Forskning och konst

Aalto-universitetets doktorandprogram inom ingenjörsvetenskap

Syftet med doktorandstudierna är att den studerande genom studierna ska få färdigheter att bedriva självständig forskning och arbeta med krävande expertuppgifter. Utvecklingen av forskningsfärdigheter och en förmåga att tillämpa forskningsresultat utgör en väsentlig del av doktorandstudierna.
Person in a lab coat is coating microbatteries with organic electrodes / Photo by Aalto University, Mikko Räskinen

Studietiden för att avlägga teknologie doktorsexamen är ungefär 4 år. Examen består av 40 studiepoäng teoretiska studier och forskning som leder till en doktorsavhandling. En utexaminerad doktor har färdigheter för mångsidiga uppgifter i internationella sammanhang och inom olika sektorer i samhället.

Doktorandprogrammet inom ingenjörsvetenskaper omfattar 8 forskningsområden. Till dessa områden hör markanvändningsplanering och urbana studier, fastighetsekonomi, geoinformatik, byggnads-, miljö- och samhällsteknik, maskinbyggnadsteknik och -produktion, energi- och miljöskyddsteknik samt tillämpad mekanik. Doktorandutbildningen ges vid högskolans institutioner: institutionen för energiteknik (EN), institutionen för produktutveckling och produktion (K), institutionen för markanvändning (M), institutionen för tillämpad mekanik (SM), institutionen för byggteknologi (R), samt institutionen för samhälls- och miljöteknik (Y).

Man kan söka till doktorandprogrammet för ingenjörsvetenskaper  två gånger per år. Ansökningstiden går ut i slutet av oktober och i slutet av april. Den sökande ska ha en lämplig högre högskoleexamen.

Professor Kirsi Virrantaus leder doktorandprogrammet och ansvarar för verksamheten inom programmet samt för utvecklingen och koordineringen i samarbete med högskolan. Beslut i anslutning till doktorandutbildningen fattas av forskarutbildningsrådet som består av professorer inom högskolans viktigaste forskningsområden.

Besök doktorandprogrammet i studentportalen Into

Structure of the degree

The Doctor of Science (Technology) degree consists of an approved doctoral dissertation and theoretical studies (40 ECTS), comprising two modules: scientific principles and practices studies (5-20 ECTS) as well as research field studies (20-35 ECTS). The completion of a doctoral degree equals four years of full-time studies.

Content of studies

The goal is that the doctoral candidates complete their degree in four years of full-time study, during which they complete the required doctoral studies and write a doctoral dissertation that will be examined in a public defence. For this timescale to be feasible, the workload of the degree should be proportionate to the objective duration of studies. This will be taken into account in the course of the supervision of the doctoral candidate. 

To be awarded a doctoral degree, students are required to

  1. complete the theoretical studies (40 ECTS);
  2. demonstrate independent and critical thinking in relation to their field of research;
  3. produce a doctoral dissertation and defend it in public. A doctoral dissertation should contribute to new scientific knowledge.

Contact us

In case of programme-specific questions or inquiries about admissions, please contact the Learning Services of the Doctoral Programme in Engineering

Departments of School of Engineering

Experiment underway in the Aalto Ice and Wave Tank

Institutionen för maskinteknik

Institutionen för maskinteknik är en ledande mångvetenskaplig forskningsenhet med en stark koppling till industrin och en inverkan på både näringsliv och samhälle.

Vårt fokus ligger på mekanik och energiteknik, inom vilka vi bedriver toppforskning och erbjuder högklassig examensutbildning.

Researcher at the Department of Civil Engineering

Institutionen för byggnadsteknik

Institutionen för byggnadsteknik fokuserar på skapandet av morgondagens strukturer genom forskning, utbildning och samarbete. Institutionen är byggd kring sina styrkor inom systemkunskap, beräkning, modellering och kunskapshantering.

Institutionen bedriver både grundläggande vetenskaplig forskning och tillämpad forskning, vilka båda krävs för högkvalitativ utbildning på både forskar- och grundnivå.

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Institutionen för byggd miljö

Vattenresurser, geografiska data, hållbar resurshantering och säker transport.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat