitetets doktorandprogram inom konst, design och arkitektur

Doktorandstudier inom konst, design och arkitektur har erbjudits sedan 1910-talet. Från 1981 och framåt har huvudexamen varit en doktorsexamen.
Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Fabric

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder ett internationellt doktorandprogram för dem som vill arbeta inom konst, design, film, media eller arkitektur. Studier som leder till en doktorsexamen kan genomföras inom samtliga forskningsområden som finns representerade på högskolan. Vid heltidsstudier tar doktorander vanligen sin examen på fyra år.

Ett särskilt inslag i programmet är att avhandlingen också kan omfatta konst- eller designproduktioner. Institutionen för konst, Institutionen för design, Institutionen för filmkonst och scenografi och Institutionen för medier erbjuder doktorandstudier för konstdoktorsexamen.

Institutionen för arkitektur är den äldsta och största av de tre institutionerna för arkitektur i Finland. Den första doktorsavhandlingen publicerades 1921 och sedan dess har över femtio kandidater förlänats sina doktorstitlar. Doktorandstudier erbjuds för teknologie doktorsexamen (arkitektur).

Doktorandutbildningen vid Högskolan för konst, design och arkitektur är internationellt interaktiv och skolan uppmuntrar rörlighet hos doktoranderna för att främja idéutbyte, forskningssamarbete och karriärutveckling. Varje år tar ungefär femton studenter doktorsexamen och en eller två tar examen som teknologie doktor (arkitektur). De som har avlagt examen har mycket goda utsikter på arbetsmarknaden.

I forskningsdatabasen finns information om doktorander och deras respektive forskningsprojekt. Du kan söka i databasen efter forskare, enhet eller forskningsområde.

Structure of degree

The Doctor of Arts and Doctor of Science (Architecture) degrees consists of general research studies, studies in the field of research, studies supporting the research work, and a doctoral dissertation which means four years of full-time studies.

Content of studies

Doctoral education is often an apprentice in close collaboration with your thesis advisor(s) and supervising professor. If studying full-time, you will spend 3-4 years working intensively on research topic, and complete this with your intellectual piece of work, i.e., doctoral dissertation. Along the road, you will be involved with theory courses, seminars, conferences, group activities, teaching undergraduates, possibly building your artistic components and supportive tasks needed to make your department and research group able to operate.

More information and the programme study plan are presented in Into.

Departments of School of Arts, Design and Architecture

Department of Architecture

We train professionals to design human-centred environments.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Department of Art

The Department of Art educates and prepares professionals in the fields of art education, visual culture, curating, and contemporary art. The department is recognized internationally for high-quality artistic and art pedagogical activities, scholarship, and research.

The art piece Railtrack Songmaps by Lucy Davis, a hanging mobile, is exhibited

Department of Media

The Department of Media is an academic community of approximately 500 students and 80 staff members. We conduct research and provide education in Bachelor's, Master's and Doctoral programmes across a broad range of subjects and themes.

Media Lab Demo Day

Department of Film, Television and Scenography

The Department of Film, Television and Scenography ELO is Finland's only university-level film school.

Filming. Image by Unto Rautio.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat