Donera en framtid

Teknisk-vetenskapliga utbildningsområdet

Teknik ökar välbefinnandet. Aalto-universitetet skapar mer hållbara energilösningar och hanterar viktiga utmaningar inom hälso- och välfärdsteknik. På nationell nivå är vi redan en pionjär inom digitalisering inom utbildning och forskning.
Information Technologies in Industrial Automation

Aalto-universitetet kombinerar fyra högskolor för vetenskap och teknik: Högskolan för teknikvetenskaper, Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för elektroteknik och Högskolan för kemiteknik. En bred forskning inom materialvetenskaper öppnar dessutom för nya samarbetsmöjligheter. Fokus ligger på bland annat nanoteknik, mikrotillverkningsteknik liksom biomaterial och avancerade funktionella material.

Genom att donera stöder du vårt arbete med att utveckla tvärvetenskaplig kompetens.

Klicka här för att donera.

Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer för att göra upp ett gåvobrev.

Kontaktuppgifterna finns här.

Du kan också göra en donation till Stödfonden för teknik vid Aalto-universitetet som stöder forsknings- och undervisningsaktiviteterna vid Aalto-universitetets vetenskaps- och teknikhögskolor.

Donationer till fonden

Information Technologies in Industrial Automation

Donate now

Choose gift amount and give today

If you are planning to donate 10 000 euros or more, please get in touch with our donor engagement team who will help prepare your deed of donation.

Contact details can be found here.

You can also make a donation to the Foundation for Aalto University Science and Technology which supports the research and teaching activities of Aalto University Schools of Science and Engineering.

Donations to the foundation

Design Factory på Aalto-universitetet

Design Factory betjänar samtliga högskolor vid Aalto-universitetet med sin experimentella samarbetsplattform för tvärvetenskapligt lärande.

Läs mer
Opiskelijoita työskentelemässä Design Factorylla
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat