Donera en framtid

ICT och digitalisering

Digitaliseringen revolutionerar industrin, affärslivet och samhället över hela världen. Betydelsen av industriellt internet, maskininformation, big data, möjligheterna till 3D-utskrift, upplevelser av digital tjänst, cybersäkerhet och många andra områden betonas globalt och för Finlands framgång.
Audience listening to a presentation.

Aalto-universitetet producerar 25–35 procent av de vetenskapliga publikationerna på ICT-området och av högskoleutbildningen. Utifrån denna bas kan universitetet leda Finlands strävan att digitalisera många funktioner i samhället, från nya konsumenttjänster till medier, underhållning, utbildning, hälsovård, detaljhandel och många industrigrenar.

Forskningen i informations- och kommunikationsteknik omfattar både teori och praktik, beräkningsbaserade och matematiska vetenskaper, mjuk- och hårdvaruteknologier, datasäkerhet, digitala medier, digitala tjänster och digital projektering och förvaltning inom olika teknologier och industrisektorer. Helheten skapar utmärkta förutsättningar för mångdisciplinära innovationer. 

En djupare förståelse av exempelvis digitaliseringen och de sociala medierna kan nås bara utifrån ett multidisciplinärt perspektiv som förenar konst och design, näringsliv samt vetenskap och teknologi.

Klicka här för att donera.

Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer för att göra upp ett gåvobrev.

Kontaktuppgifterna finns här.

Aalto Digi Platform

Aalto Digi Platform inleder och ökar samarbeten inom teknik både inom Aalto-universitetet och med dess industriella och akademiska partners. Digitaliseringen omvandlar dagens och morgondagens industrier, ekonomier och samhällen i stort, på alla områden. Den formar innovationslandskapet och möjliggör ekonomisk tillväxt.

Läs mer
Aalto University / CYBER / kuva: Aki-Pekka Sinikoski
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat