Forskning och konst

Aalto-universitetets doktorandprogram inom kemiteknik

Syftet med doktorandprogrammet inom kemiteknik är att utbilda teknologie doktorer och licentiater som behärskar självständig forskning för akademiska uppgifter och uppgifter inom näringslivet och offentlig förvaltning.
Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Doktorandprogrammet inom kemiteknik omfattar sju forskningsområden. De olika institutionerna för bio- och kemiteknik, kemi, materialteknik och träförädlingsteknik ansvarar tillsammans för programmet. Doktorandprogrammet har sina egna sidor på Into.aalto.fi, där det finns information om doktorandstudier för både sökande och doktorandkandidater.

För att avlägga doktorsexamen krävs två saker: en godkänd avhandling och de teoretiska studier som examen förutsätter. De teoretiska studierna omfattar 40 studiepoäng som består av två moduler.

Tyngdpunkten i doktorandutbildningen ligger emellertid på forskning och bedömningen av forskningsresultat samt på publikationer i referentgranskade vetenskapliga serier. Kortfattat är syftet med doktorandutbildningen att bedriva forskning som skapar ny kunskap och under processen bli en kvalificerad forskare.

Denna lärandeprocess kulminerar i en doktorsavhandling och disputation  under överinseende av granskare som är experter inom forskningsområdet. Hitta de senaste doktorsavhandlingarna inom det tekniska området vid Aalto-universitetet via den här länken. Anvisningar för sökande finns både på studiewebbsidorna och på webbplatsen Into.aalto.fi för Doktorandprogrammet inom kemiteknik (på engelska).

Contact us

In case of programme-specific questions, please contact the Learning Services of the Doctoral Programme in Chemical Engineering 

For any inquiries about admissions and application instructions, you can contact [email protected]

Departments of School of Chemical Engineering

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap koncentrerar sig på utveckling av kemiska föreningar och material på mikro-, nano- samt atomnivå. Arbetet inom dessa områden omfattar syntes, karakterisering och datorstödd forskning.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2) ligger i framkant vad gäller teknik för skogsprodukter och den senaste bioteknologin.

Verksamheten vid Bio2 leder i slutändan till innovativa produkter och lösningar för tillämpningar inom allt från byggnation och textilier till biomaterial, energi och biomedicin.

 Simone Haslinger and Sherif Elsayed in the laboratory

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Expertområdena på Institutionen för kemiteknik och metallurgi är kemiteknik, metallprocessindustri, energiteknik och produktion av nya material.

Institutionens unika konkurrensfördel baseras på en hållbar användning av råmaterial, utformning av mer effektiva processer och utveckling av nya material och produkter. Kunnandet på vår institution möjliggör en hållbar framtid med högpresterande produkter och processer i en cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Researchers in the lab

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur vid Högskolan för kemiteknik tillhör antingen Bioekonomi RI eller RAMI RI.

Image from the Aalto Bioproduct centre
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat