Aalto Living+ Platform

Aalto Living+ Platform

Aalto-universitetets Living+ Platform stödjer och främjar tvärvetenskaplig och multidisciplinär forskning om människocentrerade byggda miljöer, som är ett av Aalto-universitetets främsta forskningsområden.

Vi ordnar tematiska träffar som erbjuder externa intressenter möjligheten till samarbete och nätverkande, pedagogiska föreläsningar och seminarier för studenter, personal samt allmänheten, och erbjuder såddfinansiering för multidisciplinära samarbeten mellan olika skolor.

Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.

Highlights from the autumn 2020: Living+ Platform on Nordic CityMaking Week

Living+ Platform was one of the content partners on the first edition of Nordic CityMaking Week (15.-19.9.2020), an international urban festival by Urban Practice. The recordings of many of the talks are now available online on Youtube (link in the article).

Read more about Nordic CityMaking Week 2020
People listening to a remote talk by Jenny Osuldsen (from Norway) streamed at KYMP House as part of the Nordic CityMaking Week.

Evenemang arrangerade av Living+ Platform

Living+ Platform arrangerar året runt flera evenemang av olika slag kring temat mänskocentrerade livsmiljöer. De kan vara riktade till såväl forskare, studerande, yttre intressenter och allmänheten.

Läs mer om våra gamla och kommande evenemang
Living+ Networking Lunch, Dipoli
In practice, the research support carried out by the Living+ becomes visible for example by facilitating cross-disciplinary networks of researchers.

Forskning

En av Living+ Platforms mest betydande uppgifter är att stöda nya tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom temat mänskocentrerade livsmiljöer. Plattformen erbjuder nätverk och fröfinansiering för gränsöverskridande samarbete mellan Aalto-universitetets enskilda högskolor.

Läs mer om forskningsstödet kring Living+ här (på engelska)

Visiting lecturer Akira Minagawa

Utbildning

Living+ Platform ordnar med jämna mellanrum föreläsningar och seminarier kring ämnen inom temat mänskocentrerade livsmiljöer. Störst av dessa är den årliga föreläsningsserien Living+ Forum som varje år behandlar ett specifikt vetenskapsområde som tangerar mänskocentrerade livsmiljöer. Senaste års fokus har t.ex. varit Inclusive Environments (2019) och Mobility (2018).

Läs mer om Aalto Living+ Forum här (på engelska)

Aalto Living+ Hub brings together external stakeholders to find opportunities for collaboration and networking between researchers, businesses and municipalities.

Samhällsnätverkande

Living+ Platform skapar kontakter till externa intressenter för att finna nya möjligheter till samarbete och nätverkande forskare, företag och kommuner emellan. Det senaste i utvecklingen har varit den nyöppnade hubben Living+ Hub, som firade sin öppning hösten 2019. Hubben fungerar som en plats där akademiker, tjänstemän och företag är välkomna att träffas och öppet diskutera ämnen som hör till mänskocentrerade livsmiljöer.

Läs mer om Living+ Hub här

Nyheter relaterade till Living+

Tyvärr översätts inte alla nyheter till engelska men ni kan se engelskspråkiga nyheter här och finska nyheter här.

Håll dej uppdaterad genom att följa oss

Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

Vad är Aalto Platform?

Aalto-universitetets plattformar underlättar mång- och tvärvetenskaplig forskning och undervisning inom olika temaområden. De arrangerar årligen flera temabaserade möten som ger externa intressenter möjlighet till samarbete och nätverkande. De för också samman Aaltos sakkunskap över institutionsgränserna.

Forskning och konst

Relaterade plattformar och gemenskaper vid Aalto

Urban Academy

Urban Academy (Kaupunkiakatemia) is a platform and network that brings together multidisciplinary research, teaching and societal impact in the field of urban studies. It is a partnership of five organizations: University of Helsinki, Aalto University, City of Helsinki, City of Espoo and City of Vantaa.

Kaupunkiakatemia - Urban Academy

Aalto Built Environment Laboratory

Aalto Built Envinronment Laboratory (ABE) is a new collaborative research and learning initiative of Aalto University, School of Engineering.

Aalto Sustainability

Som svar på komplexa hållbarhetsutmaningar arbetar Aalto Sustainability för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och för att främja hållbarhet inom undervisning, campusutveckling och annan verksamhet vid Aalto-universitetet.

Aalto Sustainability Hub

Aalto Experience Platform

Aalto Experience Platform är en öppen gemenskap för upplevelseforskning som gynnar och främjar forskning som kombinerar vetenskapliga, konstnärliga, tekniska och affärsmässiga perspektiv på mänskliga upplevelser.

Aalto University Experience Platform

Aalto Digi Platform

Aalto Digi Platform inleder och ökar samarbeten inom teknik både inom Aalto-universitetet och med dess industriella och akademiska partners.
Digitaliseringen omvandlar dagens och morgondagens industrier, ekonomier och samhällen i stort, på alla områden. Den formar innovationslandskapet och möjliggör ekonomisk tillväxt.

Aalto University / CYBER / kuva: Aki-Pekka Sinikoski

Aalto Health Platform

Aalto Health Platform är ett samarbetsprogram som skapar ett ramverk där Aalto-universitetet kan fördjupa och bredda sitt arbete med sina samarbetsorganisationer inom området för hälsa och välfärd (health and wellbeing, H&W), vilket är ett av universitetets strategiska fokusområden för forskning.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Aalto Materials Platform

Materials Platform främjar tvärvetenskapliga samarbeten och kommunikation - både internt och externt - för att förbättra materialvetenskapsområdet och dess tillämpning. Inom Materials Platform utvecklar och främjar vi varierande åtgärder som är fokuserade på att popularisera, främja och stimulera forskningsaktiviteter inom fältet för materialforskning. 

Metals_photo Eeva Suorlahti fir Materials Platform

Urban Academy – introducing our central partner

 

Urban Academy is a platform for research-based urban development consisting of five organizations: Aalto University, University of Helsinki, and cities of Helsinki, Espoo and Vantaa. It promotes the interaction between urban studies and urban development and supports multidisciplinary collaboration. 

Urban Academy is a forum for collaboration in urban research and a channel for societal impact. It fosters the development of sustainable and vibrant cities as well as contributes to the attractiveness of the Capital Region and its universities. The activities of Urban Academy consist of research support, events and degree programme collaboration. 

Support for research

Urban Academy’s key research partners include Aalto University’s Living+ Platform and Helsinki Institute for Urban and Regional Studies (at the University of Helsinki). 

Urban Academy searches for opportunities for research collaboration between universities and cities and helps in the preparation of joint research projects that aim at developing the Capital Region. The cities of Helsinki, Espoo and Vantaa promote the research collaboration by funding postdoctoral researcher positions, whose research themes support the implementation of city strategies.

Events

Together with its partner organizations, Urban Academy produces events that foster collaboration and interaction. These include morning coffee events open to the public, addressing current urban themes from both development and research perspectives.

Degree programme collaboration

Urban Academy supports city collaboration also in the universities’ teaching of urban studies. Urban Academy promotes students’ internship opportunities at partner cities, searches for thesis topics and forwards them to the students. Each spring, a Thesis market is held where students and the thesis topic providers can meet.

In the education collaboration, a central partner is Aalto University’s and University of Helsinki’s joint Master’s programme Urban Studies & Planning. The goal of the programme is to increase understanding of complex urban challenges and how to solve them by means of research-based planning. 

More information from Urban Academy’s website or the employees of Urban Academy:

Annina Ala-Outinen
Project manager
[email protected]
+358 40 1953061

Neetta Eriksson
Planner
[email protected]
+358 40 6214261

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat