Aalto-yliopisto Junior

Virtuellt workshop för en skolgrupp

Gör digitalt hopp! Du kan utföra hands-on projekt under ett virtuellt workshop hos oss. Utrustningen som behövs är antingen enkel och lättillgänglig eller möjlig att låna av oss.
Kerhot
Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 logo, jossa keltainen teksti vihreän ympyrän sisällä

Miten olisi Aalto Juniorin ohjaama työpaja omassa luokkahuoneessasi? Vuorovaikutteisessa työpajassa Aalto Juniorin ohjaaja saapu etäyhteyden kautta ohjaamaan oppilaille toiminnallisen työpajan mielenkiintoisesta aiheesta. Virtuaalisissa työpajoissa hyödynnetään koululta löytyviä välineitä tai helposti kerättäviä materiaaleja. Voit myös lainata meiltä tarvittavia välineitä. 

Virtuaalisissa työpajoissa sisältöalueet keskittyvät STEAM+ -opetuk­seen (luon­non­ti­eteet, teknolo­gia, insinöö­ritieteet, taiteet, matem­ati­ik­ka ja talous). Työpajoissa tehtävät työt sopivat opetussuunnitelman mukaisesti oppiaineiden sisältöihin. 

Vierailul­la tutus­tu­taan myös opiskelijoihin tai tutk­i­joi­hin sekä kuullaan opiskelumah­dol­lisuuk­si­in Aal­to-yliopis­tossa. Lisäksi opitaan tutkimustyöstä ja sen merk­i­tyk­ses­tä jokapäiväisessä elämässä sekä tutus­tu­vat ammat­tei­hin tieteen, taiteen, teknolo­gian ja talouden alal­la.

Kaik­ki työpajat ovat mak­sut­to­mia. Sopiva virtuaalinen alusta valitaan varauksen yhteydessä. Opettajan tulee varmistaa, että tarvittavat yhteydet ja tekniikat toimivat.

  • Internet-yhteys
  • Projektori / näyttö
  • Äänentoisto
  • Verkkokamera
  • Videoneuvottelualusta (esim. Zoom, Meet tai Teams - sovitaan etukäteen ohjaajan kanssa)
  • Tarvittavat työvälineet (katso työohjeista tarkemmat kuvaukset)

 

Virtuaaliset opetustuokiot ovat osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

Lisätiedot: [email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat