Forskning och konst

Aalto-universitetets doktorandprogram inom konst, design och arkitektur

Doktorandstudier inom konst, design och arkitektur har erbjudits sedan 1910-talet. Från 1981 och framåt har huvudexamen varit en doktorsexamen.
Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Fabric

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder ett internationellt doktorandprogram för dem som vill arbeta inom konst, design, film, media eller arkitektur. Studier som leder till en doktorsexamen kan genomföras inom samtliga forskningsområden som finns representerade på högskolan. Vid heltidsstudier tar doktorander vanligen sin examen på fyra år.

Ett särskilt inslag i programmet är att avhandlingen också kan omfatta konst- eller designproduktioner. Institutionen för konst, Institutionen för design, Institutionen för filmkonst och scenografi och Institutionen för medier erbjuder doktorandstudier för konstdoktorsexamen.

Institutionen för arkitektur är den äldsta och största av de tre institutionerna för arkitektur i Finland. Den första doktorsavhandlingen publicerades 1921 och sedan dess har över femtio kandidater förlänats sina doktorstitlar. Doktorandstudier erbjuds för teknologie doktorsexamen (arkitektur).

Doktorandutbildningen vid Högskolan för konst, design och arkitektur är internationellt interaktiv och skolan uppmuntrar rörlighet hos doktoranderna för att främja idéutbyte, forskningssamarbete och karriärutveckling. Varje år tar ungefär femton studenter doktorsexamen och en eller två tar examen som teknologie doktor (arkitektur). De som har avlagt examen har mycket goda utsikter på arbetsmarknaden.

I forskningsdatabasen finns information om doktorander och deras respektive forskningsprojekt. Du kan söka i databasen efter forskare, enhet eller forskningsområde.

Structure of degree

The Doctor of Arts and Doctor of Science (Architecture) degrees consists of general research studies, studies in the field of research, studies supporting the research work, and a doctoral dissertation which means four years of full-time studies.

Content of studies

Doctoral education is often an apprentice in close collaboration with your thesis advisor(s) and supervising professor. If studying full-time, you will spend 3-4 years working intensively on research topic, and complete this with your intellectual piece of work, i.e., doctoral dissertation. Along the road, you will be involved with theory courses, seminars, conferences, group activities, teaching undergraduates, possibly building your artistic components and supportive tasks needed to make your department and research group able to operate.

More information and the programme study plan are presented in Into.

Contact us

In case of programme-specific questions, please contact the Learning Services of the Doctoral Programme in Arts, Design and Architecture.

For any inquiries about admissions and application instructions, you can contact [email protected]

Departments of School of Arts, Design and Architecture

Institutionen för arkitektur

Vi utbildar yrkesmänniskor som kan designa människocentrerade miljöer.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Institutionen för konst

Institutionen för konst utbildar och förbereder yrkesverksamma inom fältet för konstutbildning, visuell kultur, kuratering och nutida konst. Institutionen är internationellt uppmärksammad för sina högkvalitativa konstnärliga och konstpedagogiska aktiviteter, stipendier och forskning.

light colored artwork presenting exposures of a middle-aged body

Institutionen för medier

Institutionen för medier är en akademisk gemenskap bestående av ungefär 500 studenter och 80 anställda. Vi bedriver forskning och erbjuder utbildning via kandidat-, magister- och doktorandprogram inom ett brett spektrum av ämnen och teman.

Aalto University/Unto Rautio

Institutionen för filmkonst (ELO)

Institutionen för filmkonst, ELO, är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

Students creating an arts exhibition.

Institutionen för design

Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat