Forskning och konst

Aalto-universitetets doktorandprogram inom konst, design och arkitektur

Doktorandstudier inom konst, design och arkitektur har erbjudits sedan 1910-talet. Från 1981 och framåt har huvudexamen varit en doktorsexamen.
Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Fabric

Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur erbjuder ett internationellt doktorandprogram för dem som vill arbeta inom konst, design, film, media eller arkitektur. Studier som leder till en doktorsexamen kan genomföras inom samtliga forskningsområden som finns representerade på högskolan. Vid heltidsstudier tar doktorander vanligen sin examen på fyra år.

Ett särskilt inslag i programmet är att avhandlingen också kan omfatta konst- eller designproduktioner. Institutionen för konst, Institutionen för design, Institutionen för filmkonst och scenografi och Institutionen för medier erbjuder doktorandstudier för konstdoktorsexamen.

Institutionen för arkitektur är den äldsta och största av de tre institutionerna för arkitektur i Finland. Den första doktorsavhandlingen publicerades 1921 och sedan dess har över femtio kandidater förlänats sina doktorstitlar. Doktorandstudier erbjuds för teknologie doktorsexamen (arkitektur).

Doktorandutbildningen vid Högskolan för konst, design och arkitektur är internationellt interaktiv och skolan uppmuntrar rörlighet hos doktoranderna för att främja idéutbyte, forskningssamarbete och karriärutveckling. Varje år tar ungefär femton studenter doktorsexamen och en eller två tar examen som teknologie doktor (arkitektur). De som har avlagt examen har mycket goda utsikter på arbetsmarknaden.

I forskningsdatabasen finns information om doktorander och deras respektive forskningsprojekt. Du kan söka i databasen efter forskare, enhet eller forskningsområde.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat