Aalto-universitetets öppna universitet

Studier vid öppna universitetet

I början av studierna lönar det sig att noggrant läsa öppna universitetets studieanvisningar.
Opiskelijalla kynä kädessä

Vid öppna universitetet kan du avlägga delar av en universitetsexamen. Du kan genomföra en enskild kurs eller en mer omfattande studiehelhet. Du bestämmer själv dina målsättningar! Om du vill kan du till och med genomföra ett biämne eller de studier som krävs för att bli examensstuderande via öppna universitetsleden.

När du anmäler dig till en kurs får du en plats antingen på en kurs för examensstuderande eller på en kurs som ordnas särskilt för öppna universitetets studerande. I grupper för examensstuderande sker undervisningen dagstid. Öppna universitetets undervisning ordnas i sin tur i mån av möjlighet på vardagskvällar eller på lördagar. Kursutbudet varierar enligt termin.

Omfattande guide för början av studierna (snabbanvisningar hittar du här):

Att välja studier och planera ditt schema

 • Bekanta dig först med kursutbudet och välj en kurs som intresserar dig.
 • Läs detaljerna om kursen i kursbeskrivningen innan du anmäler dig.
 • Var särskilt uppmärksam på närvaroplikten och skriv in de obligatoriska föreläsningarna i din kalender.
 • Reservera tillräckligt med tid för självständigt arbete.
 • Kontrollera var undervisningen ordnas och beakta även tiden som går åt för resor.
 • Om du väljer flera kurser, kontrollera att deras scheman inte går på varandra.
 • Obs. Undervisningsspråket kan variera. Om undervisningspråket är finska, kan kursmaterialet ändå vara på engelska.

 • Anmäl dig till kursen.

 • Kursdeltagarna tas in i anmälningsordning.
 • Vissa kurser kräver förkunskaper, vilket i så fall nämns i kursbeskrivningen.

Registrering i Aimo

 • Aimo är öppna universitetets anmälningstjänst där du anmäler dig till kurserna och betalar kursavgifterna.
 • Börja med att registrera dig i Aimo.
 • Registrering är avgiftsfritt.
 • När du registrerar dig skapar du ett användar-ID och ett lösenord för Aimo.
 • Använd alltid användar-ID:t och lösenordet när du sköter ärenden i Aimo, också när du anmäler dig till tentamina som hör till dina kurser.
 • Du kommer till Aimo via anmälningslänken i kursbeskrivningen.

Kursanmälan

 • Du anmäler dig till kurserna via Aimo.
 • Du betalar kursavgiften i samband med anmälningen.
 • Om kursen redan är full kan du anmäla dig till en reservplats (avgiftsfritt) om du så önskar.

Aalto-användar-ID

 • Du behöver ett Aalto-användar-ID i synnerhet för kursernas webbmiljöer (MyCourses) och studieregistersystemet (Sisu). I Sisu hittar du också ditt studentnummer.
 • Du kan aktivera ditt Aalto-användar-ID ett dygn efter att du anmält dig till en kurs.
 • Aktivera ID:t på adressen https://salasana.aalto.fi/ eller besök ett IT-serviceställe.
 • ID:t kan aktiveras först när dina personuppgifter har uppdaterats i studieregistret, 1–3 dagar efter kursanmälan.
 • Observera också att det kommer att ta cirka ett dygn efter att Aalto-användar-ID:t aktiverats att kunna logga in på MyCourses.
 • Närmare anvisningar: Aalto-användar-ID, studiesystem och kommunikation med studerande

Att inleda studierna

 • De egentliga studierna börjar i regel genom att du deltar i den första föreläsningen eller får anvisningar av läraren.
 • Du får ingen separat kursinbjudan.
 • Kursens schema och undervisningsmetod ser du i kursbeskrivningen.
 • Vissa kurser kan ha förhandsuppgifter eller ett inträdesförhör, vilket i så fall nämns i kursbeskrivningen.
 • Du kan söka efter och fråga om kurslitteraturen bland annat via bibliotekstjänsterna vid Aalto-universitetets lärcenter (video).

Att genomföra kurser och skriva tentamina

 • Om kursen har en sluttentamen ska du komma ihåg att anmäla dig till den i Aimo senast en vecka i förväg.
 • Öppna universitets tentamenssalar hittar du på öppna universitetets webbsidor, tentamenssalarna för examensundervisning i Sisu.
 • Boktentamina med självständiga studier är avgiftsbelagda och gäller endast för ett tentamenstillfälle.
 • Genomförda kurser syns i studieregistersystemet Sisu, varifrån du också vid behov kan ladda ner ett officiellt, elektroniskt studieregisterutdrag som intyg över genomförda studier. Obs! Du behöver ett giltigt Aalto-användar-ID för att logga in i Sisu, därför rekommenderar vi att du laddar ner ditt studieutdrag genast efter att resultaten registrerats i Sisu. Öppna universitetets kansli kan inte ladda ner officiella studieutdrag i pdf-format för sina studerande, utan endast utdrag i pappersform som skickas per post.
 • Kontrollera kursresultatet inom en månad efter tentamen/kursens slut, ifall du har något att anmärka på.
 • Prestationsuppgifterna överförs också till Studieinfos tjänst Koski, som du kan logga in i med nätbankskoder.

Respons

 • En vecka före kursens sista undervisningstillfälle får du en responsenkät till din e-post.
 • Responslänken kan användas i tre veckor.
 • Ditt namn kan inte sammankopplas med dina svar, men systemet registrerar att du har besvarat enkäten.

Dessa behöver du i dina studier

Harald Herlin - oppimiskeskuksesta kuva

Anmälning, avgifter och regler

Här kan du läsa om hur du anmäler dig till öppna universitetets kurser, hur du betalar kursavgifterna, hur du annullerar din anmälan och vilka regler du förbinder dig till när du anmäler dig.

Aalto-universitetets öppna universitet
Opiskelijat katsovat tietokonetta

Aalto-användar-ID, studiesystem och kommunikation med studerande

Som studerande vid öppna universitetet kan du logga in i Aaltos elektroniska tjänster med ett eget Aalto-användar-ID.

Aalto-universitetets öppna universitet
Learning Centre kirjahyllyjä

Tentamensanvisningar vid öppna universitetet

Tentamensarrangörer, anmälan, scheman, salar, regler

Aalto-universitetets öppna universitet
New_undergraduates_31082015_photo_by_Aino_Huovio-6316

Resultat, studieprestationsutdrag och intyg

Var hittar jag mina kurs- och tentamensresultat från öppna universitetet? Hur beställer jag utdrag och intyg över mina studier vid öppna universitetet?

Aalto-universitetets öppna universitet
Tapahtuma Kandikeskuksen salissa

Opiskelutaitoja ja -käsitteitä

Miten voit kehittää opiskelutaitojasi

Aalto-yliopiston avoin yliopisto
Learning Finnish language

CEFR levels of language proficiency

The language courses are defined by their the desired starting and target skill levels of the course participants in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) defined by the Council of Europe.

Aalto University Open University
Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Kortfattad information om studier vid öppna universitetet

Studier vid öppna universitetet i ett nötskal

Aalto-universitetets öppna universitet
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat