Forskning och konst

Aalto-universitetets doktorandprogram inom kemiteknik

Syftet med doktorandprogrammet inom kemiteknik är att utbilda teknologie doktorer och licentiater som behärskar självständig forskning för akademiska uppgifter och uppgifter inom näringslivet och offentlig förvaltning.
Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Doktorandprogrammet inom kemiteknik omfattar sju forskningsområden. De olika institutionerna för bio- och kemiteknik, kemi, materialteknik och träförädlingsteknik ansvarar tillsammans för programmet. Doktorandprogrammet har sina egna sidor på Into.aalto.fi, där det finns information om doktorandstudier för både sökande och doktorandkandidater.

För att avlägga doktorsexamen krävs två saker: en godkänd avhandling och de teoretiska studier som examen förutsätter. De teoretiska studierna omfattar 40 studiepoäng som består av två moduler.

Tyngdpunkten i doktorandutbildningen ligger emellertid på forskning och bedömningen av forskningsresultat samt på publikationer i referentgranskade vetenskapliga serier. Kortfattat är syftet med doktorandutbildningen att bedriva forskning som skapar ny kunskap och under processen bli en kvalificerad forskare.

Denna lärandeprocess kulminerar i en doktorsavhandling och disputation  under överinseende av granskare som är experter inom forskningsområdet. Hitta de senaste doktorsavhandlingarna inom det tekniska området vid Aalto-universitetet via den här länken. Anvisningar för sökande finns både på studiewebbsidorna och på webbplatsen Into.aalto.fi för Doktorandprogrammet inom kemiteknik (på engelska).

Departments of School of Chemical Engineering

Department of Chemistry and Materials Science

The Department of Chemistry and Materials Science focuses on micro-, nano- and atomic scale engineering of compounds and materials. Our work in these areas encompasses synthesis, characterization and computational research.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Department of Bioproducts and Biosystems

The Department of Bioproducts and Biosystems (Bio2) is at the forefront of forest products technologies and cutting-edge biotechnology.

Two lab students looking at the image from a microscope.

Department of Chemical and Metallurgical Engineering

The Department of Chemical and Metallurgical Engineering's expertise areas are chemical engineering, metals process industry, energy technologies, and new materials production.

Chemical and Metallurgical Engineering's research instrument.

Research infrastructure

Research Infrastructure at School of Chemical Engineering belong to either Bioeconomy RI or RAMI RI.

Microscope image. Aalto University Bioeconomy Infrastructure. Photo: Adolfo Vera
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat