Donera en framtid

Förnyelsen av campus

Otnäs, som expanderar och utvecklas, för samman forskare, lärare och studerande från branscherna inom teknik, handelsvetenskap samt konst, design och arkitektur. Campus området förnyas till en unik gemenskap för samarbete, dit även partners från övriga världen lockas till. Det öppna och experimentella campuset uppmuntrar till skapandet av innovationer och utbyte av idéer.
Aerial view of the Otaniemi campus.

Aalto-universitetets campus i Otnäs i Esbo stöder universitetets vision om att bygga ett innovativt samhälle. Alla universitetets kärnverksamheter kommer att vara belägna i Otnäs från och med år 2021. Många av huvudkontoren till Finlands största företag samt många mindre företag finns på området och i dess omedelbara närhet. Det bor över tvåtusen studerande i Otnäs.

År 2025 kommer Otaniemi att sträva efter 7 500 nya invånare och 20 000 nya jobb. Ett annat mål är att ha ett självförsörjande campus med energi senast 2030.

Läs campus tidningen

Genom att donera till fonden stöder du byggandet av en ny internationellt innovation och kompetenscentrum.

Klicka här för att donera.

Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt team i givarrelationer för att göra upp ett gåvobrev.

Kontaktuppgifterna finns här.

Campus

Universitetets campus i Otnäs är den innovativa Aalto-gemenskapens hem.

Läs mer
Dipoli Kaleva Image: Tuomas Uusheimo / Aalto University

Industrial Internet Campus

Aalto-universitetets Industrial Internet Campus (AIIC) är en plattform där studerande, forskare och företag tillsammans kan utveckla och skapa smarta, uppkopplade produkter och tjänster. Industrial Internet Campus möjliggör tvärvetenskaplig forskning, utbildning och innovation i samarbete med industripartner.

Läs mer
Industrial Internet Campus is a co-innovation lab for students, researchers and companies
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat