Ansökningsservice

Så här söker du till Aalto

Aalto-universitet har ett stort utbud av olika program och flera studentantagningar. På den här sidan hittar du viktig information om hur man kan ansöka till Aalto. Det finns särskild ansökningsinformation för kandidat-, magister- och doktorandprogram.

Ansökningsperioder för studier som börjat året 2023:

Ansökan till magisterutbildning: publiceras senare

Den första gemensamma ansökan på våren (kandidatprogram i engelska): 4.–18.1.2023

Den andra gemensamma ansökan på våren (kandidatprogram i finska och svenska): 15.–30.3.2023

Instructions on how to apply

Ansökning till kandidatutbildning

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökning till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar ordnas 16.-30.3.2022 (Högskolornas andra gemensamma ansökan).

Costume Design

Ansökning till Bachelor's Programme in Design -kandidatprogrammet, konstkandidat- och konstmagisterexamen (3 år + 2 år)

Ansökningen till Bachelor’s Programme in Design -kandidatprogram på engelska ordnas 5.-19.1.2022. Ansökningen angår studierna som börjar under hösten 2022. De sökande väljs för att avlägga både kandidat- och magisterexamen.

students-design-shop-installation

Ansökning till Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet, teknologie kandidat- och diplomingenjörexamen (3 år + 2 år)

Ansökan till det engelskspråkiga Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology -kandidatprogrammet ordnas 5.-19.1.2022. De sökande som valts får examensstudierätt både till lägre examen, teknologie kandidat och till högre examen, diplomingenjör. Urvalet till de engelsksspråkiga tekniska kandidatutbildningarna sker på basis av vitsord i antingen SAT- eller ACT-provet, studentexamen, IB-, EB- eller DIA-/RP-examen.

Unto Rautio Aalto students

Admission to the Bachelor’s Programme in Economics, Bachelor and Master of Science in Economics and Administration (3 + 2 years)

The application period for Aalto Bachelor's Programme in Economics (taught in English) will be organised 7 - 20 January 2021. Applicants are selected to complete the degrees Bachelor and Master of Science in Economics and Business Administration. Admission is based on either SAT test results or grades obtained in Finnish Matriculation Examination, IB-, EB- or RP -degree. There are also admission groups based on applicants performance in Talousguru, Finnish National High School Mathematics Competition or Datatähti contest as well as transfer student admission.

Aalto-universitet har ingen ekonomutbildning på svenska. Därför information om Bachelor’s Programme in Economics är bara på engelska och finska.
Till Bachelor’s Programme in Economics söker man via portalen www.studieinfo.fi under ansökningsperioden 7.1–20.1.2021.

Economics-kandidaattiohjelma

Admission to the Bachelor's Programme in International Business, Bachelor (Mikkeli) and Master (Otaniemi) of Science in Economics and Business Administration (3 yrs + 2 yrs)

Admission to Bachelor’s Programme in International Business, Bachelor (Mikkeli) and Master (Otaniemi) of Science in Economics and Business Administration (3 yrs + 2 yrs)

BScBA students at Mikkeli Campus

Ansökan om överflyttning

Du kan söka överflyttning till ett kandidatprogram eller ett ansökningsalternativ om du har en studierätt som leder till lägre och högre högskoleexamen vid en annan finländsk högskola eller en studierätt inom ett annat utbildningsområde vid Aalto-universitetet.

Aalto University students at campus / photographer: Aino Huovio

Ansökning till magisterutbildning

Aalto University Master students

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2022 är 1.12.2021 - 3.1.2022.

Studera vid Aalto

Ansökning till doktorandprogram

Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.

Forskning och konst

Internationella program som leder till dubbelexamen

Aalto-universitetet deltar i internationella program som leder till en gemensam examen. Vänligen notera att ansökningstiden och urvalskriterierna för dessa program skiljer sig från ansökningsförfarandet för de övriga magistersprogrammen vid Aalto-universitetet.

Läs mer
Aalto University students at Learning Centre

Fristående-, Utbytes-, och JOO-studier och rörlighet inom Aalto-universitetet

Vid Aalto-universitetet man kan avlägga fristående studier, internationella utbytesstudier, JOO studier och man kan även avlägga studier vid en annan Aalto högskola genom att söka om studierätt via intern rörlighet.

Läs mer
Erillisopinnot, vaihto-opiskelu, JOO-opinnot ja sisäinen liikkuvuus

Läsårsavgifter och stipendier

Kandidat- och magisterprogram som undervisas på engelska har en läsårsavgift för de som inte är medborgare i EU/EES land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter kan ansöka om Aalto universitetets stipendium.

Läs mer
Aalto University students / photographer: Aino Huovio

För samarbetspartner

För studiehandledare

Bästa Studiehandledare, här hittar du aktuell information om hur man söker till Aalto-universitetet, kontaktuppgifter, information och inbjudningar till olika evenemang som är speciellt riktade till studiehandledare och elever.

Opinto-ohjaajille

Statistik

På denna sidan finns antagningsstatistik för kandidat- och magisterprogrammen.

Kuvaaja Unto Rautio

Har du frågor? Kontakta oss

Kontaktuppgifter till ansökningsservice

Här hittar du kontaktuppgifter till ansökningsservice.

Undergraduate centre, Otakaari 1. Photo by Mikko Raskinen.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat