Aalto Living+ Platform

Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.

Aalto Living+ Platform

Aalto-universitetets Living+ Platform stödjer och främjar tvärvetenskaplig och multidisciplinär forskning om människocentrerade byggda miljöer, som är ett av Aalto-universitetets främsta forskningsområden.

Vi ordnar tematiska träffar som erbjuder externa intressenter möjligheten till samarbete och nätverkande, pedagogiska föreläsningar och seminarier för studenter, personal samt allmänheten, och erbjuder såddfinansiering för multidisciplinära samarbeten mellan olika skolor.

What are “human-centered living environments”? The term refers to the study, design and planning of everyday built environments where the focus is being shifted from machines and harder values into people, their needs and experiences. The approach considers the impacts of design on human behavior and well-being, and is thus user-centered, aiming to make the daily lives of people more convenient and enjoyable. In addition, it includes engaging citizens in multiple phases of planning and encouraging their active role in shaping their living environments.

At Aalto University, developing human-centrism is also closely related to the use of digital tools; they can help increase our understanding of users’ needs and residents' behavior, offer novel solutions that improve everyday living environments as well as provide more efficient tools for planning and participation.

Evenemang arrangerade av Living+ Platform

Living+ Platform arrangerar året runt flera evenemang av olika slag kring temat mänskocentrerade livsmiljöer. De kan vara riktade till såväl forskare, studerande, yttre intressenter och allmänheten.

Läs mer om våra gamla och kommande evenemang
Living+ Networking Lunch, Dipoli
Urbs-data, workshop at Urban Mill

Forskning

En av Living+ Platforms mest betydande uppgifter är att stöda nya tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom temat mänskocentrerade livsmiljöer. Plattformen erbjuder nätverk och fröfinansiering för gränsöverskridande samarbete mellan Aalto-universitetets enskilda högskolor.

Läs mer om forskningsstödet kring Living+ här (på engelska)

Visiting lecturer Akira Minagawa

Utbildning

Living+ Platform ordnar med jämna mellanrum föreläsningar och seminarier kring ämnen inom temat mänskocentrerade livsmiljöer. Störst av dessa är den årliga föreläsningsserien Living+ Forum som varje år behandlar ett specifikt vetenskapsområde som tangerar mänskocentrerade livsmiljöer. Senaste års fokus har t.ex. varit Inclusive Environments (2019) och Mobility (2018).

Läs mer om Aalto Living+ Forum här (på engelska)

Keskustelutilaisuus ABE:ssa. Kuvaaja: Petri Kangassalo

Samhällsnätverkande

Living+ Platform skapar kontakter till externa intressenter för att finna nya möjligheter till samarbete och nätverkande forskare, företag och kommuner emellan. Det senaste i utvecklingen har varit den nyöppnade hubben Living+ Hub, som firade sin öppning hösten 2019. Hubben fungerar som en plats där akademiker, tjänstemän och företag är välkomna att träffas och öppet diskutera ämnen som hör till mänskocentrerade livsmiljöer.

Läs mer om Living+ Hub här

Nyheter relaterade till Living+

Tyvärr översätts inte alla nyheter till engelska men ni kan se engelskspråkiga nyheter här och finska nyheter här.

Living+ Hub Opening staircase
Campus Publicerat:

En mötesplats för samarbete kring mänskocentrerade livsmiljöer

Living+ Hub är en mötes- och samarbetsplats för aktörer intresserade av temat mänskocentrerade livsmiljöer - såväl forskare som representanter ur den privata och offentliga sektorn.

Håll dej uppdaterad genom att följa oss

Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

Vad är Aalto Platform?

Aalto-universitetets plattformar underlättar mång- och tvärvetenskaplig forskning och undervisning inom olika temaområden. De arrangerar årligen flera temabaserade möten som ger externa intressenter möjlighet till samarbete och nätverkande. De för också samman Aaltos sakkunskap över institutionsgränserna.

Forskning och konst

Relaterade plattformar och gemenskaper vid Aalto

Urban Academy

Urban Academy (Kaupunkiakatemia) is a platform and network that brings together multidisciplinary research, teaching and societal impact in the field of urban studies. It is a partnership of five organizations: University of Helsinki, Aalto University, City of Helsinki, City of Espoo and City of Vantaa.

Kaupunkiakatemia - Urban Academy

Aalto Built Environment Laboratory

Aalto Built Envinronment Laboratory (ABE) is a new collaborative research and learning initiative of Aalto University, School of Engineering.

Aalto Sustainability Hub

Som svar på komplexa hållbarhetsutmaningar arbetar Aalto Sustainability Hub för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och för att främja hållbarhet inom undervisning, campusutveckling och annan verksamhet vid Aalto-universitetet.

Aalto Sustainability Hub

Aalto Experience Platform

Aalto Experience Platform är en öppen gemenskap för upplevelseforskning som gynnar och främjar forskning som kombinerar vetenskapliga, konstnärliga, tekniska och affärsmässiga perspektiv på mänskliga upplevelser.

Aalto University Experience Platform

Aalto Digi Platform

Aalto Digi Platform inleder och ökar samarbeten inom teknik både inom Aalto-universitetet och med dess industriella och akademiska partners.
Digitaliseringen omvandlar dagens och morgondagens industrier, ekonomier och samhällen i stort, på alla områden. Den formar innovationslandskapet och möjliggör ekonomisk tillväxt.

Aalto University / CYBER / kuva: Aki-Pekka Sinikoski

Aalto Health Platform

Aalto Health Platform är ett samarbetsprogram som skapar ett ramverk där Aalto-universitetet kan fördjupa och bredda sitt arbete med sina samarbetsorganisationer inom området för hälsa och välfärd (health and wellbeing, H&W), vilket är ett av universitetets strategiska fokusområden för forskning.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Aalto Materials Platform

Materials Platform främjar tvärvetenskapliga samarbeten och kommunikation - både internt och externt - för att förbättra materialvetenskapsområdet och dess tillämpning. Inom Materials Platform utvecklar och främjar vi varierande åtgärder som är fokuserade på att popularisera, främja och stimulera forskningsaktiviteter inom fältet för materialforskning. 

Metals_photo Eeva Suorlahti fir Materials Platform
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat