Ansökningsservice

Aalto Game Changers. Ändra världen.

Vill du vara med och skapa någonting unikt och förändra världen? Vi på Aalto-universitetet tror på styrkan i nyfikenhet och vi uppmuntrar våra studerande att undersöka det okända och att lära sig och göra saker på ett helt nytt sätt – tillsammans och över gränserna.

Hakijapalvelut_aalto_yliopisto_kuva_pinssit

Ansökning till magisterutbildning

Ansökning till kandidatutbildning

Internationella program som leder till en gemensam examen

Aalto-universitetet deltar i internationella program som leder till en gemensam examen. Vänligen notera att ansökningstiden och urvalskriterierna för dessa program skiljer sig från ansökningsförfarandet för de övriga magistersprogrammen vid Aalto-universitetet.

Läs mer
Aalto University students at Learning Centre

Fristående-, Utbytes-, och JOO-studier och rörlighet inom Aalto-universitetet

Vid Aalto-universitetet man kan avlägga fristående studier, internationella utbytesstudier, JOO studier och man kan även avlägga studier vid en annan Aalto högskola genom att söka om studierätt via intern rörlighet.

Läs mer
Erillisopinnot, vaihto-opiskelu, JOO-opinnot ja sisäinen liikkuvuus

Läsårsavgifter och stipendier

Kandidat- och magisterprogram som undervisas på engelska har en läsårsavgift för de som inte är medborgare i EU/EEA land. Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter kan ansöka om Aalto universitetets stipendium.

Läs mer
Aalto University students / photographer: Aino Huovio

För samarbetspartner

För studiehandledare

Bästa Studiehandledare, här hittar du aktuell information om hur man söker till Aalto-universitetet, kontaktuppgifter, information och inbjudningar till olika evenemang som är speciellt riktade till studiehandledare och elever.

Opinto-ohjaajille

Evenemang

Aalto universitetes Ansöknings service deltar i många evenemang.

Evenemang

Statistik

Statistik för kandidat- och magisterskedet.

Kuvaaja Unto Rautio

Har du frågor? Kontakta oss

Kontaktuppgifter för ansökningsservicen

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter

Doktorandprogram

Aalto-yliopisto / promootio

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.

Forskning och konst
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat