Aalto-universitetets öppna universitet

Vem kan studera vid öppna universitetet?

Öppna universitetet är till för alla. Du kan komma på kurs oavsett bakgrund eller ålder. Du kan gå enskilda kurser eller genomföra olika studiehelheter.
Opiskelijaryhmä

Öppna universitetet är till för alla. Du kan komma på kurs oavsett bakgrund eller ålder. Du kan gå enskilda kurser eller genomföra olika studiehelheter.

Beakta dock att vissa kurser kan kräva förkunskaper, vilket i så fall nämns i kursbeskrivningen.

Studier vid öppna universitetet ger dig en möjlighet att

  • bekanta dig med studier på universitetsnivå och med olika läroämnen
  • förbättra dina yrkeskunskaper och arbetslivsfärdigheter
  • lära dig den vetenskapliga grunden bakom aktuella fenomen
  • studera examensinriktat genom att i ett senare skede inkludera dina studier i en universitetsexamen
  • söka till examensstudier via öppna universitetsleden 
  • utöka din examen med biämnesstudier.

Öppna universitetsstudier passar för många situationer:

Följ oss

Läs mer om individuella studiearrangemang
Erillisopinnot, vaihto-opiskelu, JOO-opinnot ja sisäinen liikkuvuus

Fristående-, utbytes-, och JOO-studier och rörlighet inom Aalto-universitetet

Vid Aalto-universitetet man kan avlägga fristående studier, internationella utbytesstudier, JOO studier och man kan även avlägga studier vid en annan Aalto högskola genom att söka om studierätt via intern rörlighet.

Ansökningsservice
Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Snabbanvisningar för studier vid öppna universitetet

På denna sida finns information om hur studierna vid Öppna universitetet framskrider, från att du bekantar dig med kursutbudet till att du får dina studieprestationer registrerade.

Aalto-universitetets öppna universitet
Dipolin portaat Kalevan suuntaan

Avoimen väylän opinnoilla kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi

Suorittamalla avoimen väylän kautta vähintään 60 opintopistettä erikseen määriteltyjä kauppatieteiden perusopintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan.

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
Aalto-universitetets öppna universitet
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat