Forskning och konst

Aalto-universitetets doktorandprogram inom ekonomi

De examina som kan avläggas vid Aalto-universitetets doktorandprogram inom ekonomi är ekonomie doktors- och licentiatexamen samt filosofie doktorsexamen inom ekonomi och företagsadministration.
Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu / Aki-Pekka Sinikoski

Aalto-universitetets handelshögskola erbjuder ett fyraårigt doktorandprogram på engelska. Den examen som kan avläggas är ekonomie doktor inom ekonomi och företagsadministration.

Programmet har tolv specialiseringsområden: organisation och ledning, redovisning, marknadsföring, entreprenörskap, internationell ekonomi, företagsledning, finans, ekonomi, affärsjuridik, logistik, informationssystemsvetenskap och organisationskommunikation.

Nya doktorandkandidater tas in en gång om året. Sista ansökningsdatum infaller oftast i januari.

Doktorandprogrammet är internationellt på många sätt. På fakulteten undervisar professorer från exempelvis USA, Tyskland, Nya Zeeland, Ryssland och Norge, utöver våra fantasiska finländska forskare. Nästan en fjärdedel av de studerande har sitt ursprung utanför Finland. Undervisningsspråket är engelska och de flesta doktorsavhandlingarna publiceras och disputeras på engelska.

Förhandsgranskare och opponenter vid disputationerna är oftast framstående professorer från välkända universitet världen över. Ett stort antal doktorander utför sin forskning och sitt kursarbete vid utländska universitet och publicerar sina resultat i ansedda internationella referentgranskade tidskrifter.

Vi anser att ett heltidsengagemang är avgörande för doktorandstudierna och har därför lanserat ett finansieringsprogram som omfattar alla nya studenter som vill studera på heltid.

Learn more about the programme and how to apply

See further details on the application process, the deadlines for submission and the specific requirements for completing your application on our admissions webpage below.

Four students studying together. Three of them have their computer and one is having papers in front of them.

Aalto Doctoral Programme in Business, Economics and Finance

Aalto Doctoral Programme in Business, Economics and Finance is a four-year, English-language doctoral programme with three specialization areas: Business, Economics and Finance.

Study options

Contact us

In case of programme-specific questions, please contact the Learning Services of the Doctoral Programme in Business, Economics and Finance.

For any inquiries about admissions and application instructions, you can contact [email protected]

Doctors' career paths

KTT Katharina Cepa

Doctor's career path: Lecturer Katharina Cepa

‘I think the strongest aspect of doctoral studies at Aalto is the community.’

News
Assistant Professor Mikko Hänninen

Doctor’s career path: Assistant Professor Mikko Hänninen

In my opinion, personal learning and development are more important than course grades or assignments.

News
KTT Sami Itani

Doctor’s career path: CEO Sami Itani

‘Doctoral studies consist of team-based project work in which you can act as your own project manager.’

News
Apulaisprofessori Petra Vokata. Kuva: Lasse Lecklin / Aalto-yliopisto

Doctor's career path: Assistant Professor Petra Vokata

‘Top conferences in my field were great opportunities for networking and receiving valuable feedback on research.’

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat