Uutiset

Suomen Akatemian avoimen julkaisemisen vaatimukset muuttuvat

Plan S:n mukaista välitöntä avointa julkaisemista edellytetään hankkeissa, jotka on rahoitettu Suomen Akatemian 1.1.2021 jälkeen avaamissa hauissa. Käytännössä uudet vaatimukset koskevat vuonna 2022 alkavia tai jatkorahoituksen saaneita projekteja. Tarkistathan rahoituspäätöksen mukana tulleet rahoitusehdot huolellisesti.

Miten avoimen julkaisemisen vaatimukset muuttuvat? 

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiaan hankkeita saattamaan vertaisarvioidut artikkelinsa välittömästi ja avoimesti saataviksi Plan S:n esittämien periaatteiden sekä kansallisen tutkimusjulkaisuiden avoimen saatavuuden linjauksen mukaisesti.

Keskeisimmät muutokset: 

 1. Vertaisarvioidut artikkelit on saatettava Plan S:n mukaisesti välittömästi avoimiksi.
  • Embargot (6-12 kk) sallitaan vain poikkeustapauksissa, mikäli kustantaja ei salli välitöntä rinnakkaistallentamista.
 2. Vertaisarvioidut artikkelit on julkaistava maksuttoman ja välittömän avoimuuden takaavaa Creative Commons -lisenssiä käyttäen.
  • Suosituksena CC BY, myös CC BY-SA 4.0, CC0 ja CC BY-ND sallitaan.
  • Avoimien lisenssien käyttöä edellytetään myös rinnakkaistallentamisessa (green open access).
 3. Avoimen julkaisemisen kuluja ei voi enää sisällyttää Akatemian projektikuluihin.
  • Plan S:n mukaisesti artikkelit välittömästi avoimesti julkaisevan lehden APC-kulut voidaan kattaa suorituspaikkojen perusrahoituksesta.

Huomioitavaa: 

 1. Yleensä kustantajat edellyttävät että artikkeli julkaistaan avoimesti, jotta Plan S:n mukainen välitön avoimuus ja CC BY -lisenssillä julkaiseminen on mahdollista.  

  • Käytännössä tämä tarkoittaa APC-maksun maksamista (gold open access) eikä maksutonta rinnakkaistallentamista (green open access) voi hyödyntää enää samassa määrin kuin aiemmin.  

 2. Kirjoittajia kannustetaan selvittämään kustantajien Plan S:n mukaiset avoimen julkaisemisen vaihtoehdot ennen käsikirjoituksen lähettämistä arvioitavaksi.  

  • Voit tarkistaa lehden Plan S -yhteensopivuuden Journal Checker tool -palvelusta 

  • Mikäli olet epävarma tietyn kustantajan avoimen julkaisemisen käytännöistä ja mahdollisuuksista julkaista avoimesti Akatemian uusien vaatimusten mukaisesti, olethan yhteydessä Avoin tiede ja ACRIS –tiimiin: [email protected]

 3. Aalto-yliopisto tarjoaa yhä enemmän Plan S:n mukaisia avoimen julkaisemisen sopimuksia (transformatiiviset sopimukset), jotka mahdollistavat maksuttoman avoimen julkaisemisen ja täyttävät Akatemian avoimen julkaisemisen vaatimukset 

  • Suurin osa sopimuksista kattaa kustantajan hybridilehdet, ei täysin avoimia lehtiä 

  • Jotta sopimuksia voi hyödyntää, vastaavan kirjoittajan (corresponding author) tulee olla Aallosta 

 4. Suomen Akatemia kehottaa julkaisemaan myös konferenssiartikkelit ja monografiat avoimesti, mutta toistaiseksi vaatimukset eivät koske näitä julkaisutyyppejä. Akatemian konferenssiartikkelien ja monografioiden avoimen saatavuuden toteutusta ja rahoitusta koskeva tarkempi ohjeistus julkaistaan myöhemmin. 

Akatemian linjaukset avoimesta tieteestä: Tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus

Suomen Akatemia kuuluu cOAlition S -konsortioon, joka käynnisti avoimen julkaisemisen Plan S -aloitteen syksyllä 2018. Plan S:n vaatimusten tavoitteena on maksimoida julkisesti rahoitetun tutkimuksen saavutettavuus ja vaikuttavuus sekä vauhdittaa siirtymistä välittömään avoimeen julkaisemiseen.

Suomen Akatemian avoimen tieteen vaatimukset

Avoin tiede ja tutkimus ovat Suomen Akatemian strategisia tavoitteita, ja yksi rahoituksen perusteista. Suomen Akatemian tavoitteena on, että tutkimuksen tulokset ja metatiedot ovat nopeasti ja helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. Suomen Akatemia on mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

Academy of Finland logo

Plan S

Plan S on EU:n komission ja Science Europen avoimen julkaisemisen edistämiseksi käynnistämä aloite. Tavoitteena on, että 1. tammikuuta 2021 jälkeen avatuissa rahoitushauissa kaikki julkisella tutkimusrahoituksella tuotetut tieteelliset artikkelit on julkaistava avoimissa julkaisukanavissa tai -alustoilla.

Plan S logo

Rahoittajien avoimen tieteen vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, minkä vuoksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamiensa tutkimusprojektien julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. Euroopan komissio (EC) ja Suomen Akatemia ovat mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

People are discussing around a table in the Learning Center.

Horizon Europe avoimen tieteen vaatimukset

Horizon Europe siirtää painopistettä avoimesta julkaisusta aiempia European Council hakuja enemmän avoimeen tieteeseen, sekä sisältää pakollisia ja suositeltuja avoimen tieteen käytäntöjä. Euroopan komissio (EC) on mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

Horizon Europe illustration
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Kuvassa vaaleanpuna-keltainen kirjan kansi on näkyvissä, kirja on taitettu auki keskeltä
Palkitut Julkaistu:

Kauneimmissa kirjoissa 2022 aaltolaisten tekemiä teoksia

Kaikkiaan kolme aaltolaisten tekemää kirjaa nousi suomalaista kirjasuunnittelua edustavaan kokoelmaan.
Jari Koskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Professori Jari Koskinen päättää ansiokkaan työuransa

Materiaalitieteen professori Jari Koskinen jää eläkkeelle 31.3.2023. Älykkäiden materiaalien ja erityisesti pintojen ja rajapintojen fysikaalisia ominaisuuksia tutkinut Koskinen vietti työuransa viimeiset 14 vuotta Kemian tekniikan korkeakoulussa tutkijana ja toimi vuosina 2014-2022 Kemian ja materiaalitieteen laitosjohtajana.
Maarit Karppinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Ohutkalvoteknologian tutkimiseen merkittävä rahoitus – kehitettäviä materiaaleja voidaan hyödyntää esimerkiksi energian varastoinnissa

Uusia ohutkalvomateriaaleja kehitetään vauhdilla esimerkiksi energian varastointiin tai tiedonhallintaan käytettäviin sovelluksiin.
Researchers having a discussion in a meeting room with their laptops open on the table
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto-yliopiston ja VTT:n tutkimushankkeessa kehitetään uudenlaisia entsyymejä

Hankkeessa tutkitaan tekoälyn avulla entsyymien ja proteiinien toimintamekanismia, joka on biologian ja biotekniikan merkittävä perustutkimuksellinen kysymys.