Aalto Living+ Platform

Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.

Aalto Living+ Platform

Aalto-universitetets Living+ Platform stödjer och främjar tvärvetenskaplig och multidisciplinär forskning om människocentrerade byggda miljöer, som är ett av Aalto-universitetets främsta forskningsområden.

Vi ordnar tematiska träffar som erbjuder externa intressenter möjligheten till samarbete och nätverkande, pedagogiska föreläsningar och seminarier för studenter, personal samt allmänheten, och erbjuder såddfinansiering för multidisciplinära samarbeten mellan olika skolor.

Händelser

Events by the Living+ Platform

Nyheter

Urbs-data, workshop at Urban Mill

Research

Supporting new cross-disciplinary research initiatives in the area of human-centered living environments is one of the Living+ Platform’s most crucial tasks. The platform provides multistakeholder networks and seed funding for cross-school collaboration within Aalto University.

Read more about Living+ research support here

Visiting lecturer Akira Minagawa

Education

The Living+ Platform organize educational lectures and seminars in subjects related to human-centered living environments. Most notable of these is the annual Living+ Forum lecture series, each year investigating a different sub area related to the Living+, such as the recent themes Inclusive Environments or Mobility.

Read more about the Aalto Living+ Forum here

Keskustelutilaisuus ABE:ssa. Kuvaaja: Petri Kangassalo

Societal Networking

The Living+ Platform engages with external stakeholders to find opportunities for collaboration and networking between researchers, businesses and municipalities. The most recent development is the reconstructed Living+ Hub celebrating its grand opening this fall. It is a place where academia, civil servants and businesses are all welcome to meet and openly discuss concerns related to human-centered living environments.

Read more about the Living+ Hub here

Följ oss

Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

Vad är Aalto Platform?

Aalto-universitetets plattformar underlättar mång- och tvärvetenskaplig forskning och undervisning inom olika temaområden. De arrangerar årligen flera temabaserade möten som ger externa intressenter möjlighet till samarbete och nätverkande. De för också samman Aaltos sakkunskap över institutionsgränserna.

Forskning och konst

Relaterade plattformar och gemenskaper vid Aalto

Urban Academy

Urban Academy (Kaupunkiakatemia) is a platform and network that brings together multidisciplinary research, teaching and societal impact in the field of urban studies. It is a partnership of five organizations: University of Helsinki, Aalto University, City of Helsinki, City of Espoo and City of Vantaa.

Kaupunkiakatemia - Urban Academy

Aalto Built Environment Laboratory

Aalto Built Envinronment Laboratory (ABE) is a new collaborative research and learning initiative of Aalto University, School of Engineering.

Aalto Sustainability Hub

Som svar på komplexa hållbarhetsutmaningar arbetar Aalto Sustainability Hub för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och för att främja hållbarhet inom undervisning, campusutveckling och annan verksamhet vid Aalto-universitetet.

Aalto Sustainability Hub

Aalto Experience Platform

Aalto Experience Platform är en öppen gemenskap för upplevelseforskning som gynnar och främjar forskning som kombinerar vetenskapliga, konstnärliga, tekniska och affärsmässiga perspektiv på mänskliga upplevelser.

Aalto University Experience Platform

Aalto Digi Platform

Aalto Digi Platform inleder och ökar samarbeten inom teknik både inom Aalto-universitetet och med dess industriella och akademiska partners.
Digitaliseringen omvandlar dagens och morgondagens industrier, ekonomier och samhällen i stort, på alla områden. Den formar innovationslandskapet och möjliggör ekonomisk tillväxt.

Aalto University / CYBER / kuva: Aki-Pekka Sinikoski

Aalto Health Platform

Aalto Health Platform är ett samarbetsprogram som skapar ett ramverk där Aalto-universitetet kan fördjupa och bredda sitt arbete med sina samarbetsorganisationer inom området för hälsa och välfärd (health and wellbeing, H&W), vilket är ett av universitetets strategiska fokusområden för forskning.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Aalto Materials Platform

Materials Platform främjar tvärvetenskapliga samarbeten och kommunikation - både internt och externt - för att förbättra materialvetenskapsområdet och dess tillämpning. Inom Materials Platform utvecklar och främjar vi varierande åtgärder som är fokuserade på att popularisera, främja och stimulera forskningsaktiviteter inom fältet för materialforskning. 

Metals_photo Eeva Suorlahti fir Materials Platform
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat