Donera en framtid

Material och hållbar användning av naturresurser

Aalto-universitetet har en bred kompetens inom materialområdet när det gäller materialfysik och fysiken hos tät materia, nanovetenskap och -teknologi, mekanik och materialvetenskap samt hållbar användning och hantering av naturresurser.
Sustainable Metals Processing laboratory

Den materialforskning som bedrivs vid universitet stöder tillämpningar inom data- och kommunikationsteknik, energi- och hälsoteknologi, textildesign på modeområdet och inom många andra industribranscher. Innovationer som föds ur materialforskningen skapar nya möjligheter för finländska och internationella företag.

Klicka här för att donera.

Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer för att göra upp ett gåvobrev.

Kontaktuppgifterna finns här.

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap koncentrerar sig på utveckling av kemiska föreningar och material på mikro-, nano- samt atomnivå. Arbetet inom dessa områden omfattar syntes, karakterisering och datorstödd forskning.

Läs mer
Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Aalto Materials Platform

Materials Platform främjar tvärvetenskapliga samarbeten och kommunikation - både internt och externt - för att förbättra materialvetenskapsområdet och dess tillämpning. Inom Materials Platform utvecklar och främjar vi varierande åtgärder som är fokuserade på att popularisera, främja och stimulera forskningsaktiviteter inom fältet för materialforskning. 

Läs mer
Metals_photo Eeva Suorlahti fir Materials Platform

Aalto Sustainability

Som svar på komplexa hållbarhetsutmaningar arbetar Aalto Sustainability för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och för att främja hållbarhet inom undervisning, campusutveckling och annan verksamhet vid Aalto-universitetet.

Läs mer
Aalto Sustainability Hub
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat