Forskning och konst

Aalto-universitetets doktorandprogram inom ekonomi

De examina som kan avläggas vid Aalto-universitetets doktorandprogram inom ekonomi är ekonomie doktors- och licentiatexamen samt filosofie doktorsexamen inom ekonomi och företagsadministration.
Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu / Aki-Pekka Sinikoski

Aalto-universitetets handelshögskola erbjuder ett fyraårigt doktorandprogram på engelska. Den examen som kan avläggas är ekonomie doktor inom ekonomi och företagsadministration.

Programmet har tolv specialiseringsområden: organisation och ledning, redovisning, marknadsföring, entreprenörskap, internationell ekonomi, företagsledning, finans, ekonomi, affärsjuridik, logistik, informationssystemsvetenskap och organisationskommunikation.

Nya doktorandkandidater tas in en gång om året. Sista ansökningsdatum infaller oftast i januari.

Doktorandprogrammet är internationellt på många sätt. På fakulteten undervisar professorer från exempelvis USA, Tyskland, Nya Zeeland, Ryssland och Norge, utöver våra fantasiska finländska forskare. Nästan en fjärdedel av de studerande har sitt ursprung utanför Finland. Undervisningsspråket är engelska och de flesta doktorsavhandlingarna publiceras och disputeras på engelska.

Förhandsgranskare och opponenter vid disputationerna är oftast framstående professorer från välkända universitet världen över. Ett stort antal doktorander utför sin forskning och sitt kursarbete vid utländska universitet och publicerar sina resultat i ansedda internationella referentgranskade tidskrifter.

Vi anser att ett heltidsengagemang är avgörande för doktorandstudierna och har därför lanserat ett finansieringsprogram som omfattar alla nya studenter som vill studera på heltid.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat