Publikationer

Institutionens fakultet publicerar i internationellt erkända redovisningstidskrifter. Fakultetens artiklar har publicerats i ett stort antal av akademiska tidskrifter av högsta klass, bland andra "Accounting, Organization and Society, Management Accounting Research and Journal of Accounting Research".
aalto_biz_researchers_05_2013-0306_jpg.jpg

Senaste publikationer

Institutionen för redovisning

Cybersecurity in accounting research

Publishing year: 2019 Managerial Auditing Journal
Institutionen för redovisning

Banks’ audit committees, audit firm alumni and fees paid to audit firm

Publishing year: 2019 Managerial Auditing Journal
Institutionen för redovisning

Earnings performance measures and CEO turnover

Publishing year: 2019 JOURNAL OF CORPORATE FINANCE
Institutionen för redovisning

Research on International Standards on Auditing

Publishing year: 2019 JOURNAL OF INTERNATIONAL ACCOUNTING, AUDITING AND TAXATION
Institutionen för redovisning

The market dynamics of socially embedded trading

Publishing year: 2019 RATIONALITY AND SOCIETY
Institutionen för redovisning

A Behavioral Economics Approach to Sustainability Reporting

Publishing year: 2019
Institutionen för redovisning, Audit Research Group

IQ and Audit Quality: Do Smarter Auditors Deliver Better Audits?

Publishing year: 2019 CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH
Institutionen för redovisning

CEO facial masculinity and bank risk-taking

Publishing year: 2019 Personality and Individual Differences
Institutionen för redovisning

Osakeyhtiölain yhteiskuntavastuullisuus - Diskurssianalyyttisiä tarkasteluja

Publishing year: 2019
Institutionen för redovisning

Die Geschäftsberichte werden digital – Eine erste Feldanalyse von an der NYSE gelisteten IFRS-Filern

Publishing year: 2019 Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung
More information on our research in the Research database.
Research database
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat