Uutiset

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vuosikatsauksessa palkittiin luovan osaamisen edistäjiä

Korkeakoulun vuosikatsauksessa jaettiin tänä vuonna yksitoista tunnustuspalkintoa.
Cilla Lönnqvist, Jenni Haukio ja Matti Alahuhta. Kuva: Jaakko Kahilaniemi
Cilla Lönnqvist, Jenni Haukio ja Matti Alahuhta. Kuva: Jaakko Kahilaniemi

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vuosikatsaus järjestettiin 11. helmikuuta. Tilaisuudessa tarkasteltiin koulun ja laitosten vuoden 2018 tuloksia ja keskeisiä saavutuksia ja jaettiin Pallas Athene -palkinnot sekä julkistettiin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vuoden alumni.

”Vuosi 2018 oli Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululle poikkeuksellinen. Nousimme kansainvälisessä yliopistovertailussa ensimmäistä kertaa taiteiden ja suunnittelun aloilla maailman kymmenen johtavan yliopiston joukkoon sijalle yhdeksän”, kertoo Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Anna Valtonen.

”Uskon, että tulevaisuus tarjoaa vielä kiinnostavampia mahdollisuuksia. Haluamme rakentaa ainutlaatuisia, monialaisia hankkeita, jotka synnyttävät Suomeen uudenlaista luovaa osaamista ja liiketoimintaa. Muuttomme Otaniemeen luo edellytykset entistä tiiviimmälle ja luontevammalle yhteistyölle Aallossa ja sen ekosysteemissä.”

Pallas Athene -palkinto kolmelle ansioituneelle toimijalle

Aalto-yliopiston Pallas Athene -palkinto myönnettiin tänä vuonna kolmelle ansioituneelle toimijalle: Jenni Haukiolle, Matti Alahuhdalle ja Anita Lehikoiselle. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vuoden alumniksi valittiin Cilla Lönnqvist.

Valtiotieteen maisteri Jenni Haukio on asemassaan runoilijana, kirjallisuuden tuntijana ja tasavallan presidentin puolisonanostanut aktiivisesti esille esteettisen kulttuurin roolia ja merkitystä yhteiskunnassa. Jenni Haukio on puheenvuoroissaan korostanut nuorten ja lahjakkaiden tekijöiden merkitystä Suomelle sekä Aalto-yliopiston muotoilualan korkeatasoista, omaleimaista ja kansainvälisesti kilpailukykyistä opetusta ja tutkimusta. Jenni Haukio on halunnut myös asuvalinnoillaan tukea suomalaista kestävää muotoiluosaamista. Rouva Haukion vuoden 2018 itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla pitämä juhlapuku oli toteutettu Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyössä kehittämällä Ioncell-menetelmällä, ja puvun toteuttivat taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tekstiilisuunnittelun opiskelijat.

Tekniikan tohtori Matti Alahuhta oli keskeinen henkilö Aalto-yliopiston käynnistämisessä. Ensimmäisenä hallituksen puheenjohtajana hän oli mukana uudistamassa suomalaisen yhteiskunnan toimintatapoja ja rakenteita sekä loi edellytyksiä osaamiseltaan edistykselliselle Suomelle. Alahuhta on ollut luovuuden ja uudistumisen puolestapuhuja yrityksissä ja yhteiskunnallisissa instituutioissa. Luovuus, innovatiivisuus ja asiakaslähtöisyys ovat vahvistuneet osaltaan hänen puheenvuorojensa ansioista yhteiskuntaa uudistavana ja eteenpäin työntävänä voimana.

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen oli keskeinen henkilö suomalaisen yliopistouudistuksen toteuttamisessa ja vauhdittamisessa. Hänen mukaansa yliopistoilla on opetuksen kehittämisen ja tutkimustiedon tuottamisen ohella laajempi yhteiskunnallinen rooli kasvattajana, joka on riippumaton yhteiskunnan muutoksista. Lehikoinen on myös korostanut kansainvälisyyden ja humanismin merkitystä ja arvoa sekä edellyttänyt alan toimijoilta aktiivista otetta ja osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun. Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkönä Lehikoinen on pitänyt yllä kulttuurin, taiteen ja luovuuden merkitystä yhteiskunnassa.

Vuoden alumni on suoratoistopalveluiden uudistaja

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Vuoden alumniksi valittu, vuodesta 2015 YLE Areenan ohjelmapäällikkönä toiminut Cilla Lönnqvist on tehnyt pitkän uran Yleisradion palveluksessa digitaalisten ratkaisujen kehittäjänä. Lönnqvist on laajalti arvostettu digitaalisten palveluiden ammattilainen, jonka osaaminen on auttanut Yleisradiota uudistumaan ja säilyttämään merkittävän asemansa osana suomalaisten elämää.

Lönnqvist oli jo opiskeluaikoinaan avoimesti kiinnostunut ratkaisemaan ongelmia ja tutkimaan uusia asioita. Hän opiskeli Taideteollisen korkeakoulun MediaLabin New Media -koulutusohjelmassa 1999–2001, jolloin korkeakoulussa tutkittiin ja kehitettiin interaktiivista televisiota, jossa kuka tahansa voisi olla tekstin tai audiovisuaalisen sisällön julkaisija.

Taiteellisen toiminnan palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa

Tänä vuonna ensimmäistä kertaamyönnettävän taiteellisen toiminnan palkinnon sai median laitoksen lehtori, valokuvaaja Niko Luoma. Hänen abstrakteja valokuvateoksiaan on ollut laajalti esillä taiteen kansainvälisillä huippufoorumeilla.

Jo pelkästään vuoden 2018 aikana Luoman töitä on ollut nähtävillä muun muassa seuraavissa tapahtumissa: ARCO Madrid, Paris Photo, PHOTOFAIRS San Francisco, Chart Copenhagen, Artissima Torino ja Gallery Bryce Wolkowitz (New York). Luoman teoksia on muun muassa Kiasman, Helsingin taidemuseon ja Espoon modernin taiteen museon kokoelmissa sekä useissa kansainvälisissä kokoelmissa. 

Väitöskirjapalkinto digitaalisen kulttuuriperinnön vuorovaikutteisia suunnittelukäytäntöjä kehittäneelle työlle

Vuoden parhaana väitöksenä palkittiin Sanna Marttilan Infrastructuring for Cultural Commons -väitöskirja. Marttilan tutkimus ansiokkaasti edistää laajemman yleisön sitoutumista digitaaliseen kulttuuriperintöön. Hän hyödyntää tieteen ja teknologian, tietokoneavusteisen yhteistyön sekä osallistavan suunnittelun teorioita. Marttilan väitöskirja kehittää muotoilun käytäntöjä, vie muotoilun tutkimusta eteenpäin sekä osoittaa miten muotoilu tukee monialaista ajattelua ja keskustelua.

Aalto-yliopiston väitöskirjapalkintojen peruskriteerit ovat akateeminen laatu, vaikuttavuus ja uutuusarvo. Jokainen koulu palkitsee ansiokkaimmat 10 prosenttia koulussa hyväksytyistä väitöskirjoista. Vuonna 2018 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta väitteli 14 tohtoria.

Haluamme rakentaa ainutlaatuisia, monialaisia hankkeita, jotka synnyttävät Suomeen uudenlaista luovaa osaamista ja liiketoimintaa."

Anna Valtonen, dekaani

Opetuspalkinnot

Anne Tervo, arkkitehtuurin laitos

Anne Tervo on ottanut aktiivisesti ja menestyksekkäästi vastuun kandidaatintutkinnoista. Hän on onnistunut parantamaan tuloksia lyhyessä ajassa. Tervo on saanut opiskelijoiltaan poikkeuksellisen hyvää palautetta sekä kurssien käytännön järjestämisestä että opiskelijoiden henkilökohtaisesta tuesta ja ohjauksesta.

Andrew Best-Dunkley, taiteen laitos

Andrew Best-Dunkley on saanut erinomaista opiskelijapalautetta ja osoittanut syvällistä sitoutumista opiskelijoihin. Best on työskennellyt uutterasti välittääkseen oivalluksiaan, taitojaan ja näkemyksiään opiskelijoille kautta yliopiston.

Ramia Mazé, muotoilun laitos

Ramia Mazé vastaa muotoilun laitoksen opetuksesta ja on kokonaisvaltaisesti kehittänyt prosesseja ja tukenut laitoksen ohjelmajohtajia, opettajia ja opiskelijoita.

Oskar Franzén, elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Franzén on omistautunut ja paneutuva opettaja sekä aktiivinen opetuksen kehittäjä. Hän on saanut erinomaista opiskelijapalautetta ja on pidetty työtoveri. Franzén tunnetaan myös erinomaisista yhteistyötaidoistaan sekä oppimisen ja opetuksen digitaalisten työvälineiden aktiivisena käyttöönottojana ja kehittäjänä.

Tarja Nieminen, median laitos

Tarja Nieminen on saanut oppilailtaan todella erinomaista palautetta visuaalisen viestinnän kandidaattiohjelmassa. Hän on ollut myös erittäin aktiivinen kansainvälisen yhteistyön edistämisessä sekä rahoituksen hankkimisessa.


Lisätietoja:

Dekaani Anna Valtonen, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, [email protected], 050 5922 317

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Professori Maria Sammalkorpi
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutustu meihin: Professori Maria Sammalkorpi

Sammalkorpi on väitellyt tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2004. Väiteltyään Sammalkorpi on toiminut tutkijana mm. Princetonin ja Yalen yliopistoissa sekä Aalto-yliopistossa.
Kuva: Tima Miroschnichenko, Pexels.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkimus: Matalan hierarkian organisaatioissa isoja periaatekysymyksiäkin ratkotaan porukalla Slackissa

Aalto-yliopiston alumni, vieraileva tutkijatohtori Lauri Pietinalho New Yorkin yliopiston Sternin kauppakorkeakoulusta ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Frank Martela selvittivät tuoreessa tutkimuksessa, miten matalan hierarkian organisaatiot käsittelevät yhteisiä toimintaperiaatteita vastakkainasettelutilanteissa ja miten auktoriteetti niissä toimii.
bakteereja ohjataan magneettikentän avulla
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Fyysikot saivat bakteerit uimaan lähes täydellisissä riveissä

Bakteerien ohjaaminen onnistui magneettikentän avulla. Löytö auttaa ymmärtämään bakteeripopulaatioiden käyttäytymistä ja voi jatkossa auttaa esimerkiksi kehittämään uuden sukupolven materiaaleja, joista kaavaillaan apua muun muassa lääkkeiden kohdennettuun kuljettamiseen kehon sisällä.
2020 rajanylitykset pohjoismaissa
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijat loivat ainutlaatuisen ennustemallin kuvaamaan pandemian leviämistä maiden rajojen yli

Pohjoismainen yhteishanke pureutui koronaviruksen leviämiseen vuonna 2020. Tutkimuksen avulla voidaan jatkossa ennakoida paremmin, milloin ja mitkä matkustusrajoitukset ovat pandemiaolosuhteissa tarkoituksenmukaisia.