Stödfondens blanketter

Modeller för stipendieblanketter och gåvobrev för stödfonden för teknik vid Aalto-universitetet finns nedan. Företag kan direkt använda sig av modellen genom att skriva ut den och skicka den ifylld till stödfonden.

Mera information finns på finska och engelska sidor.

Blanketter för lärdomsprov och resestipendier

Blanketter för gåvobrev (för donatorer)

What's new: Sweco stipend for a 3rd year Bachelor student in Construction engineering - Call deadline 7 October 3:00 p.m., 2019

To apply, please fill in the electronic form found at https://www.webropolsurveys.com/S/9B8861988F084C9B.par and please check the Call text in the attachment below (in Finnish only).

 

Stipendier för forskarstudier och postdoc-besök ur stödfondets eget kapital

Se denna sida för blanketter.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat