Uutiset

Aalto Thesis: Monitieteistä yhteistyötä ja työelämärelevanssia vahvistamassa

Aalto Thesis on uudenlainen malli maisterin opinnäytetyön toteuttamiseen osana monitieteistä projektitiimiä oikealle työelämäkumppanille. Hoasille toteutettu ensimmäinen Aalto Thesis -projekti päättyy elokuussa 2019 ja useita uusia projekteja on käynnistymässä tulevan syksyn aikana.

Aalto Thesis is a multidisciplinary program for making the master's thesis.

Aalto Thesis pähkinänkuoressa

Aalto Thesis on ainutlaatuinen yhteistyömalli maisterin opinnäytetyön toteuttamiseen todelliselle työelämän organisaatiolle. Ohjelmassa maisterin opinnäytteet laaditaan osana monitieteistä projektia elämiseen tarkoitetun apurahan turvin.

Käytännössä ohjelmassa muodostetaan 2-4 hengen monitieteisiä tiimejä Aallon eri koulujen opiskelijoista ratkaisemaan yhdessä jonkin kumppaniorganisaation haastetta. Jokainen opiskelija työstää projektissa omaa opinnäytetyötään oman valvojansa tuella, mutta yhteinen teema kytkee tutkimukset samaan projektiin.

Yhden Aalto Thesis -projektin kesto on noin kuusi kuukautta. Sinä aikana opiskelija, partneri ja ohjelman koordinaattori tapaavat säännöllisesti ja itse opinnäytetyöt laaditaan. Projekti huipentuu partnerille pidettävään loppuesitykseen ja projektitodistusten jakamiseen. Samalla kumppanille luovutetaan itse opinnäytetyöt sekä niiden pohjalta laadittu tiivis tieteidenvälinen yhteenveto. 

Kokemuksia: Case Hoas

Ensimmäinen Aalto Thesis -projekti on juuri päättymässä ja sen toteuttivat markkinoinnin ja insinööritieteiden opiskelijat Hoasille, eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle. Tiimi pohti projektissa soluasuntojen vähäisen kysynnän haastetta ja tutkimuskysymyksiä olivat muun muassa:

  • Miten soluasuminen vaikuttaa opiskelijan identiteettiin?

  • Miten Hoasin asukkaat kokevat asuinympäristönsä?

Kokemukset projektista ovat rohkaisevia: “Aalto Thesis tarjosi sen ensimmäisen ja tärkeimmän askeleen, eli yrityksen, jolla oli kiinnostus ja tarve opinnäytetöille. Toki sekin oli iso juttu, että gradustani voisi olla oikeasti jollekin yritykselle hyötyä”, kiittelee markkinoinnin opiskelija Tiia Penttinen.

“Ilmeisin lisäarvo opiskelijalle on ollut mahdollisuus kerätä poikkeuksellisen kattava aineisto ja tavoittaa hyvin erityinen vastaajajoukko. Lisäksi ohjelma luo hyviä edellytyksiä työelämään tutustumiseen ja verkostoitumiseen. Erityisen ilahduttavaa on ollut, että yhteistyöhön on kuulunut kaksi erilaista lopputyötä. Opiskelijat ovat tavanneet prosessin aikana, ja saaneet tukea toisiltaan. Vaikka kumpikin tekee itsenäisesti omaa työtään, näistä metodisesti varsin erilaisista tutkimuksista on löytynyt toinen toistaan tukevia tuloksia. Tämä on ohjaajan näkökulmasta myös hyvin kiinnostavaa, sillä ilman Aalto Thesis -ohjelman tapaista ohjelmaa vastaavia tutkimusaloja- ja metodeja ylittäviä yhteyksiä tuskin löytyisi”, selittää tohtoriopiskelija ja diplomityön ohjaaja Anna Kajosaari rakennetun ympäristön laitokselta.

Aalto Thesis tarjosi sen ensimmäisen ja tärkeimmän askeleen, eli yrityksen, jolla oli kiinnostus ja tarve opinnäytetöille.

Tiia Penttinen, markkinoinnin opiskelija

“On loistavaa, että ohjelmasta saa apua” - Lisäarvoa kaikille

“Aallon näkökulmasta ohjelma tarjoaa todellisen ympäristön strategisestikin tärkeälle monitieteiselle yhteistyöstyölle sekä koordinoidun prosessin, joka tehostaa niin opinnäytetöiden kuin opiskelijoidenkin valmistumista”,  korostaa Aalto Thesis -ohjelmapäällikkö Niina Pitkänen. “Opiskelijoille ohjelman ytimessä on mahdollisuus vahvistaa omia työelämäyhteyksiä ja -valmiuksia, kuten projektimaista ajattelua ja monitieteistä tiimityötä; taitoja, jotka ovat yhä tärkeämpiä tulevaisuuden työelämässä.”

Projektipohjainen ohjelma todellisine aikaraameineen opettaa opiskelijoille myös arvokkaita ajanhallinnan taitoja: “Ei voi vaan venyttää gradun tekemistä ja kirjoittamista sen takia, ettei huvita tai jaksa, vaan oppii aikatauluttamaan tällaisen isomman projektin ihan erilailla!”, korostaa Penttinen.

“Minusta Aalto Thesis tarjoaa upean mahdollisuuden sekä monitieteiseen yhteistyöhön että yhteistyöhön yrityksen tai julkisen sektorin toimijan kanssa. Työn valvojan näkökulmasta on loistavaa, että ohjelmasta saa apua prosessin koordinointiin”, toteaa Hoasin projektin toisen opinnäytetyön valvoja, maankäytön suunnittelun professori Marketta Kyttä rakennetun ympäristön laitokselta.

Kumppaniorganisaatiolle Aalto Thesis avaa reitin päästä käsiksi eri alojen tuoreimpaan tutkimustietoon sekä tutustua kätevästi potentiaalisiin tulevaisuuden työntekijöihin. 

Työn valvojan näkökulmasta on loistavaa, että ohjelmasta saa apua prosessin koordinointiin.

professori Marketta Kyttä

Tulevaisuutta muotoilemassa: Aalto Thesis 2.0

Idea Aalto Thesis -ohjelmasta syntyi alunperin Aallon sisäisessä strategiahankkeessa, Learning Challenge Aallossa. Tällä hetkellä ohjelmaa kehitetään yhdessä Suomen työelämäpedagogiikan huippuasiantuntijoiden verkostossa osana valtakunnallista Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hanketta, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koska Aalto Thesis on vasta taipaleensa alussa, ohjelmaa halutaan kehittää todellisten kokemusten perusteella. Siksi systemaattisen palautteen keräämiseen ohjelman kaikilta osapuolilta panostetaan. Lisäksi suunnitteilla on kerätä tutkimusaineistoa opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymisestä ohjelman aikana esimerkiksi itsearviointikyselyjä hyödyntämällä.

Tulevaisuuden suurimpana tavoitteena on rakentaa ohjelman rinnalle opintopisteytetty projektikurssi. Myös Aallon sisäistä monitieteistä yhteistyötä kaavaillaan laajennettavan kansalliseksi tai jopa kansainväliseksi eri alojen yhteiseksi opinnäytetyöohjelmaksi. 

Aalto Thesis -ohjelman ajankohtaisia kuulumisia voit seurata ohjelman verkkosivuilla, liittymällä Aalto Thesis -postituslistalle tai tilaamalla Teaching Labin uutiskirjeen. Uusia inspiroivia projekteja käynnistyy syksyn 2019 aikana hyvin erityyppisten organisaatioiden kanssa kiinteistö- ja rakennusalasta vakuutusliiketoimintaan.

Lisätietoja:

Niina Pitkänen

Niina Pitkänen

Tieto- ja palvelutalouden laitos
Aalto Thesis -ohjelmapäällikkö, Työelämäasiantuntija
Silva Saulio

Silva Saulio

Tietotekniikan laitos
Projektityöntekijä
Laura Sivula

Laura Sivula

Information Technology Program (ITP)
Päällikkö, Aalto Summer School
Aalto Thesis
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lisää tästä aiheesta

Monitulkintaiset ongelmat vaativat uudenlaista johtamista
Yhteistyö, Yliopisto Julkaistu:

Aalto-ylipisto on vetovastuussa korkeakoulujen ja yliopistojen digivision toteuttamisessa

Rehtori Ilkka Niemelä valittiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi ja hankesuunnittelu on käynnistymässä.
Lakinlaskijaiset 50 luvulla Timo Siukosaari
Yhteistyö Julkaistu:

Opiskelijaelämän ilot ja vastuut - jaa tarinasi näyttelyyn

Kutsumme lämpimästi Aalto-yliopiston alumnit jakamaan tarinansa opiskelupäiviltään osana Aallon 10-vuotisjuhlanäyttelyä Dipolin galleriassa 27.8. - 30.9.2020.
kuva Aalto Alumni Board 2020
Yhteistyö Julkaistu:

Aalto-yliopiston alumniverkoston johtoryhmään viisi uutta jäsentä

Alumniverkoston johtoryhmässä aloittivat 7.2.2020 Tuula Antola, Isabella Haas, Mikko J. Salminen, Kaisa Vikkula ja Antti Ylimutka. Johtoryhmässä jatkavat Kaj Hagros (pj) ja Ilkka Hiirsalmi.

Civil Engineering Day 2020
Yhteistyö, Palkitut Julkaistu:

Rakentaminen murroksessa

Osaajien koulutus perustuu tutkimukseen, jonka tulisi reagoida muuttuvaan ympäristöön.