Forskning och konst

Aalto-universitetets doktorandprogram inom ingenjörsvetenskap

Syftet med doktorandstudierna är att den studerande genom studierna ska få färdigheter att bedriva självständig forskning och arbeta med krävande expertuppgifter. Utvecklingen av forskningsfärdigheter och en förmåga att tillämpa forskningsresultat utgör en väsentlig del av doktorandstudierna.
Person in a lab coat is coating microbatteries with organic electrodes / Photo by Aalto University, Mikko Räskinen

Studietiden för att avlägga teknologie doktorsexamen är ungefär 4 år. Examen består av 40 studiepoäng teoretiska studier och forskning som leder till en doktorsavhandling. En utexaminerad doktor har färdigheter för mångsidiga uppgifter i internationella sammanhang och inom olika sektorer i samhället.

Doktorandprogrammet inom ingenjörsvetenskaper omfattar 8 forskningsområden. Till dessa områden hör markanvändningsplanering och urbana studier, fastighetsekonomi, geoinformatik, byggnads-, miljö- och samhällsteknik, maskinbyggnadsteknik och -produktion, energi- och miljöskyddsteknik samt tillämpad mekanik. Doktorandutbildningen ges vid högskolans institutioner: institutionen för energiteknik (EN), institutionen för produktutveckling och produktion (K), institutionen för markanvändning (M), institutionen för tillämpad mekanik (SM), institutionen för byggteknologi (R), samt institutionen för samhälls- och miljöteknik (Y).

Man kan söka till doktorandprogrammet för ingenjörsvetenskaper  två gånger per år. Ansökningstiden går ut i slutet av oktober och i slutet av april. Den sökande ska ha en lämplig högre högskoleexamen.

Professor Kirsi Virrantaus leder doktorandprogrammet och ansvarar för verksamheten inom programmet samt för utvecklingen och koordineringen i samarbete med högskolan. Beslut i anslutning till doktorandutbildningen fattas av forskarutbildningsrådet som består av professorer inom högskolans viktigaste forskningsområden.

Besök doktorandprogrammet i studentportalen Into

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat