Doktorandutbildning

Individuell studieplan för doktorander

Den individuella studieplanen för doktorander är ett verktyg för att planera och schemalägga dina studier och din forskning och diskutera dina planer med din ansvarsprofessor.
Photo of yellow strings wrung infront of a glass wall

Individuell studieplan för doktorander 

Den individuella studieplanen för doktorander är ett verktyg för att planera och schemalägga dina studier och din forskning så att du kan utexamineras och inleda din karriär. Den hjälper dig även att diskutera dina planer med din ansvarsprofessor och att komma överens om handledningsarrangemang.

I individuella studieplanen för doktorander ingår:

  1. plan för studiepoängsatta studier (Sisu)
  2. forskningsplan
  3. handledningsplan
  4. finansieringsplan
  5. karriärplan

Uppdatera din ISPD enligt behov. Vi rekommenderar att du går igenom din plan med din ansvarsprofessor minst en gång per år.

Läs mer om studieplanen: 

In English
Suomeksi

Photo of a library hallway with bookselves full of books

Doctoral courses and curriculum

Find courses for doctoral students & information about individual studies and credit transfer.

Doctoral education

Model schedule for doctoral students

Model schedules supports planning your doctoral journey and reaching your targets.

Doctoral education

Doktorandsidindex

Index över alla aalto.fi sidor om forskarutbildning

Läs mera
Art work of twigs forming a web
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: