Ansökningsservice

Aalto Game Changers. Ändra världen.

Vill du vara med och skapa någonting unikt och förändra världen? Vi på Aalto-universitetet tror på styrkan i nyfikenhet och vi uppmuntrar våra studerande att undersöka det okända och att lära sig och göra saker på ett helt nytt sätt – tillsammans och över gränserna.

Instructions on how to apply

Coronavirus, inverkan på studentantagning vid Aalto-universitetet

Korona

Coronavirus, inverkan på studentantagning vid Aalto-universitetet

Coronavirus, inverkan på studentantagning vid Aalto-universitetet

Ansökningsservice

Ansökning till kandidatutbildning

Ansökning till magisterutbildning

Aalto University Master students

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2021 är 1.12.2020 - 4.1.2021.

Studera vid Aalto

Ansökning till doktorandprogram

Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.

Forskning och konst

Internationella program som leder till en gemensam examen

Aalto-universitetet deltar i internationella program som leder till en gemensam examen. Vänligen notera att ansökningstiden och urvalskriterierna för dessa program skiljer sig från ansökningsförfarandet för de övriga magistersprogrammen vid Aalto-universitetet.

Läs mer
Aalto University students at Learning Centre

Fristående-, Utbytes-, och JOO-studier och rörlighet inom Aalto-universitetet

Vid Aalto-universitetet man kan avlägga fristående studier, internationella utbytesstudier, JOO studier och man kan även avlägga studier vid en annan Aalto högskola genom att söka om studierätt via intern rörlighet.

Läs mer
Erillisopinnot, vaihto-opiskelu, JOO-opinnot ja sisäinen liikkuvuus

Läsårsavgifter och stipendier

Kandidat- och magisterprogram som undervisas på engelska har en läsårsavgift för de som inte är medborgare i EU/EES land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter kan ansöka om Aalto universitetets stipendium.

Läs mer
Aalto University students / photographer: Aino Huovio

För samarbetspartner

För studiehandledare

Bästa Studiehandledare, här hittar du aktuell information om hur man söker till Aalto-universitetet, kontaktuppgifter, information och inbjudningar till olika evenemang som är speciellt riktade till studiehandledare och elever.

Opinto-ohjaajille

Evenemang

Aalto universitetes Ansöknings service deltar i många evenemang.

Koulutussihteeri

Statistik

På denna sidan finns antagningsstatistik för kandidat- och magisterprogrammen.

Kuvaaja Unto Rautio

Har du frågor? Kontakta oss

Kontaktuppgifter till ansökningsservice

Här hittar du kontaktuppgifter till ansökningsservice.

Undergraduate centre, Otakaari 1. Photo by Mikko Raskinen.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat