Donera en framtid

Människocentrerad byggd miljö

Aalto-universitetet utvecklar mångdisciplinär forskning som främjar planering, utformning och utprovning av bättre livsmiljöer.
Environmental Hydraulics Lab Water_Engineering kuvaaja Mikko Raskinen

Vårt mål är att bättre förstå hur människan upplever sin fysiska miljö och hur konst, utrymmen, byggnader och samfund kan förbättra denna upplevelse.

Urbaniseringen, ett effektivt resursutnyttjande, den åldrande befolkningen och de utmaningar som skapas av vårt mångkulturella samhälle samt de möjligheter som erbjuds av digitaliseringen, näringslivets tjänster och upplevelsen av naturen är alla element i denna mångfasetterade forskning. Forskningens resultat ger värdefulla bidrag till samhällsutvecklingen.

Klicka här för att donera.

Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer för att göra upp ett gåvobrev.

Kontaktuppgifterna finns här.

Aalto Living+ Platform

Aalto-universitetets Living+ Platform stödjer och främjar tvärvetenskaplig och multidisciplinär forskning om människocentrerade byggda miljöer, som är ett av Aalto-universitetets främsta forskningsområden.

Läs mer
Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat