Aalto-universitetet

Anvisningar om coronaviruset för evenemang

Arrangemang av evenemang, tillställningar och utställningar i Aalto-universitetets inomhus- och utomhusutrymmen. På sidan finns också länkar och tips för att arrangera virtuella evenemang.

Vi rekommenderar att evenemang och tillställningar arrangeras på distans tillsvidare

 

Om det inte är möjligt att arrangera evenemang på distans kan en evenemang, tillställningen eller utställningen ordnas inomhus med högst 20 deltagare. En tillräcklig hygien och säkerhetsavstånd måste säkerställs och universitetets och myndigheternas övriga rekommendationer om tillställningar följs.

Säkerställ också följande faktorer:

 • Vi rekommenderar starkt användning av ansiktsmasker i alla inomhuslokaler, om du inte har särskilda hälsomässiga skäl att inte använda en mask. Vid behov kan en mask hämtas från entrétjänsternas serviceställen.
 • Sörja för en god handhygien. Handdesinfektionsmedel ska finnas tillgängligt under evenemanget.
 • Man skakar inte hand och undviker även andra närkontakter.
 • Deltagarna är symptomfria.
 • Vi tar inte emot gäster som har anlänt till Finland från ett land med hög incidens av coronaviruset för under 10 dygn sedan. Gäster som anlänt till Finland för under 10 dygn sedan från länder med låg incidens kan komma till campus om besöket bedöms som absolut nödvändigt.
 • Inga tillställningar arrangerade av studerande hålls i universitetets inomhusutrymmen.
 • Evenemangets arrangör ser till att deltagarna i evenemanget på förhand får ta del av informationen om evenemangets säkerhets- och hygienanvisningar. Anvisningarna ska vara tillgängliga och de gås igenom tillräckligt ofta under evenemanget. Tillräckliga säkerhetsavstånd säkerställs under hela evenemanget.
 • Evenemangets arrangör ansvarar för att tillställningen följer Aalto-universitetets säkerhetsanvisningar och Institutet för hälsa och välfärds (THL) och undervisnings- och kulturministeriets (UKM) rekommendationer för förebyggande av coronavirussmitta.

OBS! Evenemangets arrangör svarar för evenemangets säkerhet.

Observera även följande när du planerar ett evenemang eller en tillställning i inomhusutrymmena

 • Deltagarantalet är begränsat till 20 personer.
 • Beakta att endast hälften av utrymmets, till exempel föreläsningssalens, normala platsantal är tillgängligt för närvarande.
 • Det ska finnas en sittplats för alla vid tillställningar där man sitter ned. Vid behov ska deltagarna kunna skiljas åt och placeras i olika lokaler.
 • Vi rekommenderar att använda utrymmen med egen ingång.
 • Tillställningar med deltagare utanför Aalto-universitetet kan endast ordnas i Dipoli och i A Grid. Denna begränsning gäller inte disputationer eller undervisning.

Observera även följande när du planerar ett evenemang utomhus

För evenemang med över 20 deltagare ska en skriftlig plan för genomförandet upprättas. Planen ska bl.a. innehålla följande:

 • Typ av evenemang, uppskattat antal deltagare, plats och tid.
 • Hur eventuella nödvändiga wc-utrymmen och handdesipunkter har ordnats.
 • Hur tillräckliga säkerhetsavstånd mellan deltagarna säkerställs.
 • Hur säkerhetsanvisningarna genomförs och övervakas i praktiken.
 • Hur man agerar i situationer där anvisningarna av någon orsak inte kan följas.
 • Aalto-universitetets studerande och personal: Skicka planen 2 veckor före evenemanget per e-post till [email protected] och vänta på ett svar, såvida inte annat har överenskommits.
  De utanför universitetet som hyr lokaler ska skicka planen 2 veckor före evenemanget per e-post till [email protected] och vänta på ett svar, såvida inte annat har överenskommits.

För evenemang utomhus beaktas dessutom normala anvisningar:

 • Områden reserveras från Aalto CRE ([email protected]) och på varje område kan endast ett evenemang arrangeras åt gången.
 • Området lämnas oförändrat efter evenemanget (avfall förs bort, gräsmattan städas, eventuella tillfälliga konstruktioner tas bort etc.).
 • Avfallshanteringen ska även tas omhand under evenemanget.
 • Evenemangets arrangör skaffar alla eventuella nödvändiga myndighetstillstånd.
 • Evenemanget har en ansvarig utsedd person som säkerställer och ansvarar för att alla avtalade punkter tas omhand och att anvisningarna följs.

Anvisningar för arrangörer av utställningar

Vi rekommenderar att utställningar ordnas som virtuella utställningar.

Vid arrangemang av utställningar på plats ska följande anvisningar beaktas:

 • Deltagarantalet är begränsat till 20 personer inomhus.
 • Öppningen av utställningen ska ordnas virtuellt.
 • Utställningens huvudsakliga besökare är personal och studerande som verkar i byggnaden.
 • Dessutom kan planerade och guidade besök som grundar sig på förhandsanmälning genomföras genom att beakta följande:
  • Inga besök till Lärcentret
  • Små besöksgrupper (personantal anpassas till utrymmets storlek så att säkerhetsavstånd + övriga säkerhetsanvisningar kan beaktas)
  • Besöket anmäls på förhand till aulakoordinatorerna: [email protected], som tar reda på utrymmets andra användare under den önskade tidpunkten för besöket
  • Undervisningen och särskilt nya studerandes närstudier har företräde före utställningsbesök.

 

Länkar och tips för att arrangera digitala evenemang

 

Annullering av evenemang

I en undantagssituation och av mycket vägande motiverat skäl i enlighet med myndigheternas och/eller Aalto-universitetets riktlinjer kan Aalto-universitetet ställa in ett evenemang. Universitetet är då inte skyldigt att ersätta kunden för kostnader förorsakade av att evenemanget ställs in eller flyttas.

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta [email protected]

Läs mer:

Aalto.fi: Information om coronavirusetAalto.fi: Interna anvisningar gällande coronaviruset (innehåller infromation om disputationer, sidan är på finska och engelska)
THL.fi: Coronavirus - senaste uppdateringar

WHO.org: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Information om coronaviruset

Närmare information om coronavirusets inverkan på Aalto-universitetets verksamhet.

Läs mer
Laboratoriossa käytössä oleva koeputkiteline.

Nyheter om coronavirus på aalto.fi

Laboratoriotarvike.
Universitetet Publicerat:

Coronafall bland studerande vid Aalto-universitetets enhet i S:t Michel

Första- och andraårsstuderande vid kandidatprogrammet i S:t Michel går över till distansundervisning.
Laboratoriotarvike.
Studier, Universitetet Publicerat:

Coronafall och exponeringar vid Aalto-universitetet

Kom ihåg att ladda ner Coronablinkern till din telefon.
Economicum-rakennus Arkadiankadulla. Kuva: Veikko Somerpuro
Vetenskap & konst Publicerat:

Lägesrummet vid Helsinki GSE: Lönesumman i juli 2020 har stigit till fjolårsnivån

Det finns en stor variation i den ekonomiska återhämtningen mellan olika branscher.
Economicum-rakennus vaahterapuun katveessa
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:

Den sjunde rapporten från lägesrummet vid Helsinki GSE: största lönefallet i april i Kouvola, Vasa och Helsingfors

Rapporten presenteras i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 4.6.2020 kl. 8.00.
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat