Donera en framtid

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd inriktas huvudsakligen på neurovetenskap och -teknologi, funktionell magnetröntgen, biomedicinsk teknik, bioinformatik och beräkningsmedicin, övrigateknologier i samband med hälsa och välfärd samt på ledarskap.
Terveys ja hyvinvointitutkimusta

En stor del av Aalto-universitetets forskning på detta område sker i nära samverkan med Helsingfors universitet och Helsingforsregionens universitets centralsjukhus. Deras sakkunskap inom medicin och klinisk forskning kompletterar Aalto-universitetets huvudsakligen tekniska betraktelsesätt. Inom områdena hälsa och välfärd finns en stor innovationspotential.

Vid Aalto-universitetet förädlas grundforskningens resultat till innovationer, tillämpningar och tjänster för slutanvändarna. Forskningen möter alltså samhällets behov. Universitet strävar också efter att medverka i den omfattande förnyelseprocess som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt står inför under de kommande tio åren.

Klicka här för att donera.

Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer för att göra upp ett gåvobrev.

Kontaktuppgifterna finns här.

Aalto Health Platform

Aalto Health Platform är ett samarbetsprogram som skapar ett ramverk där Aalto-universitetet kan fördjupa och bredda sitt arbete med sina samarbetsorganisationer inom området för hälsa och välfärd (health and wellbeing, H&W), vilket är ett av universitetets strategiska fokusområden för forskning.

Läs mer
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat