Ansökningsservice

Ansökan via öppna univetsitetsleden på det tekniska området

Det är möjligt för dig att bli antagen som Aalto-universitetets examensstuderande inom det tekniska området utan urvalsprov, oberoende av din utbildningsbakgrund, om du avlägger öppna universitetsledens studier.
Haku avoimen yliopiston väylän kautta

Öppna universitetsleden inom det tekniska området

Det är möjligt för dig att bli antagen som Aalto-universitetets examensstuderande inom det tekniska området utan urvalsprov, oberoende av din utbildningsbakgrund, om du avlägger öppna universitetsledens studier.

Ledstudiernas omfattning är 27 studiepoäng och du ska avlägga studier som krävs under ett år (365 dygn); tiden räknas från den dagen den första studieprestationen är registrerad. Studierna ska vara avlagda med medeltal på minst 3,00, men lägg märke till att i vissa ansökningsalternativ kan medeltalskravet vara högre.

Ansökningsalternativ och medeltal som krävs fastställs årligen och närmare information finns tillgänglig i Studieinfo.

Undervisningsspråken inom det tekniska området är finska och svenska; de flesta kurserna kan genomföras på svenska, men kursutbud varierar lite periodvis. Det är ändå möjligt att skriva tentamensvar på svenska även om kursen har varit på finska.  

Studier som krävs ska vara genomförda vid Aalto-universitetets öppna universitet!  

*OBS! Om du redan har rätt att avlägga examen inom det tekniska utbildningsområdet vid Aalto-universitetet kan du inte ansöka om byte av program via öppna universitetsleden.
 

Ansökan via öppna univetsitetsleden på det tekniska området

Mera information t.ex. om hur man börjar studierna. 

Aalto University, students. Picture: Pinja Valja

Bli examensstuderande inom det tekniska området via studier vid öppna universitetet.

Tekniska universitetsledens studier (27 sp) ger dig en möjlighet att bli antagen som examensstuderande vid Aalto-universitetet utan urvalsprov och oberoende av din tidigare utbildningsbakgrund.

Aalto-universitetets öppna universitet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat