Uutiset

Kauppakorkeakoulun alumnitarina: Hanna Hovi

”Itselleni merkityksellisyyttä syntyy siitä, että koen tekeväni hyviä asioita, joilla maailma muuttuu pienin askelin parempaan suuntaan, mutta myös siitä, minkälaista ilmapiiriä voin luoda erilaisissa kohtaamisissa työpaikallani päivittäin”, kertoo rahoituksen alumnimme Hanna Hovi, joka työskentelee Mehiläisellä mielenterveyspalveluista vastaavana johtajana.
Hanna Hovi

Kuka olet? Mitä opiskelit Kauppiksessa ja milloin valmistuit?

Olen 33-vuotias kahden lapsen äiti, joka pitää monipuolisesti urheilusta. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät teemat ovat mielestäni kiinnostavia ja motivoivia, ja työskentelenkin niiden parissa tällä hetkellä Mehiläisellä.

Opiskelin Kauppiksessa vuosina 2007–2012, pääaineenani rahoitus. Olin opiskeluaikoina hyvin aktiivinen ylioppilaskunnan toiminnassa: toimin esimerkiksi KY:n hallituksessa vastuullani sosiaalipolitiikka ja liikunta. Sivuaineena tein vaihto-opinnot Singaporessa, luin yritysjuridiikkaa, sekä opiskelin kehitysmaatutkimusta valtiotieteellisen puolella Helsingin yliopistossa.

Miksi halusit opiskella rahoitusta?

Harkitsin opintoja rahoituksen ja kansantaloustieteen välillä. Halusin opiskella analyyttista pääainetta, josta saa konkreettisia taitoja työelämään. Rahoitus on mielestäni mielenkiintoista, mutta ei ollut intohimon kohteeni. Näistä opinnoista saaduista taidoista, toimintatavoista ja kontakteista on kuitenkin ollut minulle paljon hyötyä työelämässä.

Millainen urapolkusi on ollut?

Opiskeluaikoina tein monenlaisia työharjoitteluja, koska halusin nähdä erilaisia vaihtoehtoja ja oppia. Työskentelin Wärtsilän rahoitusosastolla, IBM:n liiketoiminnan kehityksessä sekä tein konsultti- ja yrityskauppaharjoitteluita Capgeminillä ja KPMG:llä. Olin myös harjoittelussa Afrikan kehityspankissa, jossa pääsin työskentelemään mikrolainojen kanssa ja koordinoimaan rahoitusprojekteja Ghanassa, Beninissä, Togossa ja Malilla.

Valmistumiseni jälkeen halusin jatkaa töitä konsultoinnin parissa sen projektiluontoisuuden ja työn vaihtelevuuden sekä jyrkän oppimiskäyrän takia. Työskentelin liikkeenjohdon konsulttina EY:llä, josta siirryin NHG:lle (Nordic Healthcare Group) sosiaali- ja terveydenhuollon konsultointiin. NHG:lla pääsin työskentelemään sekä julkisten että yksityisten terveyden- ja sosiaalihuollon toimijoiden kanssa mielenkiintoisissa projekteissa konsulttina, projektipäällikkönä sekä Senior Managerina. Vuoden 2019 alussa siirryin Mehiläiselle vastaamaan työelämäpalveluiden digikehityksestä sekä yrityskaupoista.

Työllistymisen näkökulmasta on tärkeää pystyä määrittelemään itselleen, millaisia asioita omien arvojen ja ajatusten pohjalta haluaa tehdä.

Hanna Hovi, Kauppakorkeakoulun alumni

Työskentelet Mehiläisen mielenterveyspalveluista vastaavana johtajana. Miten päädyit nykyiseen työhösi? Mitä tehtäviä työhösi kuuluu ja minkälaista työsi johtajana on?

Koen työskentelyn sosiaali- ja terveydenhuollon parissa todella mielekkääksi. Toimittuani jonkin aikaa konsulttina, halusin siirtyä yritykseen, jotta pääsisin vielä pitkäjänteisemmin työskentelemään mielenkiintoisten teemojen parissa. Mehiläisellä työskentelin ensin digikehityksen ja yrityskauppojen parissa, mutta vuosi sitten näimme tarpeen alkaa panostaa entistä enemmän mielenterveyspalveluihin, koska mielenterveyden ongelmat ovat suuri yhteiskunnallinen haaste. Mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet kasvavat kovaa vauhtia, ja koronakriisi vaikeuttaa entisestään monien väestöryhmien, kuten lasten ja nuorten, mielen hyvinvointia. Päätimme Mehiläisellä ryhtyä tekemään lisäpanostuksia tähän osa-alueeseen, ja olen viime keväästä asti johtanut mielenterveyden avopalveluiden kokonaisuutta, jossa pyrimme tuomaan laadukkaita palveluita mahdollisimman helposti saataville niin yksityis- kuin työterveyshuollon asiakkaille.

Yksi isoista ongelmista yhteiskunnassamme on se, että apua haetaan vasta kun on liian myöhäistä. Haluamme osaltamme olla muuttamassa tätä kulttuuria, ja tehdä avun ja tuen hakemisesta entistä helpompaa myös digitaalisia ratkaisuja ja tukikeinoja hyödyntäen.

Työni sisältö on minulle hyvin merkityksellistä. Viime aikoina työhöni on kuulunut paljon uuden rakentamista sisältäen strategista suunnittelua, yrityskauppoja, hinnoittelua, rekrytointia, digikehitystä, sekä uusien palveluiden ja mittareiden sekä markkinoinnin suunnittelua. Iso osa työtäni on myös uusien toimintamallien jalkautus, asioista viestiminen sekä sisäisesti että asiakkaiden suuntaan, sekä ihmisten kuunteleminen. Viimeisen vuoden olen ollut pääosin etätöissä, joten ihmisten fyysiset kohtaamiset ja ideointipalaverit ovat vaihtuneet suurelta osin Microsoft Teamsin kautta toteutettaviksi.

Mikä on mielestäsi ollut erityisen tärkeää opinnoissa tai mistä on ollut eniten hyötyä?

Opinnoissani erityisen hyödyllistä olivat erilaiset case-harjoitukset, erityisesti maisterikursseilla. Caset opettivat monipuolisesti työelämässä vaadittavia taitoja, kuten uusien ongelmien ratkaisua nopeassa aikataulussa, ryhmätyöskentelyä ja analyyttista lähestymistapaa, mutta myös löydösten esittämistä ymmärrettävässä muodossa. Osallistuin opiskeluaikoina myös case-kilpailuihin Suomessa ja ulkomailla.

Kauppiksen opinnot luovat hyvän pohjan työelämään ja avaavat melko paljon ovia erilaisille urapoluille oman kiinnostuksen mukaan. Tärkeää urallani on ollut myös erilaiset kontaktit ja verkostot, joita Kauppiksessa syntyi. Olenkin työelämässä ollut paljon tekemissä Kauppakorkeakoulusta tuttujen opiskelutovereiden kanssa.

Olitko kesätöissä tai harjoitteluissa opintojen aikana tai niiden jälkeen? Miten ne vaikuttivat myöhempään työllistymiseesi? Mitkä ovat vinkkisi opiskelijoille työllistymiseen?

Olin opiskeluaikana mukana työelämässä pääosin osa-aikatöiden ja kesätöiden kautta. Tämä oli todella hyvä tapa päästä näkemään erilaisia yrityksiä, työtehtäviä ja johtamistyylejä. Jokaisesta työpaikasta – niin kuin myös muista elämänkokemuksista – olen varmasti oppinut jotain, josta on hyötyä siinä, millaiseksi ihmiseksi ja työntekijäksi olen kehittynyt. Useiden työpaikkojen näkeminen on auttanut ymmärtämään, että työelämässä pärjäämiseen ei vaadita mitään ihmeitä, vaan lopulta kyse on hyvin perusasioista: tekee mitä lupaa, suhtautuu lähtökohtaisesti uteliaan positiivisesti asioihin, osaa valita keskeiset taistelut ja panostaa niihin, sekä kohtelee muita ihmisiä hyvin.

Työllistymisen näkökulmasta on tärkeää pystyä määrittelemään itselleen, millaisia asioita omien arvojen ja ajatusten pohjalta haluaa tehdä. Jos suunta on jotenkuten selkeä, on sitä kohti paljon helpompi pyrkiä. Aito kiinnostus näkyy usein läpi rekrytointiprosesseissa ja muissa kohtaamisissa. Kehotan myös rohkeuteen siinä, että tuo kiinnostuksensa avoimesti esille sekä tutustuu aktiivisesti ’oikeisiin’ ihmisiin.

Mitä ajatuksia merkityksellisyys työelämässä sinulle herättää?

Merkityksellisyys työelämässä on mielestäni hyvin tärkeää. Sitä voi kuitenkin syntyä hyvin erilaisista asioista eri ihmisille. Itselleni merkityksellisyyttä syntyy siitä, että koen tekeväni hyviä asioita, joilla maailma muuttuu pienin askelin parempaan suuntaan, mutta myös siitä, minkälaisia kohtaamisia ja ilmapiiriä voin luoda erilaisissa kohtaamisissa työpaikallani päivittäin.

Työhön käytetään paljon aikaa, joten ainakin jonkinlaista merkityksellisyyttä töistä on hyvä löytyä. Toki merkityksellisyyttä elämään saa myös montaa muuta kautta, kuten perheen, ystävien, harrastusten tai vapaaehtoistyön kautta. Työpaikan ja merkityksellisyyden etsinnässä on tärkeää muistaa armollisuus itseä kohtaan: mikään asia elämässä ei ole täydellistä, eikä jokainen hetki tai päätös voi olla merkityksellinen. Onkin tärkeää löytää riittävän hyvä, kiinnostava ja merkityksellinen työpaikka, jossa pääsee oppimaan ja kehittymään oikeaan suuntaan.

Tutustu tarkemmin Hannan urapolkuun LinkedInissä

School of Business Finance

Master's Programme in Finance

Finance-maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä erilaisissa johtotehtävissä ja ylimmässä johdossa maailman huippuyrityksissä, kuten valikoivimmissa investointipankeissa ja johdon konsultointiin erikoistuneissa yrityksissä. Ohjelmaan valitut opiskelijat ovat akateemisesti hyvin kyvykkäitä, motivoituneita ja kunnianhimoisia, minkä vuoksi kansainväliset työnantajat ovat erittäin kiinnostuneita Finance-maisteriohjelmasta valmistuneista lahjakkaista työntekijöistä. Ohjelmasta valmistuneiden kriittinen ja tieteellinen ajattelutapa yhdistettynä erinomaisiin analyyttisiin taitoihin auttaa ratkaisemaan eri alojen globaaleja liiketoimintaongelmia sekä strategisesta että käytännöllisestä näkökulmasta.

Koulutustarjonta
Aaltoy-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun alumnitarinoita

Täältä löydät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumnitarinoita. Tarinoista löydät esimerkkejä koulumme alumnien urapoluista. Alumnitarinat on jaoteltu pääaineen mukaan. Uusimmat julkaisut ovat pääaineryhmissä ensimmäisinä.

Kauppakorkeakoulu
Kauppakorkeakoulun alumnit
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Koivukylän terveysaseman palvelukonsepti
Yhteistyö Julkaistu:

Palvelumuotoilua ja tilasuunnittelua yhdistävä kurssiyhteistyö ratkoi diabetespotilaiden palvelupolun haasteita

Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat kehittivät käyttäjälähtöisiä tila- ja palvelukonsepteja Vantaan Koivukylän terveysasemalle.
Henri Salomaa
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Kauppakorkeakoulun alumnitarina: Henri Salomaa

”Työelämässä on tärkeää halu oppia, sillä osaaminen ja ammattitaito kehittyvät suurilta osin vasta käytännössä”, kertoo alumnimme Henri Salomaa, joka työskentelee Deloittella tilintarkastuksen Traineena ja samanaikaisesti opiskelee viimeistä vuotta laskentatoimen maisteriohjelmassa.
Picture: Topias Dean / Sitra.
Yhteistyö Julkaistu:

Selvitys: Rakentava vuorovaikutus ratkaisee pelin etätiimeissä

Kun etätiimeissä ratkaistaan haastavia ja monimutkaisia ongelmia, korostuvat yksilön kyvyt sanoittaa ajatuksiaan ja luoda sanallista yhteyttä muiden ajatuksiin. Tasapuolisesti osallistuvat tiimit rakensivat toistensa välille liittymäpintoja pohtivien puheenvuorojen ja avointen kysymysten avulla.
CYBER_Aki-Pekka_Sinikoski010.jpg
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Perustieteiden korkeakoulun tutkijoita mukana nyt yhteensä viidessä tutkimuksen huippuyksikössä

Suomen Akatemia on valinnut yhteensä 11 uutta huippuyksikköä. Perustieteiden korkeakoulun tutkijat ovat mukana ottamassa selvää keinotekoisesti älykkäistä materiaaleista, matematiikan viimeisimpien edistysaskeleiden sovelluksista sekä ilmakehän molekyyliprosesseísta.