Forskning och konst

Aalto-universitetets doktorandprogram inom elektroteknik

Forskningen vid högskolan fokuserar på utvecklingen av avgörande tekniker och de forskningsproblem som samhällets stora utmaningar medför.
Aalto University School of Electrical Engineering

Doktorandprogrammet inom elektroteknik omfattar 23 forskningsområden. Informations- och kommunikationsteknik samt mikro- och nanoteknik har valts som prioriterade områden inom tekniken. Bland de stora samhälleliga temana är energi, miljö samt hälsa och välbefinnande viktiga på vår högskola.

Ansvariga för programmet är de olika institutionerna för elektroteknik och automation, mikro- och nanoteknik, radiovetenskap och -teknik, signalbehandling och akustik, samt för kommunikations- och nätverksteknik. Dessutom ansvarar Skoggård radioforskningsinstitut och Centret för mikro- och nanoteknologi Micronova för handledningen av doktorsavhandlingar.

En forskarexamen består av teoretiska studier och forskningsarbete. Den rekommenderade tiden för att avlägga teknologie licentiatexamen är 2 år. För teknologie doktorsexamen och filosofie doktorsexamen är den 4 år. Om den studerande har avlagt de teoretiska studierna i samband med licentiatexamen är doktorsavhandlingen det enda ytterligare kravet för en doktorsexamen.

De teoretiska studierna omfattar sammanlagt 40 studiepoäng. De består av två studiedelar: modulen för forskningsområdet (25–35 sp) och modulen för vetenskapens praktik och principer (5–20 sp).

Den viktigaste delen av forskarexamen är den vetenskapliga forskningen. För licentiatexamen skrivs en licentiatavhandling. För att avlägga doktorsexamen ska studeranden skriva och publicera en doktorsavhandling samt försvara den offentligt vid en disputation.

Contact us

In case of programme-specific questions, please contact the Learning Services of the Doctoral Programme in Electrical Engineering

For any inquiries about admissions and application instructions, you can contact [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat