Företagssamarbete

Forskningssamarbete och innovationer

Vi erbjuder många samarbetsmöjligheter inom forskning: allt från enskilda tillämpande forskningsprojekt till långsiktig finansiering av grundforskning. Forskningssamarbetet påbörjas ofta via ett företagsprojekt och kan även leda till ett långsiktigt strategiskt partnerskap.
Aalto tutkimusyhteistyö
Aalto University / Micronova Cleanroom / Aino Huovio

Företagsfinansierad forskning

Företagsfinansierad forskning erbjuder bättre möjligheter att beakta företagsspecifika krav och önskemål.

I bästa fall kan företagsfinansierade projekt länkas till annan forskning vid Aalto och till universitetets strategiska kunskapsområden. Även av dessa projekt krävs ofta akademiska resultat, som publikationer eller examensarbeten. Projektets IPR-rättigheter överförs vanligtvis till företaget.

Aalto University/ Department of civil and environmental engineering / Water engineering / Adolfo Vera

Samfinansierad forskning

Samfinansierat forskningssamarbete erbjuder företag olika möjligheter att delta i forskningen samt nätverka och utbyta information med andra projektpartner. Samfinansierat forskningssamarbete kan bland annat bestå av

  • projekt finansierade av Aalto-universitetet tillsammans med företaget
  • projekt helt eller delvis finansierade av Business Finland, Finlands Akademi, EU och andra finansiärer.

Diverse aktörer, till exempel forskningsinstitut, universitet och företag, kan delta i samfinansierade forskningsprojekt. Akademiska resultat, som publikationer, förväntas av projekten. Projektens IPR-rättigheter beror på vilket finansieringsinstrument som används.

Aalto University / Micronova / Ville Jokinen /photo by Aino Huovio

Samfinansiering av forskarresurser

Företag kan även påverka forskningen och undervisningen vid universitetet genom att finansiera forskningspersonal inom valt intresseområde.

  • Professor of Practice (PoP): expert med meriter från näringslivet, den offentliga sektorn eller ett konstområde, vars uppgift ofta är att främja samarbete med intressentgrupper
  • Adjunct professor: deltidsanställd vid Aalto som aktivt deltar i undervisningen
  • Postdoc: utexaminerade forskare utgör viktiga resurser för långsiktig kontinuitet inom forskning och undervisning samt för effektiv handledning av examensarbeten och avhandlingar.
  • Doktorander: flera forskningsprojekt framskrider främst genom avhandlingar.

Andra samarbetsformer inom forskning

Forsknings- och innovationstjänster

Forsknings- och innovationstjänster stöder högskolornas forskningspersonal och hjälper universitetets ledning.

Tjänsteenheter
Aalto-yliopiston innovaatiot ja patentit

Hitta ett patent

Vi säljer och licensierar patenterad teknik och den kunskap som behövs för att ta den i bruk. Patentskyddad teknik som är resultatet av forskning vid Aalto används vid flera globala företag.

Samarbete
Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Infrastrukturer för forskning och lärande

Vid Aalto-universitet finns anläggningar av högsta klass för forskning, undervisning och innovation.

Image courtesy of Mika Seppä

Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI)

FCAI is a national competence center for AI in Finland, initiated by Aalto University, University of Helsinki, and VTT aiming to major industrial and societal impact.

Industrial Internet Campus is a co-innovation lab for students, researchers and companies

Industrial Internet Campus

Aalto-universitetets Industrial Internet Campus (AIIC) är en plattform där studerande, forskare och företag tillsammans kan utveckla och skapa smarta, uppkopplade produkter och tjänster. Industrial Internet Campus möjliggör tvärvetenskaplig forskning, utbildning och innovation i samarbete med industripartner.

Aalto-universitetets företagsrelationer

Företagssamarbete vid Aalto i praktiken

Läs mer om vårt samarbete med företag och organisationer.

Aalto University / collaboration wih Nokia / Photo by Ilkka Hyytiäinen

Aalto University and Nokia expand their cooperation

Aalto University and Nokia expand their cooperation

News
Intelligent robotics

Finnish Center of Artificial Intelligence FCAI and VTT join forces

Technical Research Centre of Finland VTT will join Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI launched by Aalto University and the University of Helsinki as a third founding member.

News
Aalto-yliopisto / Kemiantekniikan korkeakoulu / polttokennotutkimus

Samarbeta med oss

Högskolan för kemiteknik erbjuder ett brett urval av mångsidigt samarbete med branschen.

Högskolan för kemiteknik
School of Engineering / students

Samarbeta med oss

Vårt arbete på Högskolan för ingenjörsvetenskaper hämtar inspiration från samhällets behov. Vi strävar efter att bidra till samhället utveckling genom att ha en aktiv roll både i Finland och internationellt – en dialog med många olika intressenter samt samarbetsavtal med Huvudstadsregionens kommuner och nyckelpartners stödjer oss i denna strävan.

Högskolan för ingenjörsvetenskaper
Aalto University / School of Science / Collaboration

Låt oss göra det tillsammans

Som partner har du möjligheten att bidra till etablerandet av en ny arbetskultur och en unik koncentration av forskning, utveckling och innovation.

Högskolan för teknikvetenskaper
Alumnitapahtuma Sähkötekniikan korkeakoulussa

Samarbeta med oss

Högskolan för elektroteknik erbjuder diverse samarbetsmöjligheter för sina partner.

Högskolan för elektroteknik

Forskningsområden i Aalto

ICT och digitalisering

Vi står för 25–35 procent av de vetenskapliga publikationerna och universitetsutbildningen om ICT och digitalisering i Finland.

Two Aalto University students working at computers.

Material och hållbar användning av naturresurser

De innovationer som föds ur vår materialforskning erbjuder stora möjligheter för finländska och internationella företag.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Kunskapsuppbyggnad inom konst och design

Syftet är att hitta nya sätt att lösa förmodat olösliga problem, främja människors välfärd och påverka samhället på ett positivt sätt.

Student holds up a piece of printed fabric in the Textile printing workshop in Väre

Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld

Vår forskning bidrar på ett betydande sätt till den finländska industrins konkurrenskraft och förnyelse och är till hjälp vid det politiska beslutsfattandet.

Wind farm by the water at sunset.

Avancerade energilösningar

Vi bedriver omfattande energirelaterad forskning. Huvudfokus inom forskningen ligger på energivetenskaper, tvärvetenskapliga energitekniker samt energi och miljö.

Aalto University Showcases

Människocentrerad byggd miljö

Vi utvecklar tvärvetenskaplig forskning som främjar planering, utformning och utprovning av bättre boendemiljöer.

Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Hälsa och välfärd

Vår forskning inom hälsa och välfärd är huvudsakligen inriktad på neurovetenskap och -teknologi, funktionell MRIn, biomedicinsk teknik, bioinformatik och beräkningsmedicin, liksom andra tekniker i samband med hälsa och välfärd samt på ledarskap.

Aalto-health-forest-hiking

Aalto Sustainability Hub

Som svar på komplexa hållbarhetsutmaningar arbetar Aalto Sustainability Hub för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och för att främja hållbarhet inom undervisning, campusutveckling och annan verksamhet vid Aalto-universitetet.

Aalto Sustainability Hub
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat